Március 15. Fogarason

A helyi szokás szerint a magyar közösség számára minden esztendőben közös ünnepséget szervez, körforgó szerint váltakozva az evangélikus, a református, a katolikus és az unitárius egyházközség. Idén a halmágyi és fogarasi evangélikus egyházközségek feladata volt az ünnepség megszervezése és előkészítése. Délután fél 6-kor még napsütésben gyülekezhettek össze a város és a környék magyarjai az unitárius templomhoz, ahol rövid köszöntés után Szabó Gábor, a helyi RMDSZ elnöke megkoszorúzta Vida Dániel honvédőrnagy emléktábláját és rövid megemlékezéssel tisztelgett a bátrak előtt.

A Fogarasi Ökumenikus Kórus szolgálata és az áldás után a Fogarason szolgáló lelkészek, és egyházmegyénk esperese vezetésével átvonult az ünneplő magyarság a református templomba. Az ünnepi istentiszteleten, Bandi Attila házigazda lelkész köszöntő szavai, és a gyülekező ének eléneklése után Zelenák József esperes úr hirdette Isten igéjét, melyben Sidrák, Misák és Abednégó példáját elénk hozva emlékeztetett nemzetünk, hazánk és anyanyelvünk ápolására óvására és továbbadására. A Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség Cantate Gyermekkórusa szolgált szívhez szóló ünnepi műsorral, az énekek és versek által megszólalt az összetartozás, a hűség, az anyanyelv őrzésének fontossága. Ezúton is köszönjük, hogy vállalták az utazással járó fáradalmakat és együtt tölthettük ezt az estét, hogy együtt ünnepelhettünk és találkozhattunk.

Az istentiszteleten további részében Szász Tibor, református lelkipásztor, Gál István-Attila római katolikus plébános és Székely János unitárius lelkész ünnepi gondolataira, illetve Kocsárdi Manyika szavalatára, végül pedig Palkó Sándor karnagy vezetésével a Fogarasi Ökumenikus Kórust szolgálatára figyelhetett az ünneplő gyülekezet. Az istentisztelet végén, Bandi Attila lelkész mondott áldást és a Himnusz eléneklésével zárult az ünnepség. Ezt követően a házigazdák által, a református egyházközség gyülekezeti termében előkészített szeretetvendégség várta az ünneplőket.

Bandi Márta, lelkész