Gyülekezeteink és templomaink

 • Brassó
 • Zajzon
 • Zselyk
 • Csernátfalu
 • Csíkszereda
 • Kiskapus
 • Tatrang
 • Barcaújfalu
 • Vezércikk

  Két fiatal konfirmált az idén Nagyváradon

  Két fiatal tett bizonyságot Virágvasárnap a konfirmációi ünnep alkalmával a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközségben arról, hogy Isten egyházának tagjai kívánnak lenni , név szerint Varga Evelin és Mátyás Géza. Mindkettejük életére Isten gazdag áldását kívánjuk.

  Március 15. Fogarason

  A helyi szokás szerint a magyar közösség számára minden esztendőben közös ünnepséget szervez, körforgó szerint váltakozva az evangélikus, a református, a katolikus és az unitárius egyházközség. Idén a halmágyi és fogarasi evangélikus egyházközségek feladata volt az ünnepség megszervezése és előkészítése. Délután fél 6-kor még napsütésben gyülekezhettek össze a város és a környék magyarjai az unitárius templomhoz, ahol rövid köszöntés után Szabó Gábor, a helyi RMDSZ elnöke megkoszorúzta Vida Dániel honvédőrnagy emléktábláját és rövid megemlékezéssel tisztelgett a bátrak előtt.

  Reformáció 500 - Jubileumi Közgyűlés

  2017. Április 27. - 29. között, Tatrangon kerül sor a Reformáció 500 - Jubileumi Közgyűlésre. A háromnapos rendezvény programja:

  ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK

  17:00 Gyülekezés a tatrangi parókia udvarán

  17:55 Bevonulás a templomba

  18:00 Ünnepi istentisztelet és az új esperesek beiktatása

  Igét hirdet Adorjáni Dezső Zoltán, püspök

  Dátum: 

  csütörtök, április 27, 2017 - 17:00 to szombat, április 29, 2017 - 20:00

  A feltámadó Jézusra tekint a reformáció és a húsvét is - Adorjáni Dezső Zoltán püspök húsvéti köszöntő gondolatai

  Az idei húsvét különlegessége, hogy még egy ünneppel ötvöződik: a protestánsok idén a reformáció 500 éves jubileumára is emlékeznek. A reformáció és a húsvét üzenetének lényege tulajdonképpen ugyanaz – írja húsvéti pásztorlevelében Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus püspök. „Lelki szemeink előtt megjelenik a kereszten megfeszített Jézus képe, aki elhordozza a világ bűneit, de ahol ott van már a feltámadásnak is az ígérete” – mondta az M1-en az ünnep alkalmából a püspök.

  Vezető híreink

  Két fiatal konfirmált az idén Nagyváradon

  Két fiatal tett bizonyságot Virágvasárnap a konfirmációi ünnep alkalmával a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközségben arról, hogy Isten egyházának tagjai kívánnak lenni , név szerint Varga Evelin és Mátyás Géza. Mindkettejük életére Isten gazdag áldását kívánjuk.

  Március 15. Fogarason

  A helyi szokás szerint a magyar közösség számára minden esztendőben közös ünnepséget szervez, körforgó szerint váltakozva az evangélikus, a református, a katolikus és az unitárius egyházközség. Idén a halmágyi és fogarasi evangélikus egyházközségek feladata volt az ünnepség megszervezése és előkészítése. Délután fél 6-kor még napsütésben gyülekezhettek össze a város és a környék magyarjai az unitárius templomhoz, ahol rövid köszöntés után Szabó Gábor, a helyi RMDSZ elnöke megkoszorúzta Vida Dániel honvédőrnagy emléktábláját és rövid megemlékezéssel tisztelgett a bátrak előtt.

  Reformáció 500 - Jubileumi Közgyűlés

  2017. Április 27. - 29. között, Tatrangon kerül sor a Reformáció 500 - Jubileumi Közgyűlésre. A háromnapos rendezvény programja:

  ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK

  17:00 Gyülekezés a tatrangi parókia udvarán

  17:55 Bevonulás a templomba

  18:00 Ünnepi istentisztelet és az új esperesek beiktatása

  Igét hirdet Adorjáni Dezső Zoltán, püspök

  Dátum: 

  csütörtök, április 27, 2017 - 17:00 to szombat, április 29, 2017 - 20:00

  A feltámadó Jézusra tekint a reformáció és a húsvét is - Adorjáni Dezső Zoltán püspök húsvéti köszöntő gondolatai

  Az idei húsvét különlegessége, hogy még egy ünneppel ötvöződik: a protestánsok idén a reformáció 500 éves jubileumára is emlékeznek. A reformáció és a húsvét üzenetének lényege tulajdonképpen ugyanaz – írja húsvéti pásztorlevelében Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus püspök. „Lelki szemeink előtt megjelenik a kereszten megfeszített Jézus képe, aki elhordozza a világ bűneit, de ahol ott van már a feltámadásnak is az ígérete” – mondta az M1-en az ünnep alkalmából a püspök.

  Új esperes és egyházmegyei felügyelő áll a kolozsvári egyházmegye élén

  Fehér Attila főtanácsost és Magos György marosvásárhelyi felügyelőt választották meg a következő hat éves mandátumra a kolozsvári egyházmegye egyházközségi közgyűlései az esperesi és az egyházmegyei felügyelői tisztség betöltésére.

  Alábbiakban a Szavazatbontó Bizottság Értesítését közöljük.

  Megerősítették tisztségében Nt. Zelenák József esperest a brassói egyházmegye egyházközségi közgyűlései

  Újabb 6 éves mandátummal bízták meg a brassói egyházmegye egyházközségei Nt. Zelenák József esperest és Fülöp Károly egyházmegyei felügyelőt. Alábbiakban a Szavazatszámláló Bizottság Jegyzőkönyvi Kivonatát közöljük.

  Oldalak

  További híreink

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház szervezésében hittanversenyt tartottak gyerekeknek március 25-én, a Krizbai Egyházközségben. Mintegy harminc gyermek, négy korosztályban (1-2., 3-4., 5-6. és 7-8.évfolyam) versengett egymással.  A 9 csapat Brassóból, Tatrangból, Krizbáról illetve Apácáról érkezett. Bencze Nimród főszervező lelkész köszöntötte a gyerekeket, majd a helyi templomban áhítattal kezdődött a nap. Bandi Márta halmágyi lévita lelkész hirdette az Igét. Gödri Alpár tatrangi lelkésznek köszönhetően gitárkísérettel énekeltünk dalokat. Ezután kezdetét vette a verseny. Két teremben, két órán keresztül kellett koncentrálniuk a fiataloknak. A csapatok lelkiismeretesen készültek fel a megmérettetésre, így nem teljesen használták ki a rendelkezésre álló időt.

  Ünneplésünk Istentisztelettel vette kezdetét, melyen Bencze Nimród lelkész hirdette Isten igéjét. Prédikációjában kihangsúlyozta, hogy a krizbaiak számára nem csak emléknap a mai nap, hanem egy ünnepnap is egyben, mivel az elmúlt napokban sikerült megjavítatni a 201 éves toronyórát. Istennek hála, hosszú kihagyás után ismét mutatja a pontos időt, a krizbai embereknek, pont, mint annak idején 1848-ban, amikor elődeink harcba vonultak a szabadságért. Hálánk jeléül, megkoszorúztuk a mindenkori krizbai magyar hősök emlékére állítatott kopjafát, valamint Szemerjai Demeter Károly 1848-49-es honvédőrmester sírját.

  Március 15-e a legmagyarabb ünnepünk.Milyen jó,hogy van egy nap az évben, amikor fejet hajthatunk nemzetünk nagyjai előtt,azok az emberek előtt,akik mertek nagyot álmodni,akik harcoltak a szabadságért,sőt életüket áldozták a hazáért. Petőfi Sándor 1847-ben ezeket a sorokat vetette papirra:”Magyar  vagyok.Büszkén tekintek át/A múltnak tengerén,ahol szemem/Egekbe nyúló kősziklákat lát,/Nagy tetteidet,bajnok nemzetem.”Alig egy évvel később, 1848 márciusában a nemzet egy újabb,egekbe nyúló kősziklát emelt.

  Első alkalommal lett megszervezve a március 15-ei ünnepség a teremi úti evangélikus templomban, ahol az ökumenikus vesperás istentisztelet keretén belül emlékezett meg a város magyarsága az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről. A házigazda lelkipásztor, Illyés Sándor ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy `48 emlékezete sokkal többet kell jelentsen puszta főhajtásnál. Az akkori tettek, az akkoriak bátorsága gyökér gyanánt szolgáltak az azóta eltelt időkben, volt hova visszanézni, volt miből erőt meríteni. A házigazda köszöntötte, különösképpen Nagykároly városának polgármesterét – Kovács Jenőt, Nt. Tolnay István meghívott esperes igehirdetőt – a Nagykároly – kertvárosi gyülekezet református lelkipásztorát, Ft. Ilyés Csaba – római kat. esperest – szolgálattevőt, a 151-es számú Gróf  Károlyi Gyula Cserkészcsapat tagjait, akik az istentisztelet ideje alatt díszörséget álltak, Nt. Geréb Miklós – irinyi ref. lelkipásztort, a nagykárolyi cserkészek vezetőjét, akinek közreműködésével közösen szervezték meg az istentiszteletet, Jónucz Alfonz zenetanárt és a Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont diákjait, akik éneklésükkel tették magasztosabbá az ünneplést.

  “Éljük meg a keresztény életörömöt a  táncban,a bálokon,az ünnepi szórakozásokon.Ugyanakkor ne feledjük,hogy akkor is Krisztushoz tartozunk,amikor szórakozunk,táncolunk,mulatságokon veszünk részt.A farsangi mulatság szerves tartozéka lehet keresztény életünknek mind családban,mind közösségünkben.”Biró László

  Portálunk a Facebookon

   
   
  Subscribe to evangelikus.net RSS