Meghívó a református egyházzal közös ünnepi zsinatra

A Romániai Református Egyház Zsinati Elnöksége és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Elnöksége szeretettel és tisztelettel meghívja egyházaink közös ünnepi zsinatára, amelyet 2017. július 4.-én tartunk Kolozsváron. A Reformáció 500. emlékévében nagy öröm számunkra, hogy 440 év után újra együtt tartunk zsinatot Erdélyben, melynek keretében közös nyilatkozattal is megerősítjük a református és evangélikus egyházak közti kapcsolatot, ugyanakkor együtt adunk hálát az elmúlt 500 esztendőért.

Közös ünnepi zsinatunk záróistentiszteletén, rendhagyó módon, a kolozsvári Farkas utcai református templomban közös liturgia keretében szenteljük fel és kötelezzük el az erdélyi református egyház és az evangélikus lutheránus egyház ifjú lelkészeit.

Kérjük hordozzák emlékező és ünnepi alkalmunkat imádságaikban.

A Romániai Református Egyház Zsinati elnöksége valamint a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház nevében, testvéri köszöntéssel

 

 Adorjáni Dezső Zoltán                              Kató Béla

         püspök                                              püspök

 

         Riedl Rudolf                                  Fekete PP János

     felügyelő                                        főgondnok

 

Közös istentisztelet az Evangélikus templomban: 9.00 órától,

Közös ünnepi zsinati ülés a Protestáns Teológia dísztermében: 10.00 órától,

Közös lelkészszentelési istentisztelet a Farkas utcai templomban: 17.00 órától.

 

További információk: gazdasag@reformatus.ro - 0730 190 091 / releph@yahoo.com - 0749 193 593.