Gyülekezeteink és templomaink

 • Pürkerec
 • Marosvásárhely
 • Zselyk
 • Nagylak
 • Tatrang
 • Fazakasvarsánd
 • Oltszakadát
 • Nagyvárad
 • Vezércikk

  Vendégségben a nagyszebeni zsinaton

  A reformáció-jubileum keretében tartotta 85. zsinatát a romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház. Ez alkalomból nem csak a zsinati tagok és külföldi vendégeik gyülekeztek Nagyszebenben. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház képviselőivel együtt nyitották 2017. november 18-án a gyűlést. A közel ötvenfős zsinat az ünnepi esztendőt követő teendőkről, priorításokról értekezett.

  Kétnyelvű ünnepi istentisztelet Kolozsváron

  November 19-én vendég lelkipásztor hirdette Isten igéjét gyülekezetünkben, Michael Hübner, a Martin Luther Szövetség főtitkára. Ezért ezen a vasárnapon kétnyelvű istentiszteletet tartottunk. Ezen a közös ünnepi alkalmon gyülekezetünk gyerekkórusa énekelt és a konfirmandusok vezették az imádkozást. Az istententiszteleten Zsoldos Gergely Balázs kistestvérünk részesült a keresztség szentségében.

  Kortárs kultúrával a bezárkózás ellen

  Az egyháznak is oda kell figyelnie a kortárs kultúra felől érkező jelzésekre, amelyekkel a hagyományok alapján vitázhat ugyan, de nem zárkózhat el előlük, az ugyanis eltunyuláshoz, eljellegtelenedéshez vezetne.

  Vezető híreink

  Vendégségben a nagyszebeni zsinaton

  A reformáció-jubileum keretében tartotta 85. zsinatát a romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház. Ez alkalomból nem csak a zsinati tagok és külföldi vendégeik gyülekeztek Nagyszebenben. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház képviselőivel együtt nyitották 2017. november 18-án a gyűlést. A közel ötvenfős zsinat az ünnepi esztendőt követő teendőkről, priorításokról értekezett.

  Kétnyelvű ünnepi istentisztelet Kolozsváron

  November 19-én vendég lelkipásztor hirdette Isten igéjét gyülekezetünkben, Michael Hübner, a Martin Luther Szövetség főtitkára. Ezért ezen a vasárnapon kétnyelvű istentiszteletet tartottunk. Ezen a közös ünnepi alkalmon gyülekezetünk gyerekkórusa énekelt és a konfirmandusok vezették az imádkozást. Az istententiszteleten Zsoldos Gergely Balázs kistestvérünk részesült a keresztség szentségében.

  Kortárs kultúrával a bezárkózás ellen

  Az egyháznak is oda kell figyelnie a kortárs kultúra felől érkező jelzésekre, amelyekkel a hagyományok alapján vitázhat ugyan, de nem zárkózhat el előlük, az ugyanis eltunyuláshoz, eljellegtelenedéshez vezetne.

  Meghívó Finály Henrik és Melka Vince emlékére szervezett rendezvényekre

   

  Meghívó - Kolozsvári Zenei Napok - 2017. november 14-18.

  (Re)formált lelkészértekezlet Sztánán

  A Kolozsvári Evangélikus Lutheránus Egyházmegye lelkészei 2017. november 7-8. között a kalotaszegi Sztánán tartották a kétnapos csapatépítő és közösséget (re)formáló őszi lelkészértekezletet. Az összejövetel célja a Reformáció jubileumának 500-ik emlékévében szervezett ünnepségek, rendezvények beszámolója és azok kiértékelése.

  Oldalak

  További híreink

  Közösen ünnepelték meg Segesváron a magyar reformátusok, evangélikusok és a szász evangélikusok a reformáció ünnepét. November 5-én fáklyákkal vonultak végig a református templomtól a várban található evangélikus templomig, ahol Reinhard Guib szász evangélikus püspök hirdette az igét, ünnepi beszédett mondott Ft. Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök és Ft. Kató Béla református püspök, majd közös úrvacsorára került sor.

   

   

  Ökumenikus istentisztelettel mondtak Nagykárolyban hálát azoknak, akik még az életüket is felajánlották azért, hogy szabadon lehessen élnünk. 1956 magyarországi és erdélyi hőseire idén is a Teremi úton lévő evangélikus-lutheránus templomban emlékeztek.

  Közösen ünnepelték meg Segesváron a magyar reformátusok, evangélikusok és a szász evangélikusok a reformáció ünnepét. November 5-én fáklyákkal vonultak végig a református templomtól a várban található evangélikus templomig, ahol Reinhard Guib szász evangélikus püspök hirdette az igét, majd közös úrvacsorára került sor.

   

  Október 28-án, szombaton Csernátfalu adott otthont a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházmegye által szervezett reformációi ünnepségnek. A Barcaság minden szegletéből, de Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és Székelyudvarhelyről is összesereglett, több mint háromszáz lelket számláló gyülekezetben a református, unitárius és katolikus hívők is jelen voltak, és így a reformáció 500. évfordulójának megünneplése nem nélkülözte az ökumené szellemiségét sem.

  2017 október 5-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Reformáció 500 emlékbizottság szervezésében, a Magyar Parlament Felsőházi termében reformációi emlékülésre került sor, amelyen közéleti személyiségek, politikus tudósok, művészek szólaltak meg előadás, vagy személyes vallomás formájában.

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházat Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Fejér Olivér püspöki titkár képviselte.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS