III. Hagyományünnep – A népi lélek virágainak ünnepe

Tatrang (lelkész: Gödri Béla Alpár), Zajzon (lelkész: ifj. Domokos Jenő), Pürkerecz (lelkész: Hankó Szilamér Csaba) és Brassó (lelkészek: Koszta Enikő és Koszta István) evangélikus egyházközségeinek szervezésében tartották meg május 30-án Pürkereczen a III. Hagyományünnepet, a háromfalusi evangélikus magyarság seregszemléjét, amelyre idén Brassóból és Oltszakadátról, Négyfaluból is érkeztek résztvevők. Szimbolikus értékű, ahogyan az ünneplők Háromfalu találkozási pontjánál, a Zajzon hídjánál üdvözölték egymást, fogadták Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus püspököt, együtt zarándokoltak el a pürkereczi templomig, ahol az ünnepi istentiszteletet tartották.

Mély emberi dimenziót az kölcsönzött az istentiszteletnek, hogy nyitó momentumként a pürkereczi négygenerációs csángó-magyar Fejér családot köszöntötték. Sanyi bácsi nemrég töltöttbe be a 87-ik életévét, és 62 esztendeje élnek házasságban Anna nénivel. Jelenleg ők ketten a falu legidősebb házaspárja. Fiúk, ifj. Fejér Sándor második generációs boricás, aki a maga rendjén Dávid fiának adta át a zörgőket és a lapockát. Dávid és párja, Margit voltak a tavalyi díszfelvonulás vezetői. Egy hónapja megszületett kislányuk: Boróka. Életük példaadó a közösség számára.

Hankó Szilamér pürkereczi evangélikus lelkész köszöntőjében kiemelte: „A Hagyományünnep hagyomány kezd lenni. Isten kegyelméből a harmadikat ünnepelhetjük az idén, mintegy ráhangolódva a jövő évi nagy ünnepre, a Barcasági és Királyföldi Csángómagyarok Világtalálkozójára.” Hozzáfűzte: „Virágünnepként is hirdettük ezt az alkalmat és tettük ezt azért, mert hagyományainkra úgy kell tekintenünk, mint a népi alkotó lélek virágaira, amelyek nem pusztán diszítőelemei a viseletnek, a szőtteseknek, a tojásoknak vagy a táncoknak, hanem az életnek, az életre való felhívásnak-felszólításnak a jelképei.”

A háromfalusi egyházközségek csángó mintás stólákat ajándékoztak Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspöknek, aki igehirdetésében hangsúlyozta: „Itt, a Barcaságban egyedi, megismételhetetlen ajándéka Istennek a mi csángó népünk. Mi Istennek kiválasztott szétszakíthatatlan szövetei vagyunk, Tőle kapjuk az erőt.”

Kapcsolódva a Hagyományünnep idénre választott címéhez, a püspök figyelmeztette hallgatóságát: „Olyanok vagytok, mint a virágzó rét: élő, mely újra és újra virágozni fog. S csak akkor lesz gyér a virágzás, s csak akkor lengi be a halál illata, ha nem vállaljátok a gyermeket, a sok gyermeket. Ahol sok a virág, ott bő a termés. Ahol sok a gyermek, ott a jövő ígérete. A gyermek a legszebb istendicsőítés.”

Adorjáni Dezső Zoltán bejelentette a Bracasági és Királyföldi Csángómagyarok Világtalalkozóját jövő év júniusában tartják. A püspök elégedetten nyugtázta, hogy egyházában a generációváltás fiatal, elhivatott, hűséges, jól felkészült lelkészek révén történik meg. „Látjuk a virágzást, a kibontakozást, látjuk, hogy itt van a lelki tavasz.”

Ilyen előjelek közepette a lemondás, a beletörődés bűn, mondta Adorjáni Dezső Zoltán: „Gyűlölöm azt a gondolatot, hogy ne csináljunk semmit, mert úgyis minden hiábavaló. Aki remél, dolgozik és hisz Istenben, az marad meg. A mi sorshelyzetünkben Istennek a hatalma tart meg, emel fel minket” – mondta igehirdetése zárógondolataként a püspök.

Zákonyi Botond Magyarország bukaresti nagykövete hangsúlyozta, jó emlék maradt a tavalyi háromfalusi hagyományünnepen a jelenléte, ezért is örömmel jött el az újabb találkozóra.

Brendus Réka, a Nemzetpolitikáért felelős Államtitkárság főosztályvezető-helyettese úgy vélte: „Minden magyar számára ünnep, ha valahol a Kárpát-medencében ünnepelnek. Közösségünk és nemzetünk képes a megújulásra, ám a végeken nehezebb a szolgálat, itt többet kell tenni a megmaradásért, pillanatig sem szabad a tavaszban megfeledkezni az alig elmúlt télről, a hátrányos megkülönböztetés korábbi évtizedeiről.”

 

Kósa András László, a Balassi Intézet bukaresti igazgatója kijelentette: „Jó látni, hogy Brassó árnyékában Önök virágzó kertet tudnak fenntartani. A barcasági csángómagyarság közösségként tud élni – ennél fontosabb üzenete nincs is a mai napnak.”

Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei elnöke fontosabbnak tartotta, hogy a háromfalusiak ünnepén vegyen részt, mint az Szövetségi Küldöttek Tanácsának ülésén. Mert úgy véli: „A hagyomány az, ami meghatározza a jövőt, a fejlődést. A hagyományőrzés szempontjából fontos az összefogás. Ha nem tudunk összefogni, a hagyományainkat sem tudjuk megőrizni!”

 

Az ünnepségen jelen volt Kiss József tatrang polgármestere és Szabó Mária Brassó megyei főtanfelügyelő-helyettes is.

Ft. Adorjáni Dezső Zoltán megköszönte az ünnepet a házigazdának, melyre megtisztelő volt a meghívás. Amire Hankó Szilamér azt válaszolta: „Nekem megtiszteltetés itteni szolgálatom minden napja, minden perce.”

A templomdombi közös fénykép elkészítése után a püspök megáldotta az idén konfirmált háromfalusi, brassói és oltszakadáti fiatalokat.

Az ünnep helyi hagyományokat bemutató műsorral folytatódott. Volt hagyományos mesterségeket bemutató vásár, illetve méz- és virágvásár is. A Yurta Kft. mintegy kétezer gyümölcsfa-csemetét ajándékozott a helybélieknek.

Azzal a reménnyel távoztunk Háromfaluból, hogy újra együtt leszünk jövőre a Csángók Világtalálkozóján.

Ambrus Attila