Tisztaszoba, szórványhelyzet és hitharc

A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó második napján Wass Albert – Kard és kasza nyomában címmel Balázs-Bécsi Attila művészettörténész, a Téka Alapítvány Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett elnöke tartott előadást a népszerű író-költő szülőfalujában, Válaszúton az első átbeszélgetett éjszaka után kissé fáradtan ébredő, de érdeklődő táborozóknak.

Az előadó bemutatta a Mezőség viszontagságos történetét. Beszélt arról, hogyan lett szórvánnyá az őshonos magyarság, és hogyan telepedtek be más népek erre a csodálatos vidékre. Elmondása szerint a Mezőség a pusztulás ellenére is jelentős értékekkel szolgálta és szolgálja az összmagyarságot. A Wass család történetéről is mesélt, megemlítette, hogy Béla király emelte nemesi rangra a családot, a nevük pedig arra az erőre utal, amelyet a család képviselt a térségben. Ugyanakkor azt is megtudhatták a résztvevők, hogy a Wass család kastélyai már nem tündökölnek régi dicsőségük fényében, hiszen Szentgotthárdon még a köveket is széthordták a második világháború után.

Ezt követően a táborozók ördöngösfüzesi és búzai népdalokat hallgattak meg. Az előadó említést tett a melegföldvári vár romjairól is, a fiatalok megtudhatták, hogy már a honfoglalás korában is vár állt ott. Balázs-Bécsi Attila azzal bátorította és arra intette a fiatalokat, hogy: „A szórványhelyzetet nem hátrányként, hanem feladatként kell felfogni!”

Ebéd után a résztvevők alternatív programokon vettek részt. Minden ifjú kíváncsian lépett be és mosollyal lépett ki a Kallós Zoltán által létrehozott népművészeti múzeumból. A fiatalok szemügyre vették, hogy hogyan éltek az emberek a Mezőségen és Kalotaszegen. Mára már lassan feledésbe merülő, nemcsak magyar, hanem szász és román népviseleteket is megtekintettek Erdély különböző térségeiből, és megismerkedtek a bútorfestés motívumaival is, valamint azt is megtudták, miért olyan különleges a moldvai csángó népművészet. A fiataloknak élmény volt betekintést nyerni a tisztaszobába, ahol néhányan rácsodálkoztak arra, hogy ez a megnevezés nem is egy helység rendbeszedett állapotát jelenti. J

A kreativitásban hiányt nem szenvedő résztvevők kézműves foglalkozáson engedték szabadjára a fantáziájukat. Megtapasztalták a fafaragás nehézségeit, készítettek karkötőt és nemezeltek is. Mások a láthatatlan színházat választották, amelyen a szervezők bekötötték a szemüket, majd különböző hanghatások közepette vezették végig az érdeklődőket a terepen, elmélkedésre ösztönözve őket.

A délutánt áhitat zárta, amelyen ismét Szeverényi János lelkész szolgált, folytatva a Dávid-történet elemzését. Arra figyelmeztette a hallgatóságot, hogy bár Isten a legjobb „edző” és mellettünk áll, készen kell álljunk a harcra a hitünkért.

A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó második napja is eseménydús volt, mindenki megtalálta a számára legmegfelelőbb és legépítőbb programot. A fiatalok az est folyamán a Bagossy Brothers Company koncertjén tombolták ki magukat, hogy az elkövetkezendő napokban is testben és lélekben egyaránt jelen tudjanak lenni az izgalmas és tartalmas programokon.

Ambrus Mózes   

További képek az esemény hivatalos facebook oldalán, az alábbi linken:

https://www.facebook.com/kozepponttalalkozo/photos/?tab=album&album_id=1487606984663819