Gyülekezeteink és templomaink

 • Kolozsvár
 • Arad
 • Csernátfalu
 • Sepsiszentgyörgy
 • Nagyvárad
 • Nagylak
 • Hosszúfalu-felszeg
 • Csíkszereda
 • Vezércikk

  Közösségformáló örökség Kolozsváron

  Hétfő este hálaadó ünnepség keretében adták át a felújított Reményik Sándor Galériát Kolozsváron. Az evangélikus-lutheránus püspökség galériája immár tíz éve fogad be művészeti, kulturális eseményeket. Az ünnepségen megnyitották Tiry Péter festőművész Színdaráló című kiállítását is.

  Átadták a felújított Reményik Sándor Galériát

  Sok esemény helyszíne volt az évek során a tíz esztendővel ezelőtt felszentelt galéria, de szükségesnek látszott, hogy az Evangélikus-Lutheránus Egyház Püspöksége által működtetett belvárosi helyiség megújuljon. Az erről szóló döntést tavaly hozták meg, a felújító munkálatokat pedig Guttmann Szabolcs építészre bízta a püspökség. A hétfő esti átadási ceremónián ezt a megújulást ünnepelhettük, a hálaadó ünnepségen Fehér Attila főtanácsos és Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntötte az egybegyűlteket, illetve mondott hálaadó imádságot

  Zeneiskolások ünnepi hangversenye a kolozsvári evangélikus templomban

  Március 31-én este 18:30-kor, a kolozsvári zenekedvelő közönség részese lehetett a Sigismund Toduta Zenei Főgimnázium jelenlegi és egykori diákjainak ünnepi hangversenyének. A nagyböjti lelkületben előadott Giovanni Baptista Pergolesi Stabat Mater című vokál-insztrumentális (mert abban a korban még nem igazán beszélünk szimfónikus jellegről) művet angyali hangon szólaltatta meg a zeneiskola V-VIII. osztályos gyermekkórusa és nemrégiben elballagott diákjai a kolozsvári evangélikus-lutheránus templomban. Az egyház képviselőjének rövid köszöntése után megszólaltak a halk, fájdalommal teli inditó akkordok.

  Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök úr húsvéti pásztorlevele és üdvözlete (Hangfelvétellel)

  Magam előtt látok egy emlékképet, amint egy két-három éves kislány édesanyja kezét fogva vidáman énekel egy napsütéses húsvét reggelen, istentiszteletre igyekezve. Gyakran eszembe jut ennek a kislánynak a felszabadult boldogsága, a kora reggeli utca csendjét betöltő vidám, gyermeki hangja, és ott visszhangzik fülemben a kislány éneke, az egyszerűcske gyermekdal néhány sora: „Bújj bújj zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu hadd bújjatok rajta!” Mert a mai napon szívünkben valóban új élet támad, a sokszor kiszáradt, terméketlen életünk fáján ma friss hajtás fakad. A mai napon a mi Urunk Jézus Krisztus valóban megnyitotta azt a kaput, amelyen keresztül nekünk bemenetelünk lehet az Atyához! Nyitva van az arany kapu! - nincs ennél nagyobb öröme a hívő embernek.

  Vezető híreink

  Közösségformáló örökség Kolozsváron

  Hétfő este hálaadó ünnepség keretében adták át a felújított Reményik Sándor Galériát Kolozsváron. Az evangélikus-lutheránus püspökség galériája immár tíz éve fogad be művészeti, kulturális eseményeket. Az ünnepségen megnyitották Tiry Péter festőművész Színdaráló című kiállítását is.

  Átadták a felújított Reményik Sándor Galériát

  Sok esemény helyszíne volt az évek során a tíz esztendővel ezelőtt felszentelt galéria, de szükségesnek látszott, hogy az Evangélikus-Lutheránus Egyház Püspöksége által működtetett belvárosi helyiség megújuljon. Az erről szóló döntést tavaly hozták meg, a felújító munkálatokat pedig Guttmann Szabolcs építészre bízta a püspökség. A hétfő esti átadási ceremónián ezt a megújulást ünnepelhettük, a hálaadó ünnepségen Fehér Attila főtanácsos és Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntötte az egybegyűlteket, illetve mondott hálaadó imádságot

  Zeneiskolások ünnepi hangversenye a kolozsvári evangélikus templomban

  Március 31-én este 18:30-kor, a kolozsvári zenekedvelő közönség részese lehetett a Sigismund Toduta Zenei Főgimnázium jelenlegi és egykori diákjainak ünnepi hangversenyének. A nagyböjti lelkületben előadott Giovanni Baptista Pergolesi Stabat Mater című vokál-insztrumentális (mert abban a korban még nem igazán beszélünk szimfónikus jellegről) művet angyali hangon szólaltatta meg a zeneiskola V-VIII. osztályos gyermekkórusa és nemrégiben elballagott diákjai a kolozsvári evangélikus-lutheránus templomban. Az egyház képviselőjének rövid köszöntése után megszólaltak a halk, fájdalommal teli inditó akkordok.

  Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök úr húsvéti pásztorlevele és üdvözlete (Hangfelvétellel)

  Magam előtt látok egy emlékképet, amint egy két-három éves kislány édesanyja kezét fogva vidáman énekel egy napsütéses húsvét reggelen, istentiszteletre igyekezve. Gyakran eszembe jut ennek a kislánynak a felszabadult boldogsága, a kora reggeli utca csendjét betöltő vidám, gyermeki hangja, és ott visszhangzik fülemben a kislány éneke, az egyszerűcske gyermekdal néhány sora: „Bújj bújj zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu hadd bújjatok rajta!” Mert a mai napon szívünkben valóban új élet támad, a sokszor kiszáradt, terméketlen életünk fáján ma friss hajtás fakad. A mai napon a mi Urunk Jézus Krisztus valóban megnyitotta azt a kaput, amelyen keresztül nekünk bemenetelünk lehet az Atyához! Nyitva van az arany kapu! - nincs ennél nagyobb öröme a hívő embernek.

  A Down Szindróma Világnapja

  ,,A szeretet szemén át nem a különbségek látszanak, hanem a gazdagság"-ezzel a mottóval szerveztük meg 2015.március.21-én, szombaton a Váradi József Általános Iskola disztermében a regionális Down-világnapi ünnepséget, a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus Egyház által müködtetett Bartimeus Játszóház és a Gyulafehérvári Caritas szervezésében. Több mint százhúszan ünnepeltünk Down Szindrómás gyerekek, ifjak, családtagjaik és nevelőikkel, akik Székelyudvarhely, Csikszereda, Kézdivásárhely, Brassó és nem utolsósorban Sepsiszentgyörgyről érkeztek.

  Győri és kolozsvári zeneiskolák közös hangversenye

  2015. március 21-én, a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom két zeneiskola kórushangversenyének adott helyet. A hangversenyt Kállay Miklós Tünde aligazgató köszöntése nyitotta meg, aki egyúttal ismertette a közönséggel azt az öt éve tartó kapcsolatot, amelyet a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és a kolozsvári Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium között ápolnak.

  Oldalak

  További híreink

  A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) már ötödik alkalommal szervezte meg a Kolozsvári Magyar Egyetemisták Kórustalálkozóját. Ebben az évben a kórustalálkozó helyszíne a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom volt. Négy kórus örvendeztette meg a hallgatók fülét és szívét az előadott kórusdarabokkal.

  A békés együttélésért küzdenek ma a világ számtalan pontján. Szíria, Irak, Ukrajna, Párizs és a Boko Haram nigériai gyilkosságai a jéghegy csúcsai, amelyek fekete felkiáltójelekként figyelmeztetnek keresztyén felelősségünkre. Ismerjük a nekünk szegezett kérdést és a választ: „Ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Az, aki irgalmas volt hozzá.“ (Lk 10,36-37a) Az Egyházak Világtanácsa (EVT) többek között azért jött létre a második világháború után 1948-ban, hogy a keresztyén felekezeteket összefogja a békéért folytatott harcukban összefogja. Egyesített erővel több esély van a gonoszsággal szembeni küzdelemben.

  „Európa lakosságának csupán tíz százaléka protestáns." - hangzott el Michael Bünker, osztrák evangélikus püspök, GEKE-főtitkár nyitóelőadásában az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) tagegyházainak második zsinati találkozóján. Az alacsony arány ellenére a 96 tagegyházat felölelő, negyvenéves múltra visszatekintő szervezet 49 tagegyházából 85 zsinati képviselő érkezett a Budapesten 2015. január 30 – február 1-je között megrendezésre kerülő konferenciára. Cselovszkyné dr. Tarr Klára, a GEKE ügyvezető elnöke pozitívumként emelte ki a résztvevők magas számát, és biztató szavakkal üdvözölte a laikusok bevonását, felelősségvállalásuk erősítését célzó találkozót. Ötszáz évvel ezelőtt egész Európa társadalmát meghatározta a reformáció. A találkozó központi kérdésfelvetése az volt, hogyan határozza meg a protestantizmus a mai Európát, valamint hogyan befolyásolhatja a kontinens jövőjét? A jó kovásztól az egész tészta megkelhet.

  Nem könnyű ebben a digitális világban felvenni a lépést- sok esetben a harcot a technika vívmányaival, ahogy az sem könnyű, hogy a magát fiatalként megnevező lelkészgeneráció megtalálja a hangot, melyen megszólíthatja a mai fiatalokat. Elmúlt hétvégén erre törekedtünk, nem is sikertelenül. Március 7-én idén első alkalommal volt a bácsfalusi evangélikus gyülekezet a brassói egyházmegye ifjúsági találkozójának házigazdája, melynek mottója az elidegenedés. Ezzel a sorozattal próbáljuk majd egyengetni, tanítgatni ifjaink útját, hisz kötelességünk a figyelmeztetés, hogy az egymástól- Istentől- egyháztól való elidegenedéssel mi magunk leszünk a vesztesek, senki más.

  Kolozsváron is megünnepeltük március 6-án az Ökumenikus Világimanapot. Ebben az évben az istentiszteletnek a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus templom adott helyet. Az istentiszteletet a kolozsvári evangélikus, református, unitárius és katolikus nőszövetségek képviselőivel együtt szerveztük. Az egybegyűlteket Adorjáni Csilla, a Petrőczy Kata evangélikus nőszövetség elnöke köszöntötte.

  Portálunk a Facebookon

   
   
  Subscribe to evangelikus.net RSS