82-ik alkalommal ülésezet a Szász Evangélikus Egyház Zsinata

2014. november 15-én Nagyszebenben tartották a Szász Evangélikus Egyház 82-ik Zsinatát. A zsinatra összegyúlt képviselők és meghívottak a püspöki hivatalban gyűltek össze, majd közösen átvonultak az újonnan felújított központi evangélikus templomba, ahol Johann Zey szászrégeni evangélikus lelkész hirdette Isten igéjét.

A templomból a püspöki hivatalba való átvonuláskor a főtéren levő emberek felfigyelhettek az ornátusba felöltözött szász lelkészekre, akik jelenlétükkel jelezték, hogy a szász egyháznak, nem csak múltja, hanem jelene is van a városban.  

A zsinatot Reinhard Guib, a szász evangélikus egyház püspöke nyitotta meg, majd a vendégek, Barcsa István a romániai evangélikus – egyház képviselője, Manuel Stübecke az evangélikus akadémia képviselője és Hans Martin Müller a szebeni konzulasszony helyettese köszöntötte az egybegyűlteket.

A zsinati atyák újabb négy évre megválasztották az egyházkerületi presbitérium tagjait.

A nap mottója „A diakóniától az oktatásig” alapján két értékes előadást hallgathattunk meg. Friedrich Philippi, a szász egyházkerületi felügyelője egyháza diakóniai szolgálatáról tartott képes előadást. A felügyelő elmondta, hogy a diakóniai szolgálat által kicsiny egyházuk igen jelentős szolgálatot végez. 2014 a diakónia éve volt, ezért is fontos, hogy minél több emberel, az egyháznak e szolgálatát megismertessék.

Ezt követően Martin Bottesch tanár a romániai német iskolák helyzetét ismertette. Annak ellenére, hogy a szászok, svábok száma nagyon Romániában nagyon megfogyatkozott, közel 23000 gyerek jár német iskolában.

Az adminisztrációs ügyek megtárgyalása után Heinz-Walter Hermann, a németországi szász egyesületek elnöke köszöntötte a zsinati atyákat. Köszöntésével és jelenlétével is kihangsúlyozta, hogy az elvándorolt szászok nagy odafigyeléssel, odaadással és áldozatkészséggel kísérik és figyelik az itthon maradottak helyzetét, és ezek mellett mindent megtesznek, hogy a szász egyháznak, hagyományoknak ne csak múltja, hanem jövője is legyen.