Reformáció ünnepe Krizbán

Hagyomány szerint, minden évben a romániai Evangélikus- Lutheránus egyház Brassó egyházmegye lelkészi kara együtt emlékezik meg a reformációról, amelynek megünneplésére idén Krizbán került sor. Az istentisztelet jelentősége kettős volt a krizbai gyülekezet számára, hiszen újonnan kihelyezett lelkészüket, Bencze Nimródot, Ft. Adorjáni Dezső Zoltán a romániai Evangélikus- Lutheránus egyház püspöke áldással szolgálati útjára bocsátott, amit Nt. Zelenák József a brassói egyházmegye esperese is megerősített.

Az istentisztelet kezdete előtt a krizbai-, illetve barcaújfalusi zenészekből álló fúvószenekar muzsikája hívogatta a híveket az ünnepségre. Az ünnepi alkalmat Sólyom Tamás, XI. osztályos tanuló orgonajátéka nyitotta meg, amit egy rövid köszöntés követett. Bencze Nimród lelkészjelölt köszöntötte a gyülekezetet röviden összefoglalva a reformáció lényegét. Az istentisztelet első oltári szolgálatát Nt. Barcsa István bácsfalusi és Nt. Koszta István brassói lelkészek végezték. Az igehirdetési szolgálatot Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök tartotta, amelynek során kihangsúlyozta, hogy nem kell új alapokat építsünk, hiszen számunkra, keresztyének számára már meglévő egyedüli és biztos alapunk Jézus Krisztus. Szegletkő, ami már két évezrede a keresztyén Európa szilárd alapja.

Az ünnepi áldást követően a Polifónia kórus több művet is előadott, Gyerkó András vezényletével, és mindezt, Kovács Tímea, a gyülekezet egyik konfirmandusa szavalata ékesítette.

A második oltári szolgálatot Nt. Zelenák József és az újonnan megáldott krizbai lelkészjelölt végezte, amelynek keretében a hívek az Úr asztalához járulhattak. Az istentisztelet végén Ferencz Piroska krizbai presbiter köszönetet mondott a szolgáló lelkészeknek és jelen levő politikusoknak. Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke nyitotta meg az ünnepi beszédek sorát. A frissen megáldott lelkésznek gratulálva, a krizbai közösség érdekében kifejtett eddigi munkáját méltatta. Az ugyanezen a napon zajló Székelyek Nagy Menetelésén uralkodó elszántságra utalva az elnök tiszteletét fejezte ki a krizbai példát mutató, élő magyar közösség iránt, amelynek tagjai meggyőződéssel végzik munkájukat magyarságuk megőrzésének és megélésének érdekében. “A krizbai közösség fennmaradásának folyamatában ez a mai nap egy mérföldkő.” – utalt az áldásra, felhívva a fiatal lelkész figyelmét arra, hogy fontos és felelősségteljes feladat vár az elkövetkezendőkben – “hiszen a gyökerek megőrzése csak az elkötelezettség jegyében valósulhat meg függetlenül attól, hogy politikusok vagy egyházfők vagyunk”. Ezt követően Géczi Gellért négyfalusi alpolgármester, Micu Gheorghet krizbai ortodox lelkészt és Balasi Sorint Krizba polgármestere is köszöntötték a gyülekezetet és az szolgálati útján elinduló lelkészt.

Az istentisztelet záróakkordjaként Sólyom Tamás saját kompozíciója csendül fel. Ezt követően a gyülekezeti teremben egy ünnepi vacsorára került sor, ahol Schmidt Klára felügyelő köszöntötte az egybegyűlteket és közösen elmondták az asztali áldást. A vacsora ideje alatt a krizbai-barcaújfalusi fúvószenekar zenélt.

Nem elhanyagolandó az sem, hogy ez ünnep alkalmával az eredeti krizbai csángó népviseleti ruhák is előkerültek, amelynek két felöltött példányában gyönyörködhettek a vendégek. Az ünnep mindenki számára felemelőérzést nyújtott, hiszen több száz ember együtt lehetett, együtt ünnepelhetett a szilárd alapra épített közös jövő reményében.