Egyházmegyei Reformációi Ünnepség Sepsiszentgyörgyön

Együtt ünnepelte a Reformáció 499.-ik évfordulóját a brassói evangélikus egyházmegye lelkészi kara és gyülekezeteinek képviselői Sepsiszentgyörgy református lakosságával és lelkészeivel. A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban tartott teltházas ünnepi istentisztelet része volt az "Isten összegyűjt" címmel szervezett, a Reformáció elindulásának emlékére szervezett ötnapos rendezvénysorozatnak, amely során Sepsiszentgyörgy 4 református és az evangélikus gyülekezetek lelkészei és gyülekezeti tagjai estéről estére összegyűlve egymás templomaiban adtak hálát a Mindenhatónak azért, hogy új útra állította egyházát.

Ennek jegyében hívták meg a szervezők a Brassói Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek tagjait és lelkészeit a vasárnap, október 30.-án, délután tartott istentiszteletre, amely alkalmon Bancea Gábor, a gyöngyvirág utcai református gyülekezet lelkésze hirdetett igét, majd Csendes László hegedűművész és Chelariu Dolores zongoraművész ünnepi előadását hallgathatták meg a résztvevők.

Mind az igehirdetés, mind a művészek által megszólaltatott hangszerek hangjai arról tettek bizonyságot, hogy belépve a reformáció 500.-ik évfordulójának évébe, Isten külön feladatot ad minden mai protestáns hívőnek és lelkésznek, mintegy emlékeztetve mindenkit arra, hogy egyedüli üdvözítője a teremtett világnak Ő maga - ahogyan ezt Zelenák József esperes, házigazda lelkész köszöntőjében elmondta és amely gondolatot megerősített az ünneplő gyülekezet Nemzeti Imánk eléneklésével.

Másnap, október 31.-én fáklyás felvonulással, koszorúzással és úrvacsorás istentisztelettel zárult az ötnapos rendezvény a belvárosi református templomban.