Gyülekezeteink és templomaink

 • Nagylak
 • Pürkerec
 • Zselyk
 • Bácsfalu
 • Fazakasvarsánd
 • Kolozsvár
 • Brassó
 • Halmágy
 • Vezércikk

  Advent a nagy családban - Ünnepi sokadalmat szervezett a kolozsvári evangélikus egyház -

  A hagyományhoz hűen a Kolozsvári Evangélikus – Lutheránus Egyházközség szervezésében, november 26-27. között megrendeztük a családi hangulatú adventi ünnepséget és sokadalmat. Gyülekezetünk életének tízedik vásárán vendégül láttunk több mint 60 barcasági középiskolás diákot, illetve a szatmárnémeti és nagykárolyi gyülekezet tagjait.

   

  Egyházmegyei Reformációi Ünnepség Sepsiszentgyörgyön

  Együtt ünnepelte a Reformáció 499.-ik évfordulóját a brassói evangélikus egyházmegye lelkészi kara és gyülekezeteinek képviselői Sepsiszentgyörgy református lakosságával és lelkészeivel. A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban tartott teltházas ünnepi istentisztelet része volt az "Isten összegyűjt" címmel szervezett, a Reformáció elindulásának emlékére szervezett ötnapos rendezvénysorozatnak, amely során Sepsiszentgyörgy 4 református és az evangélikus gyülekezetek lelkészei és gyülekezeti tagjai estéről estére összegyűlve egymás templomaiban adtak hálát a Mindenhatónak azért, hogy új útra állította egyházát.

  Jövőnkről, Kolozsváron az RMDSZ parlamenti képviselőjelöltjeivel

  Bevallása szerint élete legsötétebb négy évét zárja László Attila. Az orvos végzettségű Kolozs megyei szenátor nem csak politikusi minőségében, hanem a gyógyászatban jártas szakemberként is meg van győződve: a román parlament tele van őrültekkel. Hasonlóan megrázóak bukaresti tapasztalatai Hegedüs Csillának is, aki 2014-ben néhány hónapig kulturális miniszter, majd három hétig miniszterelnök-helyettes volt a Ponta-kormányban. Csoma Botond városi tanácsos, a Kolozs megyei képviselőjelölt-lista biztos befutója helyi tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Legutóbb az Apáczai-líceum művészeti osztálya körüli botrány alkalmával volt alkalma tapasztalni a román intézményvezetők cinizmusát, amikor magyar érdekekről volt szó. Abban viszont, úgy tűnik, mindhárman egyet értettek: ebből a „diliházból” nem szabad kimaradni.

  „Kötelességünk megemlékezni, emléküket hűségesen ápolni”

  Történelmi eseménynek lehettünk részesei szombaton Kolozsváron a Házsongárdi temetőben. Az evangélikus sírkertben hetvenkét év után sikerült emlékművet állítani a városból 1944 októberében a Szovjetunióba ártatlanul elhurcolt 5000 magyar civil férfinak. A Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kezdeményezésére mostanra sikerült kiteljesíteni az elképzelést, amelynek ötlete 2014-ben született meg, de akkor megfelelő anyagi háttér hiányában „csupán” egy emléktáblát sikerült elhelyezni az evangélikus temető gondnoki épületére. Mind az emléktábla, mind az emlékmű Gergely Zoltán szobrászművész alkotása, s méltó kifejezője annak a tiszteletnek, amelyet a meghurcoltak megérdemelnek. A péntek délután hivatalosan megnyílt ünnepség másnap az avató után tudományos konferenciával folytatódott, ahol az 1944. őszi eseményeket elemezték a témát kutatók.

  Vezető híreink

  Advent a nagy családban - Ünnepi sokadalmat szervezett a kolozsvári evangélikus egyház -

  A hagyományhoz hűen a Kolozsvári Evangélikus – Lutheránus Egyházközség szervezésében, november 26-27. között megrendeztük a családi hangulatú adventi ünnepséget és sokadalmat. Gyülekezetünk életének tízedik vásárán vendégül láttunk több mint 60 barcasági középiskolás diákot, illetve a szatmárnémeti és nagykárolyi gyülekezet tagjait.

   

  Egyházmegyei Reformációi Ünnepség Sepsiszentgyörgyön

  Együtt ünnepelte a Reformáció 499.-ik évfordulóját a brassói evangélikus egyházmegye lelkészi kara és gyülekezeteinek képviselői Sepsiszentgyörgy református lakosságával és lelkészeivel. A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban tartott teltházas ünnepi istentisztelet része volt az "Isten összegyűjt" címmel szervezett, a Reformáció elindulásának emlékére szervezett ötnapos rendezvénysorozatnak, amely során Sepsiszentgyörgy 4 református és az evangélikus gyülekezetek lelkészei és gyülekezeti tagjai estéről estére összegyűlve egymás templomaiban adtak hálát a Mindenhatónak azért, hogy új útra állította egyházát.

  Jövőnkről, Kolozsváron az RMDSZ parlamenti képviselőjelöltjeivel

  Bevallása szerint élete legsötétebb négy évét zárja László Attila. Az orvos végzettségű Kolozs megyei szenátor nem csak politikusi minőségében, hanem a gyógyászatban jártas szakemberként is meg van győződve: a román parlament tele van őrültekkel. Hasonlóan megrázóak bukaresti tapasztalatai Hegedüs Csillának is, aki 2014-ben néhány hónapig kulturális miniszter, majd három hétig miniszterelnök-helyettes volt a Ponta-kormányban. Csoma Botond városi tanácsos, a Kolozs megyei képviselőjelölt-lista biztos befutója helyi tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Legutóbb az Apáczai-líceum művészeti osztálya körüli botrány alkalmával volt alkalma tapasztalni a román intézményvezetők cinizmusát, amikor magyar érdekekről volt szó. Abban viszont, úgy tűnik, mindhárman egyet értettek: ebből a „diliházból” nem szabad kimaradni.

  „Kötelességünk megemlékezni, emléküket hűségesen ápolni”

  Történelmi eseménynek lehettünk részesei szombaton Kolozsváron a Házsongárdi temetőben. Az evangélikus sírkertben hetvenkét év után sikerült emlékművet állítani a városból 1944 októberében a Szovjetunióba ártatlanul elhurcolt 5000 magyar civil férfinak. A Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kezdeményezésére mostanra sikerült kiteljesíteni az elképzelést, amelynek ötlete 2014-ben született meg, de akkor megfelelő anyagi háttér hiányában „csupán” egy emléktáblát sikerült elhelyezni az evangélikus temető gondnoki épületére. Mind az emléktábla, mind az emlékmű Gergely Zoltán szobrászművész alkotása, s méltó kifejezője annak a tiszteletnek, amelyet a meghurcoltak megérdemelnek. A péntek délután hivatalosan megnyílt ünnepség másnap az avató után tudományos konferenciával folytatódott, ahol az 1944. őszi eseményeket elemezték a témát kutatók.

  Adventi ünnepség és sokadalom lesz Kolozsváron

  Vasárnap, november 27-én, délelőtt 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet Bencze Nimród krizbai lelkipásztor. Az istentisztelet ideje alatt a gyerekeknek a pürkereci egyházközség lelkésze és munkatársai gyerekfoglalkozást tartanak a Reményik Sándor Galériában. Ebben az évben sem marad el az istentiszteletet követő adventi sokadalom és vásár, melyben gyülekezetünk vallásórás gyerekei, ifjúsági csoportja, nőszövetsége, gyülekezeti tagjai, valamint vendégeink, a cserkészek és más meghívott kézművesek által készített karácsonyi díszek, ajándékok kavalkádja várja az érdeklődőket, valamint, hogy se éhesek, se szomjasak ne maradjunk, lesz még zsíros kenyér, székelykáposzta, forralt bor, tea és kávé.

  Emlékműavató és konferencia a Kolozsvárról 1944 októberében elhurcolt 5000 magyar férfi tiszteletére

  Emlékműavatásra és konferenciára kerül sor 2016. november 18.-19. között Kolozsváron, amelynek során a szervezők - a Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága valamint a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Püspöki Hivatala - megemlékeznek arról az 5000 magyar férfiról, akit 1944 októberében a Szovjetunióba hurcoltak.

  Oldalak

  További híreink

  Az idei tanév első Ifjúsági Napjának a pürkereczi egyházközség adott otthont október 29.-én. Mintegy 40, zömében hétfalusi és brassói fiatal regisztrált a rendezvényre, amelyet az október 23.-i és 31.-i napok emlékezetének szenteltek a szervezők. Az 1956-os forradalomra emlékeztek és annak mai üzenetét járták körül a résztvevők, amikor a Szabadság, szerelem című filmet nézték meg együtt, amelyhez Koszta István, brassói lelkész tartott felvezetőt. Ezt követően Reformációi akadályversenyen vettek részt a csoportokba beosztott fiatalok, amely során Luther portrét rajzoltak, általános műveltségi és egyéb, izgalmas témájú tesztlapokat töltve ki mérték fel saját és csoportjuk tudását, erejét.

  Szokványosnak tűnő októberi hétvégén hívogattak a harangok az érköbölkúti dombok között megbúvó ősi templomba. A helybeliek és az idelátogatók azonban tudták, hogy a szombaton beharangozott istentisztelet ünnepet rejteget. A magát egyik írásában félig tréfásan, félig komolyan Isten udvari bolondjának titulált lelkésznek, Luther Mártonnak emlékére állítottak szobrot az érmelléki településen. Az esemény ötletgazdája a maga is evangélikus Rákóczi Lajos irodalom tanár és helytörténész kezdeményezésére állított egész alakos szobor mindezidáig egyedülálló az erdélyi tájakon. 

  Október 25-én, egyházközségünk Reményik Sándor Galériájában Simion Hegyi Margit festménykiállításának megnyitójára került sor. A festményeket szemlélve a 145. zsoltár szavai jutottak eszembe. A megörökített virágok, tájképek, a vászonra festett természet nem csak Margit tehetségét dicséri, hanem magát Istent, aki ilyen csodálatosan, pompásan, változatosan megalkotta a körülöttünk levő világot.

  Aki 1956-ról gondolkodik, beszél, az elsősorban a mának kérdéseire, tusakodásaira keresi a válaszokat – hangzott el az 1956-os magyar forradalom hatvanadik évfordulóján Kolozsváron szervezett megemlékezésen. A Kolozsvár Társaság és az Kolozs megyei RMDSZ szervezte esemény a sétatéri 1956-os emlékműnél zajlott, a nap folyamán ugyanakkor számos helyszínen emlékeztek a 60 évvel korábbi eseményekre. A sétatéri megemlékezésen Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke, valamint a Római Katolikus Egyház képviseletében Veres Stelian segédlelkész szólalt fel.

  A Brassói Evangélikus Egyházmegye elnöksége tisztelettel meghívja az egyházkerületünk elnökségét és vezetőségét, egyházmegyénk tisztségviselőit, a kolozsvári és nagylaki egyházmegyék elnökségét, lelkészeit, az egyházközségek tagjait, közéleti személyiségeket, valamennyi érdeklődő testvérünket a sorra kerülő Reformációi ünnepségünkre, melyet október 30.-án 18:00 órai kezdettel tartunk a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség templomában.

  Portálunk a Facebookon

   
   
  Subscribe to evangelikus.net RSS