Életre választva

A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó második napját Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkészének nyitó áhitata indította.

A lelkipásztor hálát adott az új napért, azért, hogy Krisztusban van az élet, és áldást kért a találkozó minden résztvevőjére és szervezőjére. Prédikációjában elmondta, hogy mennyire ellenszenvesek voltak számára a felszólítások. Így van ezzel minden fiatal, hiszen a szabadság legnagyobb ellenségének találják a tiltó szavakat, akár a  Tízparancsolat előírásait is. Azonban ha más szemszögből figyeljük meg a Sínai-hegyen kapott törvényeket, azok a szeretetet védik. Szeverényi tiszteletes úr azt is elmondta, hogy Isten nem ájtatos élettelenségre hív, hanem életre. Hangsúlyozta: nem szereti, amikor valakinek a hitét megkérdőjelezik, hiszen nem az ember dönt Isten mellett, hanem mindig Isten dönt mellettünk. Igehirdetésében megemlékezett az immár 500 éve történt reformációról is, megemlítve, hogy a világ akkor sem volt jobb hely, akkor is káosz uralkodott, a római egyház mélyponton volt. Isten azonban látta a világ bajait, és megsegítette Luthert. Ezt követően a missziói lelkész Sámuel első könyvéből idézte fel Dávid királlyá kenését, azt, hogy miként bánta meg Isten azt, hogy Sault választotta királlyá, és hogyan emelt egy egyszerű pásztorlegényt hatalmas dicsőségre. Emlékeztetett, hogy Istennek mindig van ötlete, jó elgondolása, akkor is, amikor a világ rossz felé fordul.

Zárásként a missziói lelkész a tékozló fiú példázatát elevenítette fel. Meglátása szerint a példázat nem a fiúról, sokkal inkább az atyáról szól, aki „meglátta, megszánta, elébe futott, megölelte, majd megcsókolta gyermekét”. Ismét kiemelte ennek kapcsán: Isten dönt mellettünk, Ő választ minket, mi csak az ő ellenálhatatlan hívására reagálhatunk.

A fiatalos hangvétel hatása nem maradt el. A fiatalok arcán tükröződött az érdeklődés, a kíváncsiság. Érezhető volt, hogy a fiatalok nemcsak színből jöttek a találkozóra, hanem épp az ilyen áhitatok feltöltő ereje miatt.

Ambrus Mózes