Hagyományünnep és Egyházmegyei Közgyűlés Oltszakadáton

Rendhagyó hagyományünneppel egybekötve került megrendezésre 2013. június 8-án a Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyház Brassói Egyházmegye közgyűlése.     

Már kora reggel nagy sürgés- forgás volt a Szeben megyei Oltszakadát parókiája körül, ahová először a falubeli viseletbe öltözött fiatalok, majd később az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek helyi népviseletébe öltözött küldöttei gyülekeztek. A színes virágcsokorként összegyűlt gyülekezet szép rendben a barcasági fúvós zenekar és az oltszakadáti presbitérium vezetésével elindult a falu határába, ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök fogadására. A püspök érkezésekor zengtek a harangok, a díszmenet pedig az lutheránus egyház főpásztorának vezetésével elindult a falu központjában található középkori templom irányába. Az együtt vonuló különböző viseletek találóan és szépen szimbolizálták a különböző nemzetiségű, hagyományú és kultúrájú közösségek, személyek egymás mellett élését, az emberek közös életútját, amely a profán emberi világunkból lépésről-lépésre a transzcendens világ felé, Isten országába vezet.

A nyitó ünnepi istentisztelet liturgiai szolgálatát Zelenák József püspök-helyettes, a brassói egyházmegye esperese és Hankó Szilamér helyi lelkész végezte. Igét hirdetett Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök, aki a hagyományok ápolásának és gyakorlásának fontosságát emelte ki. A hagyományokat 30 - 35 éves szőlőtőhöz hasonlította, melynek gyökerei 15-16 m mélységig is lehatolnak, és így sokféle ásványi anyagot tudnak a gyümölcsbe juttatni. Ennek köszönhetően zamatosabb, finomabb, nemesebb borok készíthetők ezekből, mint a fiatal tőkék terméséből. A hagyományok ápolása és gyakorlása úgy nyújt „gyökérélményt”, biztonságot, folytonosságot az egyénnek, a közösségnek és egy nemzetnek, hogy közben nem zárja ki a modernitást, a fejlődést és a haladást sem. A jó gyökér minőséget és tartást ad a mai feledékeny és sokszor emlékezni nem akaró világunkban. „Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk keresztyéneknek a legmélyebbre hatoló, legerősebb gyökerünk nem lehet más, mint a Krisztusban vetett hit.” - hangsúlyozta a püspök.

A nagyimádságban kegyelettel és tisztelettel emlékeztünk meg a nemrég elhunyt Mózes Árpád nyugalmazott püspökről, Füzes Oszkárné Bajtai Erzsébetről, valamint a szakadáti származású Koppándi Péter kolozsvári felügyelőről.

Az ünnepi istentiszteleten az úrvacsoravételben átélhettük Krisztushoz és egymáshoz tartozásunk mélységét és egybetartó erejét.

Az ünnepi istentiszteleten részt vettek Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, dr. Balázs Ádám rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Magyarország bukaresti nagykövetségének helyettes nagykövete és felesége, Fodor Tamás Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja, Arnold Klingeis Felek polgármestere, a Szeben megye RMDSZ képviselői, valamint a Szász Testvéregyház és az Ortodox Egyház küldöttei.

Az istentiszteletet követően Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Zelenák József esperes megáldották a felújított gyülekezeti házat, amelyben fotókiállításra is sor került.

Arnold Klingeis Felek polgármestere köszöntő beszédében örömét és gratulációját fejezte ki a rendhagyó ünnepség szervezőinek és elmondta, hogy tervei szerint a közel jövőben egy olyan projektet akar megvalósítani, amely három nemzet történelmi kultúráját mutatja be felújítva és ápolva ezek anyagi és eszmei örökségét

Az egyházmegyei közgyűlést köszöntő beszédében Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke elmondta, hogy bár a hagyományok látszólag a múltról szólnak, mégis óriási megtartó és formáló erejük van a jelenre és a jövőre nézve is. A hagyományok cölöpök útbaigazító táblák, amelyek irányt mutatnak a XXI. század forgatagában. Éppen ezért szükséges megőriznünk, ápolnunk és erősítenünk azokat.

Dr. Balázs Ádám rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Magyarország bukaresti nagykövetségének helyettes nagykövete tolmácsolta Füzes Oszkár bukaresti nagykövet üdvözletét és elmondta, hogy a Magyarországon kiöntött Dunának és az Oltszakadát mellet folyó Oltnak egy a hangja, hiszen mind a két folyó összetartásra hívja az embereket a megmaradás érdekében.

A köszöntő beszédek sorozatát Fodor Tamás Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja zárta.

A közgyűlés befejezése után közösen fogyasztottuk el az oltszakadáti hagyományos birkalevest és az ízletes fogásokat.

Búcsúzóul a pürkereci Borica Tánccsoport eljárta hagyományos legénytáncát, majd a székelyzsombori fiatalok mutatták be az Erdélyben elterjedt székelyruhát, végül pedig az oltszakadáti fiatalok csoportja kínált betekintést a hagyományos mulatságaikba bemutatva az oltszakadáti csárdást és a kakasverésre induló fiatal legények táncát, énekét.

Az oltszakadáti hagyományünnep és közgyűlés azt a bizonyosságot erősíthette meg bennünk, amit ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök hangsúlyozott prédikációjában, miszerint hagyományaink nem valami naftalinszagba csomagolt, élettelen, holt cselekedetek sorozata, hanem lendületet és biztonságot adó élő örökség, amely összetartja, megerősíti és felemeli a közösséget.

Fejér Olivér

Kivonulás a faluhatárhoz

Püspök Úr érkezése

A zsúfolásig telt templom

A hagyományok megtartó erejéről szólt az igehirdetés.

Vendégeink: Dr. Balázs Ádám nagykövet-helyettes, Kelemen Hunor RMDSz elnök, Nagy Zoltán kabinetfőnök, Fodor Tamás konzul,

hátsó sorban: Ioan Socaciu ortodox pap, Arnold Klingeis polgármester.

 

A felújított gyülekezeti terem megáldása

Barkó Etelka tanárnő előadása a hétfalusi viseletről

A barcaújfalu-krizbai fúvószenekar,

pürkereci borica,

székelyzsombori viselet,

és szakadáti körtánc.

-------------------

Fotók: Kovács László Attila, Pálfi Hilda, ifj. Nánási István

Videó: Mircea Annamária

Kapcsolodó videó: