Gyülekezeteink és templomaink

 • Brassó
 • Bácsfalu
 • Hosszúfalu-Alszeg
 • Nagyvárad
 • Marosvásárhely
 • Csernátfalu
 • Fazakasvarsánd
 • Apáca
 • Vezércikk

  Meghívó a sepsiszentgyörgyön sorra kerülő Reformációi Ünnepségre

  A Brassói Evangélikus Egyházmegye elnöksége tisztelettel meghívja az egyházkerületünk elnökségét és vezetőségét, egyházmegyénk tisztségviselőit, a kolozsvári és nagylaki egyházmegyék elnökségét, lelkészeit, az egyházközségek tagjait, közéleti személyiségeket, valamennyi érdeklődő testvérünket a sorra kerülő Reformációi ünnepségünkre, melyet október 30.-án 18:00 órai kezdettel tartunk a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség templomában.

  Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntője az érköbölkúti Luther-szobor avató ünnepségre

  Tisztelt ünneplő, emlékező gyülekezet!

  Nem szokványos, hogy református gyülekezetek, templomok Luther-szobrot avatnak. Luther az evangélikusoké, Kálvin a reformátusoké, gondolják sokan. Azonban az az igazság, hogy mi evangélikusok nem sajátíthatjuk ki Luthert úgy, ahogyan a reformátusok sem sajátíthatják ki Kálvint. Hisz minden reformátorunk eszköz volt Isten kezében, lámpás, hogy az elburjánzott rituálék, elfajult vallásos megkötések útvesztőjéből kivezessék koruk embereit és visszavezessék őket Istenhez.

  "Egy barát aki megváltoztatta világot" - Luther Márton szoboravatási ünnep Érköbölkúton

  Luther Márton halálának 470. évfordulója és a közelgő Reformáció Ünnepe alkalmából 2016. október 29.-én, szombaton 11,00 órától szoboravatással egybekötött ünnepségre kerül sor a Érköbölkút-i Református templomban.

  Az ünnepség tervezett programja:

  11,00 - a székelyhídi kórus szolgálata

  11,05 - igehirdetés, igét hirdet Dr. Blázy Árpád evangélikus lelkész, Budapest

  „Mindig új élet lesz a vérből” - 1956-os megemlékezés Nagykárolyban

   „Mennyből az angyal – menj sietve/Az üszkös fagyos Budapestre./ Oda, ahol az orosz tankok/ Között hallgatnak a harangok”Kocsis Anett, cserkész, a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Gimnázium diákja szavalta el tegnap Márai Sándor versét, az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. A Teremi úti evangélikus templom volt az ünnepi esemény helyszíne, melyre igen sokan érkeztek, hogy részt vegyenek azon az ökumenikus vesperán, amin Illyés Sándor evangélikus lelkész, Vadas Krisztián görögkatolikus parókus és Erdős Csaba kaplonyi református lelkipásztor szólt a jelenlévőkhöz.

  Vezető híreink

  Meghívó a sepsiszentgyörgyön sorra kerülő Reformációi Ünnepségre

  A Brassói Evangélikus Egyházmegye elnöksége tisztelettel meghívja az egyházkerületünk elnökségét és vezetőségét, egyházmegyénk tisztségviselőit, a kolozsvári és nagylaki egyházmegyék elnökségét, lelkészeit, az egyházközségek tagjait, közéleti személyiségeket, valamennyi érdeklődő testvérünket a sorra kerülő Reformációi ünnepségünkre, melyet október 30.-án 18:00 órai kezdettel tartunk a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség templomában.

  Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntője az érköbölkúti Luther-szobor avató ünnepségre

  Tisztelt ünneplő, emlékező gyülekezet!

  Nem szokványos, hogy református gyülekezetek, templomok Luther-szobrot avatnak. Luther az evangélikusoké, Kálvin a reformátusoké, gondolják sokan. Azonban az az igazság, hogy mi evangélikusok nem sajátíthatjuk ki Luthert úgy, ahogyan a reformátusok sem sajátíthatják ki Kálvint. Hisz minden reformátorunk eszköz volt Isten kezében, lámpás, hogy az elburjánzott rituálék, elfajult vallásos megkötések útvesztőjéből kivezessék koruk embereit és visszavezessék őket Istenhez.

  "Egy barát aki megváltoztatta világot" - Luther Márton szoboravatási ünnep Érköbölkúton

  Luther Márton halálának 470. évfordulója és a közelgő Reformáció Ünnepe alkalmából 2016. október 29.-én, szombaton 11,00 órától szoboravatással egybekötött ünnepségre kerül sor a Érköbölkút-i Református templomban.

  Az ünnepség tervezett programja:

  11,00 - a székelyhídi kórus szolgálata

  11,05 - igehirdetés, igét hirdet Dr. Blázy Árpád evangélikus lelkész, Budapest

  „Mindig új élet lesz a vérből” - 1956-os megemlékezés Nagykárolyban

   „Mennyből az angyal – menj sietve/Az üszkös fagyos Budapestre./ Oda, ahol az orosz tankok/ Között hallgatnak a harangok”Kocsis Anett, cserkész, a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Gimnázium diákja szavalta el tegnap Márai Sándor versét, az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. A Teremi úti evangélikus templom volt az ünnepi esemény helyszíne, melyre igen sokan érkeztek, hogy részt vegyenek azon az ökumenikus vesperán, amin Illyés Sándor evangélikus lelkész, Vadas Krisztián görögkatolikus parókus és Erdős Csaba kaplonyi református lelkipásztor szólt a jelenlévőkhöz.

  Temesvárra kirándult a kolozsvári gyülekezet egy csoportja

  Erős vár a mi Istenünk! Október 7-én, kora reggel egy lelkes kolozsvári csapat ezzel a jelszóval indult útnak Temesvár irányába, történelmi felfedezőútra. Első állomásunk a nemrég felújított nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium volt, amelynek egyik véndiákja velünk utazott és személyesebbé tette találkozásunkat az alma materrel. Utunk ezután  Vajdahunyad várához vezetett, amely mindenkit elkápráztatott. A tornyok, a belső udvar, a kilátás, a trónterem, a kút és a legendája, a mozaik kiállítás... csak ámultunk és bámultunk. A harmadik várat, magas Déva várát a hazafele vezető utunkon látogattuk meg. A modern technológia lehetővé tette, hogy felettébb hamar (három perc alatt) és nem sok fáradalommal megmásszuk a hegyet, ugyanis igénybe vettük a felvonó szolgáltatását.

  Európa jövőjéről értekezett Sógor Csaba és Csáky Pál Kolozsváron

  Az átalakulóban lévő Európáról, a megbicsaklott európai multikulturalizmusról, a migrációs nyomás okairól és következményeiről, valamint a Brexit hatásairól is értekeztek Sógor Csaba és Csáky Pál európai parlamenti képviselők a Hogyan tovább Európa? című közéleti beszélgetés során Kolozsváron.  A felvidéki EP-képviselő Sógor Csaba meghívására érkezett a kincses városba, az Európai Beszélgető Estek újabb, október 14-i rendezvényére. Az RMDSZ-es EP-képviselő, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspökkel és a Járosi Andor Keresztény Kulturális Műhellyel együttműködésben évek óta szervez olyan közéleti beszélgetéseket, ahol európai politikusokkal nyílik lehetőség a találkozásra, aktuális uniós kérdések megvitatására. 

  Oldalak

  További híreink

   

  Október az a hónap, amikor a magyar történelem nevezetes eseményeire szoktunk emlékezni. Október 6-án, a 13 Aradi vértanura, 23-án pedig az 56-os magyarországi szabadságharcra, forradalom hőseire. Ezen ünnepségek, emlékezések kapcsán a bácsfalusi gyülekezet és a Borcsa Mihály Keresztyén Kulturális Egyesület olyan rendezvényeket szervez, amely a szabadságharcok és forradalmak üzenetét hozzák közelebb a mai ember számára. Nagy öröm volt számunkra, hogy ez évben is rendezvényünk, megemlékezésünk alkalmával kiemelkedő vendég jelenlétének örvendezhettünk. Öröm volt számunkra, hogy Mile Lajos kolozsvári főkonzul ellátogatott Négyfaluba, ahol a történelmi egyházak képviselőivel való találkozása során, megismerkedhetett a Négyfalusi magyar közösséggel, a közösség örömeivel és gondjaival.

  A Járosi Andor Keresztyén Kultúrális Műhely és Sógor Csaba, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő szeretettel meghívja az EURÓPAI BESZÉLGETŐ ESTEK újabb rendezvényére.
   
  HOGYAN TOVÁBB EURÓPA?
  Csáky Pál, szlovákiai magyar EP-képviselő (EPP Képviselőcsoport, MKP) és Sógor Csaba, romániai magyar EP-képviselő (EPP Képviselőcsoport, RMDSZ) beszélgetnek Európa sorsáról. Az est házigazdája Adorjáni Dezső Zoltán püspök.

  A Szatmárnémeti Evangélikus-Lutheránus Egyházközség ad otthont már több mint két éve a Csicsergők Baba-Mama Klubnak, melynek létrehozója Fóris Beáta, az egyházközség volt kántora. Havi rendszerességgel, vagyis minden hónap első csütörtökén tartjuk alkalmainkat és minden találkozásnak külön tematikája van. A legutóbbi néhány alkalmon fogorvos beszélt a gyerekek szájhigéniájáról, majd szoptatási tanácsadót láttunk vendégül, járt nálunk gyerekorvos is, az óvodai beszoktatásról mesélt gyülekezetünk óvonője, valamint a legutóbbi alkalmon egészségügyi asszisztens az elsősegélyről beszélt.

  Ahogyan a 2016. április 25-én kiküldött, az Egyházkerületi Presbitérium 5 sz. Határozatában is jeleztük, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Egyházkerületi Presbitériuma Egyházunk Kánonja és Jogszabályai 168. § (b) pontja értelmében a 2016. április. 01-én Brassóban tartott gyűlésén elrendelte az egyházközségi presbitériumok és tisztségviselők megválasztását melynek dátumát 2016. október 16-ra tűzte ki.

  Október 2-án, a történelemben először, a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok is részt vehetnek egy anyaországi népszavazáson. A referendum tétje nemcsak nemzetünk, de Európa jövője szempontjából is kiemelt jelentőségű, meghaladva a napi és a pártpolitika szűkebb szempontjait. 

  Kisebbségi egyházunk történelmi tapasztalatai, a megmaradásért napjainkban is folytatott küzdelmünk különösen érzékennyé tesznek minket a migráns-válság kezelésének olyan témáira, amelyek között az etnikai és a felekezeti viszonyok irányított, sőt erőszakos megváltoztatásának a veszélye is felmerül.

  Portálunk a Facebookon

   
   
  Subscribe to evangelikus.net RSS