Ökumenikus vakációs bibliahét Gyantán

Az idén újdonság volt a gyantai reformátusok számára, hogy a vakációs bibliahetet az egyházközség közösen szervezte a Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközséggel, ahonnan a hét folyamán Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor autóval szállította az evangélikus gyerekeket, akik csatlakoztak a gyantai és gyantán nyaraló részvevőkhöz. Így naponta július 22-től 28 - ig mintegy negyven református, evangélikus, római katolikus és baptista gyerek gyűlt össze a kultúrházban.

A napi program köszöntéssel, imádsággal, énekkel kezdődött, majd az idénre nagy szakértelemmel összeállított programfüzet előírása szerint folyt a háromórás tevékenység két csoportban. A kijelölt bibliai történetek feldolgozása két csoprtban zajlott: a kicsikkel Soós Orsolya tanítónő  foglalkozott a kultúrházban, míg az ifjúsággal Mátyás Attila lelkész a reformárus iskolában. Lázár Ibolya presbiter, Horvát Edit  óvónő és Selejan  Katalin önkéntesek naponta finom szendvicsekkel és teával kínálták a gyermekeket. Jó volt látni, hogy JÉZUS KRISZTUS-sal  a központban a  különböző felekezetű gyermekek között milyen nagy az egyetértés és lelkesedés.

Hagyomány szerint a vasárnap délelőtti  istentisztelet volt a záró alkalma a bibliahétnek, ahová a gyermekeket elkísérték szüleik és nagyszüleik is. Soós József-Tamás lelkipásztor a bibliahét vezérígéje, a János evangéliuma 14,6 alapján (Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”) hírdette az ígét. Interaktív prédikációjában, melyben a gyerekeknek lehetőségük nyílt bizonyságot tenni a hét alatt megélt élményeikről és a tanultakról, rámutatott, hogy : „Minden ember élete olyan mint egy utazás. Azonban nem mindegy, hogyan megyünk végig ezen az úton és hová érkezünk meg. A hívő ember az élet útján, bármilyen akadályba és nehézségbe is ütközik, boldogan megy végig és meg is érkezik a célba, mert Jézus mindig mellette van és képessé teszi a sokszor oly nehéz, de mégis elengedhetetlen változásra, az átalakulásra Krisztus képére és hasonlatosságára”. Az istentiszteleten a gyerekek elénekelték azokat az énekeket, melyeket a hét folyamán tanultak meg. Az éneklésbe a gyülekezet is belekapcsolódhatott, a kivetítőn keresztül követve a dalszövegeket. Istentisztelet után a kultúrházban a gyülekezet megtekintette a gyerekek munkáiból összeállított kiállítást és szeretetvendégségen vett részt, ahol a szülők és nagyszülők finomabbnál finomabb süteményekkel kedveskedtek.

A bibliahétnek lesz egy második záró alkalma is a Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Gyülekezet templomában augusztus 11-én délelőtt 11 órai kezdettel ahol, az evangélikus gyermekekkel együtt a gyantai gyermekek is bizonyságot tesznek a bibliahéten szerzett élményeikről.

Hálásan köszönjük a szervezők és az önkéntesek áldozatos munkáját és kivánjuk Isten áldása legyen mind rajtuk mind a résztvevőkön, családjaikon és gyülekezeteinken.

Gyanta, 2o13. júl. 30.                                                           

Soós József-Tamás ref.lelkipászor