Apáca

Apáca település Barót városától D-re, a Persányi-hegység lábánál, 480 m magasan, az itt É-ra kanyargó Olt bal partján, a Ny-ról jövő Malom-patak torkolatánál fekszik. A helységet 1460-ban "Apáczija" néven írják a források. 1519-ben Apácza, 1539-ben Villa Monialis formában fordult elő. A falu neve apácakolostorra utal, de erről egyetlen oklevél sem emlékezik meg. A község déli felében viszont a múlt század elején még magasan állottak azok a falmaradványok, amelyeken belül a kolostort sejtették. Maradványait később lebontották és építkezéseknél használták fel.

Középkori templomáról 1427-ből van adat. A régi templom 1794-ben a faluval együtt tűzvész áldozata lett. Néhány év elteltével új templomot építettek. A középkori katolikus hívek mind lutheránusokká lettek, a templommal együtt. A XVIII. században lutheránus egyház és e század elején is az.

Az egykori védőfalat szerencsére nem bontották le, így az ma is látható. A templomot övező, kb. 2,5 m magas bevakolt kerítőfalat kívülről támpillérek erősítik. A templomtorony a kerítőfalon kívül, attól kb. 1 m-es távolságban helyezkedik el.

------------------------------------

Forrás: Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai. Gyulafehérvár. 2000. I. 30. (varak.hu)

Egyházmegye: