Köz-Ép-Pont - Legyetek Jézus tanítványai

A fényesség, világosság az, amiben jól érezzük magunkat, ami jó hatással van ránk, a só pedig megízesíti az ételt. Mindannyian tudjuk ezt, de értékes-e a só és értékes-e a fény, lehet-e sóvá és világossággá válni egy fiatalnak, – boncolgatta mégis ezt a kérdéskört Kifelé a sótartóból című előadásában Lázárné Skorka Katalin mezőberényi lelkész. Mint mondta, egy tizenéves nagyon keresi a választ, hogy értékes-e máshol is, a családján kívül, hogyan a tud megfelelni más közösségben. Néha sótlannak látom a fiatalságot, bár lehet, hogy rossz a szemüvegem, de mintha nemes egykedvűség honolna az ifjúság szívében – osztotta meg ugyanakkor aggályait a lelkésznő. Jó lenne, ha a fiatalok mégis meghallanák, hogy ők a só és világosság, hallják meg a hívást a fiatalok, legyenek Jézus tanítványai – adott útmutatást a diákoknak. A tanítványi közösségben Jézus a fontos, a hűség, az odaadás, a szív, a bizalom, a lelkiség a fontos – hangsúlyozta Lázárné Skorka Katalin.

Az előadás után kamaszkori „sókristályos” élményeket osztottak meg lelkészek, közéleti személyiségek.

Szemerei János, a magyarországi Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke elmesélte, szigorú, vallásos családban nőtt fel, lázadó kamaszként hosszú ideig tüntetőleg nem járt templomba, azonban egy középiskolás barátjának hatására kezdi ismét keresni a vallásos közösséget. Később egy evangélikus ifjúsági táborban mélyen megérintette a nyitottság, a szabadság, ahogy fogalmazott a nem hivalkodó kegyesség, ezen a közösségen keresztül került szoros kapcsolatba az evangélikus egyházzal.

Adorjáni Dezső-Zoltán a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke elmondta, Erdélyben 1989 előtt épp az volt a lázadás, ha valaki templomba járt, akkoriban nem voltak ilyen ifjúsági egyházi táborok.

Lázárné Skorka Katalin mezőberényi evangélikus lelkész elárulta 17 évesen egy napon keresztelték meg és konfirmált, másnap elment egy egyházi ifjúsági konferenciára, ahonnan két nap múlva haza akart menni, mert – ahogy megírta szüleinek – nem akar szentfazék lenni. De végül maradt és ott értette meg, hogy mennyire fontos, hogy az ember a szívébe zárja, azt amit megtanult.

Fülöp Károly, a Brassói Egyházmegye felügyelője, volt Brassó megyei tanfelügyelő is konfirmáláshoz kötődő élményt elevenített fel, akkori lelkészük arra buzdította a diákokat, hogy a konfirmálás előtt kérjenek bocsánatot hozzátartozóiktól csínytevéseikért. Ő a nagyapjától kért bocsánatot egy előző évi történet miatt, amikor egy nyári kaszáláskor megitta előle a vizet, majd ahelyett hogy gyorsan vitt volna friss vizet, eljátszotta az időt. Egy évvel később a bocsánatkérés után úgy érezte, mintha élete egyik legnagyobb terhét tette volna le – mesélte el Fülöp Károly.

Kalóz János-György pszichológus katolikus vallású, egy, az első áldozáshoz fűződő emléket idézett fel, inkább a templom háta mögött levő pályára jártak szívesebben, mint hittanra, de jött egy fiatal pap, akinek híre ment a gyerekek körében, így ő is meghallgatta. Nem az volt maradandó, amit mondott a tiszti, hanem az ahogyan mondta, ahogy az ő hitét átadta nekünk, béke és nyugalom áradt el bennünk – mondta el a pszichológus – a közösség hite érint meg, mindig feltölt energiával.

Magdó János, a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub alapítója, négyfalusi helyi tanácsos otthonról két vallási örökséget kapott, édesanyja katolikus, édesapja evangélikus. Katolikus iskolába járt, cserkész is volt, majd magyarországi egyetemista éveiben került evangélikus közösségbe, amely aztán meghatározta következő éveit.

A felszólalók meghatározták azokat az értékeket is, amelyeket adni szeretnének a résztvevőknek: őszinteség, megbocsátás, segítőkészség, bizalom, önismeret, szeretet, szolgálatkészség, találékonyság, hűség, hit. 

---------------------

Még több kép a találkozó Facebook oldalán.

Fotó: Molnár Ferenc