Az Úr eljövetele közel van

Keresztény testvérek! Haladunk az advetben, a várakozásban, az elmúlt vasárnap a szeretet gyakorlására, a sötétség elleni harcra hívta fel a mi figyelmünket Isten Igéje. A mai vasárnap központi üzenete Az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele. Ha ezt a mai felolvasott igerészt olvassuk, akkor tübbségünknek csak ennyi marad meg emlékezetében: Az Úr eljövetele közel van. Az evangéliumban felolvasott jelek is erre emlékeztetnek, ezt az érzést erősítik meg. És ez nem baj, ezt nem kell szégyellni, hogy elfelejtünk igéket, nem ragad meg szívünkben, hanem azt kell szégyellni, hogy nem nézünk utána, nem kérdezősködünk utána, nem foglalkozunk vele.

Legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig. Ki az, aki türelmetlenül várja az Úr eljövetelét? Úgy néz ki a mai világ, a mai társadalom, mint aki türelmetlen lenne , hogy mikor jön vissza az Úr Jézus Krisztus? Nem egyáltalán nem. A világ nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgy is fogalmazhatnám a világ számára ez nem hír, ez nem téma. A világ, és ezzel együtt, aki a világba belemerülve él, belefeledkezve a világba, a sötétség cselekedeteit művelve, azzal törődik, hogy a parlamenterek hogyan marják egymást, ki hazudik nagyobbat, melyik párt nyeri meg a választásokat, bombáznak-e Szíriában, vagy sem, lőnek-e itt-vagy ott vagy sem. A hívő ember viszon  főleg év vége felé, avval foglalkozik, hogy mikor jön el az Úr. A hivő embernek az Úr eljövetele nem egy ezredrangú kérdés, hanem egy olyan valóságos esemény, amire ő már ebben az életben fel akar készülni, várja. Ez a készülődés, váradalom gondolkodásában, de cselekedeteiben is látható. Bűnbánat, imádság, igeolvasás, lelki beszélgetések, nemcsak év egy bizonyos szakaszában, hanem folyamatosan.

 Gondoljunk beteg testvéreinkre, ágyhoz kötve, másokra utalva, csalódottan, a betegség összetörte a reménységüket, a hitüket, és keserűen, türelmetlenül sóhajtoznak, bárcsak mindennek vége lenne, bárcsak eljönne az Úr, hogy könnyebbítse a fájdalmakat. Türelmetlenek, és ezt a türelmetlenséget a betegség, a fájdalom, vagy börtön is előidézheti. De türelmetlenül várja az Ő Urának, mennyei Urának visszajövetelét az a hívő ember, aki látja a tévéhiradókat nézve, hogy beteg a világ, a világ nekem semmit nem tud nyújtani, ami maradandó örömet adhatna, okozna. Romlás van a világban. Bárcsak vége lenne ennek és örömben egyesülnénk az Úrral!

Ezért mondja az apostol, legyetek türelemmel. Ember nem tudhatja, nem számíthatja ki a visszajövetel idejét dátumát. Türelemről beszél, türelemre figyelmeztet, de nem olyanra, amilyen az ember türelme. Sokan mondják azt, hogy az ember idős korára türelmesebbé válik. Sok nagyszülő türelmesebb az unokájával, mint volt saját gyermekével. Sokan azt hiszik az idő múlásával a türelem is megjelenik életükben. De nem így van. A türelem, az a türelem, amiről itt szó van, a megtérés pillanatában válik a tulajdonommá, attól függetlenül, hogy öreg, vagy fiatal vagyok. Akkor, amikor felismertem, hogy a magam igyekezetéből nem tudok Isten elvárásainak megfelelni, akármennyi jócselekedetem van, szükségem van Jézus Krisztusra, aki érettem is meghalt a golgotai kereszten, elfogadom ezt az áldozatot, és akkor lesz ez a türelem az enyém.

De a felsszólításnak van egy másik üzenete is. Legyetek türelemmel. Ne gondoljátok, hogy gyümölcstelen a ti életetek, hogy szegények vagyunk, kicsiny a képességünk, a lehetőségeink, kevesen is vagyunk. Ugyan mi néhányan milyen befolyást, milyen hatást tudunk gyakorolni erre az istentelen világra? Legyetek türelemmel. A gyümölcs most még nem látható. Hiszen mi magunk vagyunk a zsenge a sarjú. Tekintsetek előre, Isten csodálatos aratására, amely már közeleg. Ő maga fogja megérlelni a gyümölcsöket a ti életetekben is. A te életed nem pára, amely rövid ideig látszik, hanem már most gyümölcsöt terem Istennek. Te csupán szántóvető vagy, aki megműveli a földet, de az Úr Jézus fogja elhozni az aratást. A szántóvető előzőleg megmunkálja a földet, aztán türelemmel várja, míg az termést hoz. Vetés és aratás. Ez a neve annak az evangéliumi újságnak is, amit alkalomról - alkalomra kiosztunk. Az Úr gondoskodik a gyümölcstermésről, korai és késői esőt ad. A korai eső jelenti a mennyei hatásokat a hívő ember életében. Ha nem adsz alkalmakat, hogy a mennyei dolgok hassanak rád, hatást változtatást vigyenek végbe a te életedbe, akkor lehet, hogy nem lesz gyümölcs. Ha nem engeded, hogy a mennyei hatások, Isten Igéje bekerüljön a vérkeringésedbe, hogy belülről tápláljon, hogy életben tartson, ahogy az eső bekerül a növény szervezetébe és életben tartja, növekedést ad neki, akkor nem lesz termésed, gyümölcstelen maradsz.

Gondoljunk vissza Izrael történetére. Az egyiptomi fogságra. Ott nincs eső Egyiptomban. A szolgaság házában. A bűn szolgaságában nincsenek mennyei hatások. Egyiptomban öntözéssel, lábbal hajtott szivattyúkkal öntözték a földeket. De ez a víz a földből, a földről volt. Emberi erővel kitermelt víz. Emberi igyekezettel nem tudom a Szentlélek mennyei vizét pótolni. De Izráel viszont a mennyből kapott esőt. Ahogyan azt olvassuk Mózes ötödik könyvének 11-ik részének 11-ik versében. Korai eső az én életemben, az, amikor először Ismertem fel azt, hogy Isten beleszól életembe, hogy Ura az életemnek. A késői esőről gondoskodik az Úr.

Adja Isten ezt a várakozást a mi szívünkbe is az elkövetkezendő héten, hogy felkészülve várjuk az Ő dicsőséges eljövetelét.

 

                                                                                                                        Ámen

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Jak.5, 7-8

Alkalom: 

Advent II