Gyülekezeteink és templomaink

 • Pürkerec
 • Krizba
 • Barcaújfalu
 • Csernátfalu
 • Fazakasvarsánd
 • Türkös
 • Zajzon
 • Bácsfalu
 • Vezércikk

  Makkai Zoltán – Báró Ambrózy Béla nyomdokain

  Ezúttal nem a méltán híres temes­gyar­mati báró, a Délmagyarországi Méhészegy­letet, majd kezdeményezésére megalakult az Országos Méhészeti Egyesület, illetve a Ma­gyar Méh című szakújság szerkesztő­jé­nek életének és cselekedeteinek krónikáját ismer­tetjük (az érdeklődők számára annyit eláru­lunk, hogy a Mindenki Kalendáriuma hely­történeti évkönyvünk 2011 évi kiadásában Szekernyés János terjedelmes írásban tárta az Olvasók elé báró Ambrózy Béla munkás­ságát), hanem a Csongrád megyei méhészek temesvári rendhagyó cselekedeteiről szá­mo­lunk be, ugyanis az elmúlt vasárnap a te­mes­vári evengélikus templomban tájainkon ed­dig soha nem látott ceremóniára került sor.

  Megemlékezés D. dr. Tőkés István professzor temetésén, Kolozsvár, 2016. jan. 21.

  Bérc és rózsák

  Bérc, amelyet a felkelő Nap világít meg, hogy aztán fellegekbe burkolózzék. Ilyennek láttam Tőkés István professzor urat az 1970-es években, amikor másodéves teológusdiákként én is hallgatni kezdtem újszövetségi előadásait. Óráit reggel nyolctól tartotta, amikor mi éppen csak ébredeztünk. Ő viszont frissen lépett az emelvényre helyezett katedrához, és még álltában is energiát sugározott. Aztán a korai órák megtartása után egyházkerületi főjegyzői teendőinek vagy éppen a Református Szemle szerkesztésének munkafellegeibe burkolózott szemünk elől. (1973-tól ’84-ig ő volt a Református Szemle főszerkesztője).

  A vallásszabadság ünnepe: megőriznék a tordai örökséget

  Nem pusztán az unitárius egyház megalapítását, hanem a vallásszabadságot, a megértést, a toleranciát ünnepelte a többi felekezettel közösen szerdán Tordán és Kolozsváron a Magyar Unitárius Egyház a vallásszabadságot Európában elsőként meghirdető 1568-as tordai országgyűlés évfordulóján. 

  Határkérdések

  Kedves jó testvéreim, kedves fiatalok!

  Kedves Vendégek!

  Egy nagyon intenzív, mozgalmas, egyben tartalmas 4 napot éltünk át, itt a gyönyörű szép Borospatak völgyében, a II. Köz-Ép-Pont találkozon. Ebbe a négy napba be volt minden sűrítve: kikapcsolódás, lazítás, sport, mozgás, kirándulás (ízelítő hegyeinkből) és egy kicsit túl kevés alvás, ahogy ez ilyenkor, ebben a nagy közös pörgésben lenni szokott. A játék és szórakozás mellett volt itt finoman adagolt tanulás is – de csak módjával, elvégre vakáció van. Ismerkedtünk értékes, élő  és életképes hagyományainkkal is, tánc, kézművesség által,  érdekes előadásokat hallgattunk. Voltak áhítatok, ima, igehallgatás, dicsőítő énekek hangzottak el. De helye volt az elcsendesedésnek, a meghitt beszélgetéseknek, a lelki épülésnek. Feszegettük egy kicsit a határokat is! De ez igazán az ifjúság dolga, jó tulajdonsága feszegetni, széttolni a határokat, átlépni a mesterséges akadályokat. Mindehhez bátorság, vakmerőség, önbizalom kell, de nyitottság, őszinteség is.

  Vezető híreink

  Makkai Zoltán – Báró Ambrózy Béla nyomdokain

  Ezúttal nem a méltán híres temes­gyar­mati báró, a Délmagyarországi Méhészegy­letet, majd kezdeményezésére megalakult az Országos Méhészeti Egyesület, illetve a Ma­gyar Méh című szakújság szerkesztő­jé­nek életének és cselekedeteinek krónikáját ismer­tetjük (az érdeklődők számára annyit eláru­lunk, hogy a Mindenki Kalendáriuma hely­történeti évkönyvünk 2011 évi kiadásában Szekernyés János terjedelmes írásban tárta az Olvasók elé báró Ambrózy Béla munkás­ságát), hanem a Csongrád megyei méhészek temesvári rendhagyó cselekedeteiről szá­mo­lunk be, ugyanis az elmúlt vasárnap a te­mes­vári evengélikus templomban tájainkon ed­dig soha nem látott ceremóniára került sor.

  Megemlékezés D. dr. Tőkés István professzor temetésén, Kolozsvár, 2016. jan. 21.

  Bérc és rózsák

  Bérc, amelyet a felkelő Nap világít meg, hogy aztán fellegekbe burkolózzék. Ilyennek láttam Tőkés István professzor urat az 1970-es években, amikor másodéves teológusdiákként én is hallgatni kezdtem újszövetségi előadásait. Óráit reggel nyolctól tartotta, amikor mi éppen csak ébredeztünk. Ő viszont frissen lépett az emelvényre helyezett katedrához, és még álltában is energiát sugározott. Aztán a korai órák megtartása után egyházkerületi főjegyzői teendőinek vagy éppen a Református Szemle szerkesztésének munkafellegeibe burkolózott szemünk elől. (1973-tól ’84-ig ő volt a Református Szemle főszerkesztője).

  A vallásszabadság ünnepe: megőriznék a tordai örökséget

  Nem pusztán az unitárius egyház megalapítását, hanem a vallásszabadságot, a megértést, a toleranciát ünnepelte a többi felekezettel közösen szerdán Tordán és Kolozsváron a Magyar Unitárius Egyház a vallásszabadságot Európában elsőként meghirdető 1568-as tordai országgyűlés évfordulóján. 

  Határkérdések

  Kedves jó testvéreim, kedves fiatalok!

  Kedves Vendégek!

  Egy nagyon intenzív, mozgalmas, egyben tartalmas 4 napot éltünk át, itt a gyönyörű szép Borospatak völgyében, a II. Köz-Ép-Pont találkozon. Ebbe a négy napba be volt minden sűrítve: kikapcsolódás, lazítás, sport, mozgás, kirándulás (ízelítő hegyeinkből) és egy kicsit túl kevés alvás, ahogy ez ilyenkor, ebben a nagy közös pörgésben lenni szokott. A játék és szórakozás mellett volt itt finoman adagolt tanulás is – de csak módjával, elvégre vakáció van. Ismerkedtünk értékes, élő  és életképes hagyományainkkal is, tánc, kézművesség által,  érdekes előadásokat hallgattunk. Voltak áhítatok, ima, igehallgatás, dicsőítő énekek hangzottak el. De helye volt az elcsendesedésnek, a meghitt beszélgetéseknek, a lelki épülésnek. Feszegettük egy kicsit a határokat is! De ez igazán az ifjúság dolga, jó tulajdonsága feszegetni, széttolni a határokat, átlépni a mesterséges akadályokat. Mindehhez bátorság, vakmerőség, önbizalom kell, de nyitottság, őszinteség is.

  Reformációi Zarándoklat - Csángómagyarok Világtalálkozója

  Reformációi Zarándoklat - Királyföldi és Barcasági Csángómagyarok Világtalálkozója - 2016 június 30. - július 2.

  Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a 2016 június 30. - július 2. között, a barcasági evangélikus gyülekezetekben sorra kerülő

  Reformációi Zarándoklat - Királyföldi és Barcasági Csángómagyarok Világtalálkozójára.

  Hazavárunk minden Királyföldről és a Barcaságból elszármazott, magát csángómagyarnak valló embert, aki szeretné velünk együtt ünnepelni népi hagyományainkat és lelki örökségünket. 

  Az esemény fővédnöke: Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke,

  védnöke Ft. Adorjáni Dezső Zoltán, püspök.

  Az eseményt szervezi a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház.

  Amikor mennyé változik a pokol…

  Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Luk 2,15-16

  A XX. század első eget rengető tragédiájának, a száz évvel ezelőtt kitört I. világháborúnak, van egy elfelejtett, töredéknyi kis fejezete. Egy kis bekezdésről van szó csupán a 15 millió emberéletet követelő világégés történetében, melyet joggal érezhetjük, hogy méltánytalanul elfelejtett a történelem. 1914 karácsonyán olyan dolog történt melyet az I. világháború egy véletlen epizódjának tartanak számon. Ezt az igaz történetet egy brit karácsonyi reklám emelte be ismét a köztudatba, melyet a közösségi oldalakat használó testvérek jó eséllyel ismerhetnek.

  Oldalak

  További híreink

  Mintegy 60 fiatal gyűlt össze 2015 december 6-án  a csernátfalusi evangélikus templomban Ifjúsági Napra Brassóból, Négyfaluból, Háromfaluból, Apácáról és Sepsiszentgyörgyről, hogy együtt is meggyújtsák az első adventi gyertyát. A nyitó áhítaton a köszöntések után nt. Török László lelkész, mint házigazda és mint igehirdető köszöntötte a jelenlevőket a nap igéivel, hangsúlyozva a hálaadás jelentőségét az életben: nem Istennek van szüksége a mi hálánkra, hanem nekünk van szükségünk arra a tudatra, hogy Tőle kapjuk életünket – mondta igehirdetésében. Erre válaszoltak a fiatalok énekeikkel, amelyeket a bácsfalusi-türkösi gitárcsoport kísért. Kis történelmi bemutatóra is sor került, a házigazda lelkész a templom és az egyházközség történelméről mesélve mutatta be a jelenlevőknek a „Hunyadi kelyhet”, az evangélikus egyház egyik, ha nem a legfontosabb ereklyéjét.

  Keresztény testvérek! Haladunk az advetben, a várakozásban, az elmúlt vasárnap a szeretet gyakorlására, a sötétség elleni harcra hívta fel a mi figyelmünket Isten Igéje. A mai vasárnap központi üzenete Az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele. Ha ezt a mai felolvasott igerészt olvassuk, akkor tübbségünknek csak ennyi marad meg emlékezetében: Az Úr eljövetele közel van. Az evangéliumban felolvasott jelek is erre emlékeztetnek, ezt az érzést erősítik meg. És ez nem baj, ezt nem kell szégyellni, hogy elfelejtünk igéket, nem ragad meg szívünkben, hanem azt kell szégyellni, hogy nem nézünk utána, nem kérdezősködünk utána, nem foglalkozunk vele.

  A kolozsvári egyetemi gyülekezetek közös programsorozatának záróakkordjára várunk szeretettel mindenkit!
  Az istentiszteleten Vitus-Bulbuk István református lelkész szolgál.
  Énekel a Protestáns Teológiai Intézet Vegyeskara, vezényel Benkő Zonda Timea.
  Közreműködik:
  Szász Csaba - gitár
  ifj. Boér Károly - gitár
  Asztalos Zsolt - ütős hangszerek
  Horváth Zoltán - orgona

  Az eseményt támogatja a Communitas Alapítvány.

  Közös otthonunk a zene - A kolozsvári evangélikus templomban 2015. december 5.-én, szombaton, 19 órától a Magyar Nemzeti Filharmonikusok Énekkara ad adventi hangversenyt. Karnagy: Antal Mátyás, orgonán közreműködik: Balázs Ágnes. A belépés díjtalan.

  Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/revang36/public_html/uj/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52

  Immár megszokott módon, a Kolozsvári Evangélikus – Lutheránus Egyházközség szervezésében november 28-29. között megrendezésre került a családi hangulatú adventi ünnepség és vásár. Gyülekezetünk életének kilencedik adventi vásárán vendégül láttuk az aradi illetve fazekasvarsándi gyülekezetek tagjait. Vendégeinknek szombaton városnéző túrát szerveztünk, bemutattuk kincses Kolozsvárt, majd ezt követően 18 órától közös áhítatra került sor, amelyen Isten igéjét Jakab István lelkipásztor hirdette, a szíveket melengető zenei szolgálatot pedig a LoveWood ifjúsági zenekarnak köszönhettük. Az áhítat után ünnepélyes vacsorára került sor, ahol jobban megismerhettük a vendég gyülekezetek tagjait.

  Portálunk a Facebookon

   
   
  Subscribe to evangelikus.net RSS