Közös Jubileumi Közgyűléssel köszöntötte a RELE három egyházmegyéje a Reformáció 500. évfordulóját

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház április 27-29 között tartotta Jubileumi Közgyűlését Tatrangon. A közgyűlésre a küldötteken kívül számos vendég, meghívott és érdeklődő érkezett. A nyitó alkalom mintegy 400 személy vett részt. Az ünnepi istentiszteletén Adorjáni Dezső Zoltán püspök prédikációjában tudatosította a résztvevőkben, hogy a reformáció és az egyház középpontjában nem emberek állnak, hanem Jézus Krisztus az egyedüli alap.

 

Az igehirdetés után beiktatták hivatalukba az újonnan megválasztott egyházmegyei tisztségviselőket, nevezetesen Bobcsok Ludovic Andrejt, a nagylaki egyházmegye esperesét, Fehér Attilát, a kolozsvári egyházmegye esperesét és Magos Györgyöt, a kolozsvári egyházmegye felügyelőjét.

 

Az ünnepi közgyűlést köszöntötte Ballai Zoltán református lelkész, Porcsalmi Bálint az RMDSz ügyvezető elnöke és Farkas Balázs csíkszeredai konzul.

Az istentiszteletet a Kronstadt Quartet vonósnégyes és Anda Pop szopránénekesnő műsora színesítette.

 

A közgyűlés második napján Köncze Geréb Árpád leköszönő esperes áhítata után Adorjáni Dezső Zoltán püspök megnyitotta a konferenciát, majd Koszta István brassói lelkész-alesperesnek, valamint dr. Juráj Vanko, a nagylaki egyházmegye lelkész-alesperesének előadásai következtek Isten igéje anyanyelven címmel.

Az előadások után mindhárom egyházmegye megtartotta az egyházmegyei munkaülést, majd délután Marosán Csaba kolozsvári színművész Luther – Asztali beszélgetések című előadásával gazdagította eseményünket és egyben ismereteinket is.

A nap végén a két újonnan megválasztott esperes magyar-szlovák nyelvű istentiszteletével és igehirdetésével zárult a második nap.

Harmadik napon Sepsiszentgyörgyön került sor a Barcasági Evangélikus Kórustalálkozóra, amely keretében számos barcasági kórus dicsérte Istent énekszóval.

----------------------------------

Hamarosan még több fotóval és videóval jelentkezünk.