Húsvéti ünnepkör a Bácsfalusi gyülekezetben

Kétség nélkül Húsvét ünnepe a legrégebbi keresztyén ünnepünk. Jézus feltámadása után, már az első keresztyének megünnepelték az Úr feltámadásának a napját. Kétezer év után is számunka a legfontosabb ünnep, amelyet a virágvasárnapi konfirmáció vezet be. Bácsfaluban ez évben három konfirmandus van: Kendi Csongor, Márton Tímea és Tóth András. A konfirmációi oktatás során Luther Márton kiskátéja alapján megismerték egyházunk tanítását, számos éneket megtanultak az evangélikus énekeskönyvből és a Biblia ismeretben is járatosabbak lettek. Hiszem, hogy a konfirmációi felkészítő és maga a konfirmáció mélyen maghatározza Istenhez és az egyházhoz való viszonyukat.

A konfirmációi vizsga istentisztelet szombaton, március 23-án d.u. 18-órától kezdődik A konfirmációi ünnepi istentisztelet pedig vasárnap, március 24-én d.e. 11-órától. Virágvasárnap az a szokás, hogy az istentiszteleten, az újonnan megkonfirmált fiatalok járulnak először az úrvacsorához.

A nagyhéten úrvacsoraosztással egybekötött házi áhítatokat tartunk mindazok számára, akik a kor és betegség miatt nem tudnak eljönni a templomba.

Nagycsütörtökön d.u. 16-órától Passióolvasással egybekötött áhítatot tartunk.

Nagypénteken d.e. 11-órától úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartunk. Az istentiszteleten énekkel szolgál a szentpéteri evangélikus egyházközség kórusa.

Nagypénteken d.u. 15-órától Barkó Etelka ny. tanárnő vezetésével tojásírást szervezünk.

Vasárnap, március 31-én, Húsvét I. napján d.e. 11-órától úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartunk.

Hétfőn, április 1-én, húsvét II. napján istentiszteletet tartunk.

Minden kedves egyháztagunknak áldásokban gazdag Húsvéti ünnepeket kívánunk.

Erős vár a mi Istenünk!

B.I. lp.

----------------------------

Forrás: www.evangnegyfalu.ro

Dátum: 

szombat, március 23, 2013 - 10:00 to hétfő, április 1, 2013 - 15:00