Gyülekezeteink és templomaink

 • Tatrang
 • Hosszúfalu-Alszeg
 • Székelyzsombor
 • Barcaújfalu
 • Csíkszereda
 • Hosszúfalu-felszeg
 • Oltszakadát
 • Marosvásárhely
 • Vezércikk

  A laikus munkatársképzés perspektívái az erdélyi evangélikus egyházban

  Rendhagyó találkozóra került sor 2014 november 15-én Apácán, amikor magyarországi vendégek és a brassói egyházmegye lelkészei, felügyelői és munkatársai gyűltek össze munkatársképzésre. Egyedül nem megy – fogalmazta meg nyitó áhítatában Ft. Szebik Imre nyugalmazott püspök, a Magyarországon már jól működő laikus munkatársképzés vezetője a nap alapgondolatát és a képzés kiindulópontját. A lelkészeknek nemcsak hogy szükségük van a gyülekezeti munkában segítőtársakra, hanem a gyülekezetnek is jobb, ha vannak aktív segítők, akik a maguk feladatát hűségesen végezve gazdagítják a közösség életét.

  VELKD – Zsinat Drezdában

  November 6 – 8 között Drezdában ülésezett a Német Evangélikus – Lutheránus Egyházak közös zsinata. A zsinati képviselők mellett számos külföldi egyház képviselője jelen volt e fontos eseményen. Az egyházat és evangélikusságot érintő tárgyalások mellett, aktuálisnak számított előadások is hangoztak el. Dr. Ilona Nord a hamburgi gyakorlati teológus a „Modern média és az evangéliumhirdetés” címmel tartott előadást. A teológus kihangsúlyozta, hogy az egyház ki kell használja mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a mai ember nap mind nap él, hogy az evangélium üzenete hozzájuk is eljusson.

  82-ik alkalommal ülésezet a Szász Evangélikus Egyház Zsinata

  2014. november 15-én Nagyszebenben tartották a Szász Evangélikus Egyház 82-ik Zsinatát. A zsinatra összegyúlt képviselők és meghívottak a püspöki hivatalban gyűltek össze, majd közösen átvonultak az újonnan felújított központi evangélikus templomba, ahol Johann Zey szászrégeni evangélikus lelkész hirdette Isten igéjét.

  Reformációi családos nap Zselyken

  Reformáció ünnepének alkalmából a zselyki és besztercei gyülekezettel közös családos napot szerveztünk, annak a lutheri hagyománynak a jegyében, amelyet a település őríz csaknem 460 éve. Feljegyzések szerint Zselyk 1554 – ben már többségében magyarlakta település volt, ekkor vette fel a falu lakossága az evangélikus hitet Soós Péter nevű lelkész működése révén és önálló evangélikus egyházközséggé 1577 – ben lett.A program indításaként Luther Márton életéről és munkásságáról szóló dokumentumfilmet nézhettek meg az érdeklődők. Ezt követően kiállítás keretében a gyülekezeti tagok megtekinthették azokat a levéltári dokumentumokat, amelyek kis számban megmaradtak az egyházközség tulajdonában. 

  Vezető híreink

  A laikus munkatársképzés perspektívái az erdélyi evangélikus egyházban

  Rendhagyó találkozóra került sor 2014 november 15-én Apácán, amikor magyarországi vendégek és a brassói egyházmegye lelkészei, felügyelői és munkatársai gyűltek össze munkatársképzésre. Egyedül nem megy – fogalmazta meg nyitó áhítatában Ft. Szebik Imre nyugalmazott püspök, a Magyarországon már jól működő laikus munkatársképzés vezetője a nap alapgondolatát és a képzés kiindulópontját. A lelkészeknek nemcsak hogy szükségük van a gyülekezeti munkában segítőtársakra, hanem a gyülekezetnek is jobb, ha vannak aktív segítők, akik a maguk feladatát hűségesen végezve gazdagítják a közösség életét.

  VELKD – Zsinat Drezdában

  November 6 – 8 között Drezdában ülésezett a Német Evangélikus – Lutheránus Egyházak közös zsinata. A zsinati képviselők mellett számos külföldi egyház képviselője jelen volt e fontos eseményen. Az egyházat és evangélikusságot érintő tárgyalások mellett, aktuálisnak számított előadások is hangoztak el. Dr. Ilona Nord a hamburgi gyakorlati teológus a „Modern média és az evangéliumhirdetés” címmel tartott előadást. A teológus kihangsúlyozta, hogy az egyház ki kell használja mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a mai ember nap mind nap él, hogy az evangélium üzenete hozzájuk is eljusson.

  82-ik alkalommal ülésezet a Szász Evangélikus Egyház Zsinata

  2014. november 15-én Nagyszebenben tartották a Szász Evangélikus Egyház 82-ik Zsinatát. A zsinatra összegyúlt képviselők és meghívottak a püspöki hivatalban gyűltek össze, majd közösen átvonultak az újonnan felújított központi evangélikus templomba, ahol Johann Zey szászrégeni evangélikus lelkész hirdette Isten igéjét.

  Reformációi családos nap Zselyken

  Reformáció ünnepének alkalmából a zselyki és besztercei gyülekezettel közös családos napot szerveztünk, annak a lutheri hagyománynak a jegyében, amelyet a település őríz csaknem 460 éve. Feljegyzések szerint Zselyk 1554 – ben már többségében magyarlakta település volt, ekkor vette fel a falu lakossága az evangélikus hitet Soós Péter nevű lelkész működése révén és önálló evangélikus egyházközséggé 1577 – ben lett.A program indításaként Luther Márton életéről és munkásságáról szóló dokumentumfilmet nézhettek meg az érdeklődők. Ezt követően kiállítás keretében a gyülekezeti tagok megtekinthették azokat a levéltári dokumentumokat, amelyek kis számban megmaradtak az egyházközség tulajdonában. 

  Merre menjek? - Evangélikus ifjúsági nap, Brassó 2014

  Evangélikus ifjúsági napot tartottak a brassói evangélikus egyházközségben október 18-án. A Merre menjek? címet viselő rendezvényen 87 fiatal fordult meg Brassóból,  Bácsfaluból, Csernátfaluból, Hosszúfalu Alszegről, Hosszufalú Fűrészmezőről, Krizbáról, Türkösből, Tatrangból, Pürkerecről, Apácáról, Kiskapusról és Sepsiszentgyörgyről. A rendezvény házigazdája, Koszta István evangélikus lelkész áhitatát a Jn 6,67-69-re építette, amely így hangzik: „Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajjon ti is el akartok-é menni? Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.”

  Teológiai konferencia és reformációi ünnep Bácsfaluban

  Az egyháztörténészek 1517. október 31-ről mint sorsfordító eseményről beszélnek. Ezt a napot Luther Márton bátor tettével kapcsolják össze, aki a Wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezte a 95 pontból álló egyházat megújító, megreformáló Tézisét. Az evangélikus egyház büszkén beszél Luther bátor tettéről, mert ezzel nem csak az egyház, hanem a világ menetét is befolyásolta. Hagyomány lett a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyházban, hogy évről évre október utolsó vasárnapján reformációi ünnepséget szervezzenek. Ez évben Bácsfalu volt házigazdája e reformációi ünnepségnek, amelyet október 25-én egy tudományos teológiai konferencia vezetett fel.

  Oldalak

  További híreink

  A temesvári evangélikus gyülekezet, és velük együtt a temesvári református gyülekezetek október 17-én, pénteken ünnepelték első közös templomuk felszentelésének 175 évfordulóját. Az ünnepi istentiszteleten Ft. Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke hirdetett igét. A jubileumi ökumenikus eseményen részt vett Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, a temesvári felekezetek és a testvérgyülekezetek képviselői, valamint Korodi Attila környezetvédelmi miniszter, Marossy Zoltán temesi alprefektus, Rolf Maruhn temesvári német konzul, Halász Ferenc Temes megyei RMDSZ-elnök, Molnár Zsolt parlamenti képviselő, valamint helyi politikusok és közéleti személyiségek, az evangélikus gyülekezet tagjai.

  2014. október 25-én d.u. 16,00-órától az egyházközség gyülekezeti termében teológiai konferenciát szervezünk.A konferencián bevezető áhítatot tart Blázy Márta a budapest kelenföldi evangélikus egyházközség lelkésze, előadást tart dr. Blázy Árpád, a budapest kelenföldi evangélikus egyházközség parókus lelkésze valamint dr. Sipos Gábor egyetemi tanár, a református egyház levéltárosa. A konferencia keretében Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök ismerteti a reformáció 500 éves jubileumának ünnepi rendezvényeit.

  A Szovjet Elhurcolások Emlékbizottsága kezdeményezésére emléktáblát avattak tegnap a Házsongárdi temető evangélikus-lutheránus részében levő gondnoki épület falán, amely az 1944 októberében elhurcolt 5000 magyar és német hangzású nevű férfinak állít emlékét. A történelmi egyházak képviselőinek áldása után Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus püspök és Benkő Levente történész, újságíró leleplezte a Gergely Zoltán szobrászművész tervezte emléktáblát. Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere előbb Kelemen Hunor RMDSZ-elnök üzenetét tolmácsolta, majd a saját gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. A koszorúzás után a Reményik Sándor Galériában megnyitották Simionné Hegyi Margit Évszakok című kiállítását, majd az evangélikus templomban ökumenikus zenés áhítatra került sor, amelynek során az egyházi méltóságok Isten szavának követésére és az emlékezés fontosságára hívták fel a hallgatóság figyelmét.  

  A  vészkorszakban elpusztult hatmillió áldozat közé a Kolozsvárról hetven éve elhurcolt 18 ezer honfitársunk nagy részét is oda számíthatjuk. Az idei kerek évforduló talán az utolsók közé tartozik, amikor az engesztelő emlékezés és megbékélés szellemében összegyűltek között  Auschwitz, Birkenwald és Transznisztria táborainak fogyatkozó számú túlélőit is magunk között tudhatjuk még.

  13:00-kor regisztrációval kezdődik, majd fórumbeszélgetés lesz "JÖVŐKÉP" címmel. Sport tevékenységekre is adódik lehetőség, tanulunk népdalokat is. Közös babgulyás "Tudor Csaba módra" és záró buli a KOSZIKA & THE HOT SHOTS bandával. Várunk benneteket!! Belépő 5 LEI

  Az esemény Facebook oldala: https://www.facebook.com/events/716893368375837/permalink/724386807626493/

   

  Portálunk a Facebookon

   
   
  Subscribe to evangelikus.net RSS