Gyülekezeteink és templomaink

 • Hosszúfalu-felszeg
 • Krizba
 • Csernátfalu
 • Zajzon
 • Tatrang
 • Kolozsvár
 • Kiskapus
 • Barcaújfalu
 • Vezércikk

  Farsangi mulatság a nagyváradi Evangélikus Óvodában

  Farsangi mulatságot szervezett  a váradi Evangélikus Óvoda által a hétvégén. A gyerekekkel együtt a szülők, testvérek is résztvettek az alkalmon. A Bakator népi zenekar működött közre és Miklós János illetve neje Zsuzsa, néptáncosok tanították, vezették és szórakoztatták a jókedvű társaságot. A rendezvényen, amelyet  évente megszerveznek az idén is több mint 200 személy vett részt. A jó szervezés az óvonők és a munkatársak érdeme.

  Karácsonyi színdarabot mutattak be a pürkereczi gyermekek és fiatalok

  Pürkereczen régi hagyomány a karácsonyi színdarab, az idén sem volt másképp, Mátyás Etelka kántor betanításával és vezetésével viddám hangulatú színdarabot és fergeteges sikerű pásztorjátékot mutatott be a gyermekek népes csoportja, amely előadásba idén a fiatalok egy része is bekapcsolódott. Fotóriportunkkal reménytelenül próbálunk meg egy kicsit átadni az olvasóknak a családias hangulatból, amely betöltötte az estét és a több mint száz fős nézőközönség lelkét.

  Amikor mennyé változik a pokol… - Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök karácsonyi pásztorlevele

  ... Mert az üdvösség hangja, az újszülött első fájdalmas sírása azt üzeni nekünk, hogy ott a lövészárkok sötét mélységében, nem vagy egyedül. Isten hozzád jött és osztozik minden nyomorúságodban. Szeretete olyan végtelen, hogy végig szenvedi veled saját Golgotádat, hogy végül magához vegyen az örök élet dicsőségébe. Ez és csakis ez a végtelen szeretet ad erőt az újrakezdéshez, utad és életed folytatásához....

  Karácsonyi koncert a kolozsvári evangélikus templomban

  Az Augustin Bena Zeneiskola karácsonyi koncertjének  a Kolozsvári Evangélikus Egyházközség temploma adott helyet 2014 december 14-én. Erről az alkalomról készült fotókkal köszöntük kedves olvasóinkat.

  Vezető híreink

  Farsangi mulatság a nagyváradi Evangélikus Óvodában

  Farsangi mulatságot szervezett  a váradi Evangélikus Óvoda által a hétvégén. A gyerekekkel együtt a szülők, testvérek is résztvettek az alkalmon. A Bakator népi zenekar működött közre és Miklós János illetve neje Zsuzsa, néptáncosok tanították, vezették és szórakoztatták a jókedvű társaságot. A rendezvényen, amelyet  évente megszerveznek az idén is több mint 200 személy vett részt. A jó szervezés az óvonők és a munkatársak érdeme.

  Karácsonyi színdarabot mutattak be a pürkereczi gyermekek és fiatalok

  Pürkereczen régi hagyomány a karácsonyi színdarab, az idén sem volt másképp, Mátyás Etelka kántor betanításával és vezetésével viddám hangulatú színdarabot és fergeteges sikerű pásztorjátékot mutatott be a gyermekek népes csoportja, amely előadásba idén a fiatalok egy része is bekapcsolódott. Fotóriportunkkal reménytelenül próbálunk meg egy kicsit átadni az olvasóknak a családias hangulatból, amely betöltötte az estét és a több mint száz fős nézőközönség lelkét.

  Amikor mennyé változik a pokol… - Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök karácsonyi pásztorlevele

  ... Mert az üdvösség hangja, az újszülött első fájdalmas sírása azt üzeni nekünk, hogy ott a lövészárkok sötét mélységében, nem vagy egyedül. Isten hozzád jött és osztozik minden nyomorúságodban. Szeretete olyan végtelen, hogy végig szenvedi veled saját Golgotádat, hogy végül magához vegyen az örök élet dicsőségébe. Ez és csakis ez a végtelen szeretet ad erőt az újrakezdéshez, utad és életed folytatásához....

  Karácsonyi koncert a kolozsvári evangélikus templomban

  Az Augustin Bena Zeneiskola karácsonyi koncertjének  a Kolozsvári Evangélikus Egyházközség temploma adott helyet 2014 december 14-én. Erről az alkalomról készült fotókkal köszöntük kedves olvasóinkat.

  Colloquia Familiaria - Kolozsvári meghitt beszélgetések

  November 25-én a kolozsvári egyházközségben újabb gyülekezeti alkalmat indítottunk útjára, mely a Colloquia Familiaria nevet kapta, ami meghitt, bizalmas beszélgetést jelent. Célunk az, hogy kötetlen, családias beszélgetés keretében, egy pohár bor mellett a nagyvárosban szétszórt kolozsvári evangélikus családok, értelmiségiek egymást jobban megismerjék, egymás által épüljenek, szorosabb barátságok alakuljanak ki, akkor, amikor olyan témákról beszélgetünk el közösen, melyek mindennapjainkat érintik.

  Adventi ünnepség és sokadalom Kolozsváron - fotóriport

     

  A Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség udvarán minden együtt volt a délelőtti istentisztelet után, ami egy adventi vásár „kelléke”, velejárója: kézzel készített karácsonyfadíszek csuhéból, agyagból, gyöngyből, nemezből, papírból, fonalból, továbbá adventi koszorúk egyedi diszítéssel, üdvözlőlapok, gyertytartók, méhviaszból formázott gyertyadíszek, ajándéktasakok, gyönyörű kiadású könyvek, meg változatos színes-ízes aprósütemények, kekszek. Élelmes kisdiákok kosárral a kezükben elvegyültek a bámészkodó, beszélgető, nézelődő, vásárló tömegben, és így kínálták a „házikekszet”, különféle csecsebecséket. Érkeztek vendégek Brassóból, Csíkszeredából, a Brassó megyei Pürkerecről meg illatos mézet – vegyeset, hársfavirág- és akácvirágmézet – kínáltak. Eljöttek a Báthory-líceum speciális osztályának diákjai közül is néhányan, saját készítésű, nagyon változatos és szépen kidolgozott, ízléses munkáikkal, mint mondták, már hetek óta készültek az adventi vásárra.

  Oldalak

  További híreink

  Barcsa István bácsfalusi lelkész és Dr. Kovács Lehel István egyetemi tanár indítványozta, hogy 2014-ben emlékezzünk meg Dr. Papp Béla bácsfalusi születésű orvos születésének 115-ik halálának pedig 30-ik évfordulójáról. Dr. Papp Béla 1899. Július 15-én született Bácsfaluban. Iskoláit Bácsfaluban végezte, ahol Bálint András volt a tanítója. 1910-tól a Brassói Római Katolikus Főgimnázium diákja, majd 1916-ban Budapestre került.  Részvett az első világháborúban, fiatal katonaként több fronton harcolt. 1918-ban beiratozott a kolozsvári Bólyai Egyetem Orvosi Fakultására, majd követi a Fakultást Szegedre, ahol 1926-ban diplomázik.

  December 6-án a bácsfalusi gyülekezetben négyfalusi konfirmandus találkozót szerveztünk. A találkozón jelen voltak a bácsfalusi, csernátfalusi és hosszúfalu-alszegi gyülekezetek konfirmandusai. Ez alkalommal Barcsa István bácsfalusi lelkész a tíz-parancsolatról és Luther Márton életéről, munkásságáról tartott előadást. A hallottak alapján a konfirmandusokkal beszélgettünk a parancsolatok mai aktualitásáról is. Az előadások közötti szünetekben nem maradt el a csocsó bajnokság sem. A közös éneklés, a beszélgetések és a közös vacsora is hozzátartozott a találkozóhoz. Áldott alkalom volt és örömmel gondolunk arra, hogy januárban ismét megszervezzük a négyfalusi konfirmandusok találkozóját.

  Kétnapos rendezvénnyel ünnepli az adventi időszakot a kolozsvári gyülekezet: december 6-án vendégek fogadásával, városnézéssel és közös áhítattal kezdődik az ünnep, majd vasárnap, december 7-én ünnepi istentisztelettel és adventi sokadalommal, vásárral hangolódnak rá a karácsonyi készülődésre. Vendégek lesznek a brassói, csíkszeredai, pürkereczi gyülekezetek képviselői valamint a Bethlen Gábor kórus Máthé Vilma karnagy vezetésével.

  November 22-én és 29-én először gyűltek össze a község ifjai és néhány anyuka a tatrangi gyülekezeti házba, hogy megalkossák azokat a díszeket, adventi koszorúkat, gyertyatartókat és helybéli ínyencségeket, amelyeket az adventi időszak vasárnapjain egy-egy vásár keretében kínálnak fel a lelkes közönségnek. Az adventi időszakot megelőző két szombaton fenyő és mézes pogácsa illata lepte be a Tatrangi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség gyülekezeti termét. Az ifjak már délelőtt 11 órakor sürögtek-forogtak a parókia udvarán. Ki fenyőágakat, ki kukorica csuhét, ki kellékekkel megrakott szatyrokat cipelt. Ugyanis az ifjúsági csoport első alkalommal döntött úgy, hogy adventi vásárt szervez azokból a portékákból, amelyeket saját kezűleg alkot meg. Erre a két alkalomra néhány lelkes anyukát is beszerveztek, akik ügyességét az elkészült díszek, koszorúk dicsérik.  Ők voltak a „kézműves-mesterek”, akik betanították, útbaigazították, tanácsokkal látták el az ifjú „inasokat”.

  Dr. Papp Béla bácsfaluban született, orvosként az emberek segítésén, mint evangélikus egyháza épülésén fáradozott. 2014. december 7-én Bácsfaluban Dr. Papp Béla emlékünnepélyt tartunk. 10-órakkor a bácsfalusi temetőben megkoszorúzzuk Dr. Papp Béla sírját, 11,00-órától az Istentisztelet keretében pedig megemlékezünk az egyházat szerető és egyházáért munkálkodó orvosról. Ez alkalommal előadást tart Dr. Kovács Lehel István egyetemi tanár, szavalattal szolgál Jani András.

  Portálunk a Facebookon

   
   
  Subscribe to evangelikus.net RSS