Gyülekezeteink és templomaink

 • Oltszakadát
 • Barcaújfalu
 • Halmágy
 • Csernátfalu
 • Kiskapus
 • Marosvásárhely
 • Zajzon
 • Türkös
 • Vezércikk

  Karácsonyi koncert a kolozsvári evangélikus templomban

  Az Augustin Bena Zeneiskola karácsonyi koncertjének  a Kolozsvári Evangélikus Egyházközség temploma adott helyet 2014 december 14-én. Erről az alkalomról készült fotókkal köszöntük kedves olvasóinkat.

  Colloquia Familiaria - Kolozsvári meghitt beszélgetések

  November 25-én a kolozsvári egyházközségben újabb gyülekezeti alkalmat indítottunk útjára, mely a Colloquia Familiaria nevet kapta, ami meghitt, bizalmas beszélgetést jelent. Célunk az, hogy kötetlen, családias beszélgetés keretében, egy pohár bor mellett a nagyvárosban szétszórt kolozsvári evangélikus családok, értelmiségiek egymást jobban megismerjék, egymás által épüljenek, szorosabb barátságok alakuljanak ki, akkor, amikor olyan témákról beszélgetünk el közösen, melyek mindennapjainkat érintik.

  Adventi ünnepség és sokadalom Kolozsváron - fotóriport

     

  A Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség udvarán minden együtt volt a délelőtti istentisztelet után, ami egy adventi vásár „kelléke”, velejárója: kézzel készített karácsonyfadíszek csuhéból, agyagból, gyöngyből, nemezből, papírból, fonalból, továbbá adventi koszorúk egyedi diszítéssel, üdvözlőlapok, gyertytartók, méhviaszból formázott gyertyadíszek, ajándéktasakok, gyönyörű kiadású könyvek, meg változatos színes-ízes aprósütemények, kekszek. Élelmes kisdiákok kosárral a kezükben elvegyültek a bámészkodó, beszélgető, nézelődő, vásárló tömegben, és így kínálták a „házikekszet”, különféle csecsebecséket. Érkeztek vendégek Brassóból, Csíkszeredából, a Brassó megyei Pürkerecről meg illatos mézet – vegyeset, hársfavirág- és akácvirágmézet – kínáltak. Eljöttek a Báthory-líceum speciális osztályának diákjai közül is néhányan, saját készítésű, nagyon változatos és szépen kidolgozott, ízléses munkáikkal, mint mondták, már hetek óta készültek az adventi vásárra.

  Dr. Papp Béla emlékünnepély Bácsfaluban

  Barcsa István bácsfalusi lelkész és Dr. Kovács Lehel István egyetemi tanár indítványozta, hogy 2014-ben emlékezzünk meg Dr. Papp Béla bácsfalusi születésű orvos születésének 115-ik halálának pedig 30-ik évfordulójáról. Dr. Papp Béla 1899. Július 15-én született Bácsfaluban. Iskoláit Bácsfaluban végezte, ahol Bálint András volt a tanítója. 1910-tól a Brassói Római Katolikus Főgimnázium diákja, majd 1916-ban Budapestre került.  Részvett az első világháborúban, fiatal katonaként több fronton harcolt. 1918-ban beiratozott a kolozsvári Bólyai Egyetem Orvosi Fakultására, majd követi a Fakultást Szegedre, ahol 1926-ban diplomázik.

  Vezető híreink

  Karácsonyi koncert a kolozsvári evangélikus templomban

  Az Augustin Bena Zeneiskola karácsonyi koncertjének  a Kolozsvári Evangélikus Egyházközség temploma adott helyet 2014 december 14-én. Erről az alkalomról készült fotókkal köszöntük kedves olvasóinkat.

  Colloquia Familiaria - Kolozsvári meghitt beszélgetések

  November 25-én a kolozsvári egyházközségben újabb gyülekezeti alkalmat indítottunk útjára, mely a Colloquia Familiaria nevet kapta, ami meghitt, bizalmas beszélgetést jelent. Célunk az, hogy kötetlen, családias beszélgetés keretében, egy pohár bor mellett a nagyvárosban szétszórt kolozsvári evangélikus családok, értelmiségiek egymást jobban megismerjék, egymás által épüljenek, szorosabb barátságok alakuljanak ki, akkor, amikor olyan témákról beszélgetünk el közösen, melyek mindennapjainkat érintik.

  Adventi ünnepség és sokadalom Kolozsváron - fotóriport

     

  A Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség udvarán minden együtt volt a délelőtti istentisztelet után, ami egy adventi vásár „kelléke”, velejárója: kézzel készített karácsonyfadíszek csuhéból, agyagból, gyöngyből, nemezből, papírból, fonalból, továbbá adventi koszorúk egyedi diszítéssel, üdvözlőlapok, gyertytartók, méhviaszból formázott gyertyadíszek, ajándéktasakok, gyönyörű kiadású könyvek, meg változatos színes-ízes aprósütemények, kekszek. Élelmes kisdiákok kosárral a kezükben elvegyültek a bámészkodó, beszélgető, nézelődő, vásárló tömegben, és így kínálták a „házikekszet”, különféle csecsebecséket. Érkeztek vendégek Brassóból, Csíkszeredából, a Brassó megyei Pürkerecről meg illatos mézet – vegyeset, hársfavirág- és akácvirágmézet – kínáltak. Eljöttek a Báthory-líceum speciális osztályának diákjai közül is néhányan, saját készítésű, nagyon változatos és szépen kidolgozott, ízléses munkáikkal, mint mondták, már hetek óta készültek az adventi vásárra.

  Dr. Papp Béla emlékünnepély Bácsfaluban

  Barcsa István bácsfalusi lelkész és Dr. Kovács Lehel István egyetemi tanár indítványozta, hogy 2014-ben emlékezzünk meg Dr. Papp Béla bácsfalusi születésű orvos születésének 115-ik halálának pedig 30-ik évfordulójáról. Dr. Papp Béla 1899. Július 15-én született Bácsfaluban. Iskoláit Bácsfaluban végezte, ahol Bálint András volt a tanítója. 1910-tól a Brassói Római Katolikus Főgimnázium diákja, majd 1916-ban Budapestre került.  Részvett az első világháborúban, fiatal katonaként több fronton harcolt. 1918-ban beiratozott a kolozsvári Bólyai Egyetem Orvosi Fakultására, majd követi a Fakultást Szegedre, ahol 1926-ban diplomázik.

  Konfirmandus Találkozó Bácsfaluban

  December 6-án a bácsfalusi gyülekezetben négyfalusi konfirmandus találkozót szerveztünk. A találkozón jelen voltak a bácsfalusi, csernátfalusi és hosszúfalu-alszegi gyülekezetek konfirmandusai. Ez alkalommal Barcsa István bácsfalusi lelkész a tíz-parancsolatról és Luther Márton életéről, munkásságáról tartott előadást. A hallottak alapján a konfirmandusokkal beszélgettünk a parancsolatok mai aktualitásáról is. Az előadások közötti szünetekben nem maradt el a csocsó bajnokság sem. A közös éneklés, a beszélgetések és a közös vacsora is hozzátartozott a találkozóhoz. Áldott alkalom volt és örömmel gondolunk arra, hogy januárban ismét megszervezzük a négyfalusi konfirmandusok találkozóját.

  Adventre hangolódás Tatrangon

  November 22-én és 29-én először gyűltek össze a község ifjai és néhány anyuka a tatrangi gyülekezeti házba, hogy megalkossák azokat a díszeket, adventi koszorúkat, gyertyatartókat és helybéli ínyencségeket, amelyeket az adventi időszak vasárnapjain egy-egy vásár keretében kínálnak fel a lelkes közönségnek. Az adventi időszakot megelőző két szombaton fenyő és mézes pogácsa illata lepte be a Tatrangi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség gyülekezeti termét. Az ifjak már délelőtt 11 órakor sürögtek-forogtak a parókia udvarán. Ki fenyőágakat, ki kukorica csuhét, ki kellékekkel megrakott szatyrokat cipelt. Ugyanis az ifjúsági csoport első alkalommal döntött úgy, hogy adventi vásárt szervez azokból a portékákból, amelyeket saját kezűleg alkot meg. Erre a két alkalomra néhány lelkes anyukát is beszerveztek, akik ügyességét az elkészült díszek, koszorúk dicsérik.  Ők voltak a „kézműves-mesterek”, akik betanították, útbaigazították, tanácsokkal látták el az ifjú „inasokat”.

  Oldalak

  További híreink

  November 22-én és 29-én először gyűltek össze a község ifjai és néhány anyuka a tatrangi gyülekezeti házba, hogy megalkossák azokat a díszeket, adventi koszorúkat, gyertyatartókat és helybéli ínyencségeket, amelyeket az adventi időszak vasárnapjain egy-egy vásár keretében kínálnak fel a lelkes közönségnek. Az adventi időszakot megelőző két szombaton fenyő és mézes pogácsa illata lepte be a Tatrangi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség gyülekezeti termét. Az ifjak már délelőtt 11 órakor sürögtek-forogtak a parókia udvarán. Ki fenyőágakat, ki kukorica csuhét, ki kellékekkel megrakott szatyrokat cipelt. Ugyanis az ifjúsági csoport első alkalommal döntött úgy, hogy adventi vásárt szervez azokból a portékákból, amelyeket saját kezűleg alkot meg. Erre a két alkalomra néhány lelkes anyukát is beszerveztek, akik ügyességét az elkészült díszek, koszorúk dicsérik.  Ők voltak a „kézműves-mesterek”, akik betanították, útbaigazították, tanácsokkal látták el az ifjú „inasokat”.

  Dr. Papp Béla bácsfaluban született, orvosként az emberek segítésén, mint evangélikus egyháza épülésén fáradozott. 2014. december 7-én Bácsfaluban Dr. Papp Béla emlékünnepélyt tartunk. 10-órakkor a bácsfalusi temetőben megkoszorúzzuk Dr. Papp Béla sírját, 11,00-órától az Istentisztelet keretében pedig megemlékezünk az egyházat szerető és egyházáért munkálkodó orvosról. Ez alkalommal előadást tart Dr. Kovács Lehel István egyetemi tanár, szavalattal szolgál Jani András.

  Rendhagyó találkozóra került sor 2014 november 15-én Apácán, amikor magyarországi vendégek és a brassói egyházmegye lelkészei, felügyelői és munkatársai gyűltek össze munkatársképzésre. Egyedül nem megy – fogalmazta meg nyitó áhítatában Ft. Szebik Imre nyugalmazott püspök, a Magyarországon már jól működő laikus munkatársképzés vezetője a nap alapgondolatát és a képzés kiindulópontját. A lelkészeknek nemcsak hogy szükségük van a gyülekezeti munkában segítőtársakra, hanem a gyülekezetnek is jobb, ha vannak aktív segítők, akik a maguk feladatát hűségesen végezve gazdagítják a közösség életét.

  November 6 – 8 között Drezdában ülésezett a Német Evangélikus – Lutheránus Egyházak közös zsinata. A zsinati képviselők mellett számos külföldi egyház képviselője jelen volt e fontos eseményen. Az egyházat és evangélikusságot érintő tárgyalások mellett, aktuálisnak számított előadások is hangoztak el. Dr. Ilona Nord a hamburgi gyakorlati teológus a „Modern média és az evangéliumhirdetés” címmel tartott előadást. A teológus kihangsúlyozta, hogy az egyház ki kell használja mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a mai ember nap mind nap él, hogy az evangélium üzenete hozzájuk is eljusson.

  2014. november 15-én Nagyszebenben tartották a Szász Evangélikus Egyház 82-ik Zsinatát. A zsinatra összegyúlt képviselők és meghívottak a püspöki hivatalban gyűltek össze, majd közösen átvonultak az újonnan felújított központi evangélikus templomba, ahol Johann Zey szászrégeni evangélikus lelkész hirdette Isten igéjét.

  Portálunk a Facebookon

   
   
  Subscribe to evangelikus.net RSS