Gyülekezeteink és templomaink

 • Hosszúfalu-Alszeg
 • Csernátfalu
 • Apáca
 • Oltszakadát
 • Krizba
 • Nagyvárad
 • Hosszúfalu-felszeg
 • Nagylak
 • Vezércikk

  A Down Szindróma Világnapja

  ,,A szeretet szemén át nem a különbségek látszanak, hanem a gazdagság"-ezzel a mottóval szerveztük meg 2015.március.21-én, szombaton a Váradi József Általános Iskola disztermében a regionális Down-világnapi ünnepséget, a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus Egyház által müködtetett Bartimeus Játszóház és a Gyulafehérvári Caritas szervezésében. Több mint százhúszan ünnepeltünk Down Szindrómás gyerekek, ifjak, családtagjaik és nevelőikkel, akik Székelyudvarhely, Csikszereda, Kézdivásárhely, Brassó és nem utolsósorban Sepsiszentgyörgyről érkeztek.

  Győri és kolozsvári zeneiskolák közös hangversenye

  2015. március 21-én, a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom két zeneiskola kórushangversenyének adott helyet. A hangversenyt Kállay Miklós Tünde aligazgató köszöntése nyitotta meg, aki egyúttal ismertette a közönséggel azt az öt éve tartó kapcsolatot, amelyet a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és a kolozsvári Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium között ápolnak.

  Kolozsvári Magyar Egyetemisták Kórustalálkozója

  A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) már ötödik alkalommal szervezte meg a Kolozsvári Magyar Egyetemisták Kórustalálkozóját. Ebben az évben a kórustalálkozó helyszíne a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom volt. Négy kórus örvendeztette meg a hallgatók fülét és szívét az előadott kórusdarabokkal.

  Meghívás az igazságosság és béke zarándoklatára - Elkezdte munkáját az Egyházak Világtanácsának Ökumenikus Oktatás és Formálódás Bizottsága

  A békés együttélésért küzdenek ma a világ számtalan pontján. Szíria, Irak, Ukrajna, Párizs és a Boko Haram nigériai gyilkosságai a jéghegy csúcsai, amelyek fekete felkiáltójelekként figyelmeztetnek keresztyén felelősségünkre. Ismerjük a nekünk szegezett kérdést és a választ: „Ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Az, aki irgalmas volt hozzá.“ (Lk 10,36-37a) Az Egyházak Világtanácsa (EVT) többek között azért jött létre a második világháború után 1948-ban, hogy a keresztyén felekezeteket összefogja a békéért folytatott harcukban összefogja. Egyesített erővel több esély van a gonoszsággal szembeni küzdelemben. E tény igazságán még az sem változtat, ha a genfi székhelyű szervezet az elmúlt évtizedben több megpróbáltatással küzdött. A dél-koreai Buszanban került sor az EVT tizedik nagygyűlésére 2013 őszén, ahol a tagegyházak közel 5000 résztvevőjének egyetértésével egy fontos teológiai dokumentum mellett (The church: Towards a common vision) az igazságosságért és békéért zajló közös zarándoklat programját is elfogadták. A zarándoklat gondolata alapozza meg az EVT és bizottságainak munkáját a következő hét évben. Az Ökumenikus Oktatás és Formálódás Bizottsága e tervezet jegyében kezdte el tevékenységét 2015. február 17−21. között a Bossey-i Ökumenikus Intézetben. A világ minden pontjáról érkező harminchét bizottsági tagnak négyszer lesz lehetősége közös tanácskozás keretében az teológiai oktatás és a Világtanács programja közötti kapcsolat hatékony elmélyítésére. A Romániai Evangélikus−Lutheránus Egyház képviseletében Kalit Eszter lelkész, doktoranduszhallgató lehet részese ennek a munkának.

  Vezető híreink

  A Down Szindróma Világnapja

  ,,A szeretet szemén át nem a különbségek látszanak, hanem a gazdagság"-ezzel a mottóval szerveztük meg 2015.március.21-én, szombaton a Váradi József Általános Iskola disztermében a regionális Down-világnapi ünnepséget, a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus Egyház által müködtetett Bartimeus Játszóház és a Gyulafehérvári Caritas szervezésében. Több mint százhúszan ünnepeltünk Down Szindrómás gyerekek, ifjak, családtagjaik és nevelőikkel, akik Székelyudvarhely, Csikszereda, Kézdivásárhely, Brassó és nem utolsósorban Sepsiszentgyörgyről érkeztek.

  Győri és kolozsvári zeneiskolák közös hangversenye

  2015. március 21-én, a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom két zeneiskola kórushangversenyének adott helyet. A hangversenyt Kállay Miklós Tünde aligazgató köszöntése nyitotta meg, aki egyúttal ismertette a közönséggel azt az öt éve tartó kapcsolatot, amelyet a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és a kolozsvári Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium között ápolnak.

  Kolozsvári Magyar Egyetemisták Kórustalálkozója

  A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) már ötödik alkalommal szervezte meg a Kolozsvári Magyar Egyetemisták Kórustalálkozóját. Ebben az évben a kórustalálkozó helyszíne a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom volt. Négy kórus örvendeztette meg a hallgatók fülét és szívét az előadott kórusdarabokkal.

  Meghívás az igazságosság és béke zarándoklatára - Elkezdte munkáját az Egyházak Világtanácsának Ökumenikus Oktatás és Formálódás Bizottsága

  A békés együttélésért küzdenek ma a világ számtalan pontján. Szíria, Irak, Ukrajna, Párizs és a Boko Haram nigériai gyilkosságai a jéghegy csúcsai, amelyek fekete felkiáltójelekként figyelmeztetnek keresztyén felelősségünkre. Ismerjük a nekünk szegezett kérdést és a választ: „Ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Az, aki irgalmas volt hozzá.“ (Lk 10,36-37a) Az Egyházak Világtanácsa (EVT) többek között azért jött létre a második világháború után 1948-ban, hogy a keresztyén felekezeteket összefogja a békéért folytatott harcukban összefogja. Egyesített erővel több esély van a gonoszsággal szembeni küzdelemben. E tény igazságán még az sem változtat, ha a genfi székhelyű szervezet az elmúlt évtizedben több megpróbáltatással küzdött. A dél-koreai Buszanban került sor az EVT tizedik nagygyűlésére 2013 őszén, ahol a tagegyházak közel 5000 résztvevőjének egyetértésével egy fontos teológiai dokumentum mellett (The church: Towards a common vision) az igazságosságért és békéért zajló közös zarándoklat programját is elfogadták. A zarándoklat gondolata alapozza meg az EVT és bizottságainak munkáját a következő hét évben. Az Ökumenikus Oktatás és Formálódás Bizottsága e tervezet jegyében kezdte el tevékenységét 2015. február 17−21. között a Bossey-i Ökumenikus Intézetben. A világ minden pontjáról érkező harminchét bizottsági tagnak négyszer lesz lehetősége közös tanácskozás keretében az teológiai oktatás és a Világtanács programja közötti kapcsolat hatékony elmélyítésére. A Romániai Evangélikus−Lutheránus Egyház képviseletében Kalit Eszter lelkész, doktoranduszhallgató lehet részese ennek a munkának.

  A te felelősséged?! A mi felelősségünk. - Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének második zsinati találkozója

  „Európa lakosságának csupán tíz százaléka protestáns." - hangzott el Michael Bünker, osztrák evangélikus püspök, GEKE-főtitkár nyitóelőadásában az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) tagegyházainak második zsinati találkozóján. Az alacsony arány ellenére a 96 tagegyházat felölelő, negyvenéves múltra visszatekintő szervezet 49 tagegyházából 85 zsinati képviselő érkezett a Budapesten 2015. január 30 – február 1-je között megrendezésre kerülő konferenciára. Cselovszkyné dr. Tarr Klára, a GEKE ügyvezető elnöke pozitívumként emelte ki a résztvevők magas számát, és biztató szavakkal üdvözölte a laikusok bevonását, felelősségvállalásuk erősítését célzó találkozót. Ötszáz évvel ezelőtt egész Európa társadalmát meghatározta a reformáció. A találkozó központi kérdésfelvetése az volt, hogyan határozza meg a protestantizmus a mai Európát, valamint hogyan befolyásolhatja a kontinens jövőjét? A jó kovásztól az egész tészta megkelhet.

  Apró, de megalapozott lépések az elidegenedés ellen - Egyházmegyei ifjúsági találkozó Bácsfaluban

  Nem könnyű ebben a digitális világban felvenni a lépést- sok esetben a harcot a technika vívmányaival, ahogy az sem könnyű, hogy a magát fiatalként megnevező lelkészgeneráció megtalálja a hangot, melyen megszólíthatja a mai fiatalokat. Elmúlt hétvégén erre törekedtünk, nem is sikertelenül. Március 7-én idén első alkalommal volt a bácsfalusi evangélikus gyülekezet a brassói egyházmegye ifjúsági találkozójának házigazdája, melynek mottója az elidegenedés. Ezzel a sorozattal próbáljuk majd egyengetni, tanítgatni ifjaink útját, hisz kötelességünk a figyelmeztetés, hogy az egymástól- Istentől- egyháztól való elidegenedéssel mi magunk leszünk a vesztesek, senki más.

  Oldalak

  További híreink

  Kolozsváron is megünnepeltük március 6-án az Ökumenikus Világimanapot. Ebben az évben az istentiszteletnek a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus templom adott helyet. Az istentiszteletet a kolozsvári evangélikus, református, unitárius és katolikus nőszövetségek képviselőivel együtt szerveztük. Az egybegyűlteket Adorjáni Csilla, a Petrőczy Kata evangélikus nőszövetség elnöke köszöntötte.

  Farsangi mulatságot szervezett  a váradi Evangélikus Óvoda által a hétvégén. A gyerekekkel együtt a szülők, testvérek is résztvettek az alkalmon. A Bakator népi zenekar működött közre és Miklós János illetve neje Zsuzsa, néptáncosok tanították, vezették és szórakoztatták a jókedvű társaságot. A rendezvényen, amelyet  évente megszerveznek az idén is több mint 200 személy vett részt. A jó szervezés az óvonők és a munkatársak érdeme.

  Pürkereczen régi hagyomány a karácsonyi színdarab, az idén sem volt másképp, Mátyás Etelka kántor betanításával és vezetésével viddám hangulatú színdarabot és fergeteges sikerű pásztorjátékot mutatott be a gyermekek népes csoportja, amely előadásba idén a fiatalok egy része is bekapcsolódott. Fotóriportunkkal reménytelenül próbálunk meg egy kicsit átadni az olvasóknak a családias hangulatból, amely betöltötte az estét és a több mint száz fős nézőközönség lelkét.

  ... Mert az üdvösség hangja, az újszülött első fájdalmas sírása azt üzeni nekünk, hogy ott a lövészárkok sötét mélységében, nem vagy egyedül. Isten hozzád jött és osztozik minden nyomorúságodban. Szeretete olyan végtelen, hogy végig szenvedi veled saját Golgotádat, hogy végül magához vegyen az örök élet dicsőségébe. Ez és csakis ez a végtelen szeretet ad erőt az újrakezdéshez, utad és életed folytatásához....

  Az Augustin Bena Zeneiskola karácsonyi koncertjének  a Kolozsvári Evangélikus Egyházközség temploma adott helyet 2014 december 14-én. Erről az alkalomról készült fotókkal köszöntük kedves olvasóinkat.

  Portálunk a Facebookon

   
   
  Subscribe to evangelikus.net RSS