Eseménydús reformációi hét a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus - Lutheránus Egyházközségben

Eseménydús reformációi hét áll a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség elmúlt napjai mögött. A négy sepsiszentgyörgyi református egyházközséggel közösen ökumenikus reformációi hetet szervezett.

Az esemény második napján, október 27-én a Szemerjai Református Templomban Isten Igéjét Zelenák József esperes hirdette, amelyben többek közt a reformáció és a Biblia jelentőségéről beszélt, Luther Márton reformátorunkat is idézve:

„Hol nincs a polcon Biblia,

üres, kietlen ott a ház;

Könnyen bejut Sátán oda,

S az Úr Jézus ott nem tanyáz.

 

Azért hát ember, bárki légy

Egy – két filléred kerül:

Egy Bibliát sietve végy

Az ördög ellen fegyverül.”

Az esperes igehirdetését követően fellépett egyházközségünk Cantate nevű gyermekkórusa. Az ünnepi előadásukból egy részlet megtekinthető a tudósítás végén található videóban.

Kézdivásárhelyen az evangélikus és református egyházközség tagjai közösen várták a Reformaraton500 szervezőit a 95 tétellel. A mozgalom megálmodói Bardócz Csaba ikafalvi lelkipásztor és Juhos Gábor maratoni futó voltak. Ők a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából 500 Kárpát – medencei protestáns gyülekezetbe hozták el Wittenbergből Luther Márton tételeit.

A vasárnap reggeli reformációi istentiszteleten, a kézdivásárhelyi evangélikus egyházközség tagjai ünnepélyesen fogadták a Reformaraton500 által gyülekezetükbe hozott tételeket. Végh Nimród az igehirdetésben hangsúlyozta, hogy szép kezdeményezés, amelynek szervezői fáradtságot nem kímélve próbálták feleleveníteni a reformációt. Azonban a kezdeményezésnek csak akkor van igazán értelme, ha nem csak a kifüggesztett tételeket látjuk, hanem a lelkünkben is megszületik a reformáció, a megújulás.

Sepsiszentgyörgyön Zelenák József esperes igehirdetésében többek közt Luther Márton „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát” kijelentését osztotta meg a gyülekezettel. Majd hirdette, hogy a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából az istentisztelet után az egyházközség udvarán 5 tuja fát fogunk elültetni az élet fájának szimbólumaként.

 

Vasárnap délután az evangélikus templom adott otthont az ökumenikus reformációi hétnek. A Reformaraton500 szervezői által a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus – Lutheránus Egyházközségünknek adott 95 tétellel vonultunk be. Pap Attila, belvárosi református lelkipásztor igehirdetésében kiemelte, hogy a deformálódott világunknak ma is szüksége van reformációra. Az igehirdetést Mihaela Buhaciuc énekművész és Szabó S.L. Levente orgonista műsora követte (a tudósítás utáni videóban egy részlet látható előadásukból).

Az imahét csúcspontja október 31.-én a Sepsi Arénában tartott istentisztelet, amelyen közel ezerötszáz résztvevőnek Isten Igéjét Incze Zsolt református esperes hirdette, az ágendai szolgálatot Zelenák József evangélikus esperes végezte.  

 

        Végh Nimród