Ünnep az ötszázadikon - Luther Márton mellszobrot avattak Négyfaluban

Október 28-án, szombaton Csernátfalu adott otthont a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházmegye által szervezett reformációi ünnepségnek. A Barcaság minden szegletéből, de Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és Székelyudvarhelyről is összesereglett, több mint háromszáz lelket számláló gyülekezetben a református, unitárius és katolikus hívők is jelen voltak, és így a reformáció 500. évfordulójának megünneplése nem nélkülözte az ökumené szellemiségét sem.

Az ünnepi istentisztelet a Lövenberger Júlia vezette római katolikus kórus dicséretével kezdődött, majd a négyfalusi lelkészek – Bencze Nimród, Daragus Endre, Korodi Levente és Török László – liturgiai szolgálata mellett Zelenák József püspökhelyettes, az egyházmegye esperese hirdette az igét. A közös úrvacsorában – melynek kiosztásnál Márk László Gyula, a helyi református egyházközség lelkipásztora is szolgált – mintegy 280 lélek részesült.

Az ünnep fényét, jelentőségét még jócskán emelte az a tény, hogy ezen a napon Négyfalu főtere, ha csak néhány órára is, de „átköltözött” a polgármesteri hivatal közeléből a csernátfalusi evangélikus templom és egykori felekezeti iskola közelébe, ahol sikerült nagy reformátorunk, Luther Márton emlékére egy mellszobrot állítani.

A szoborállítás ötletgazdája Kajcsa László hosszúfalu-fűrészmezői evangélikus lelkész, akinek a kitartása és elkötelezettsége nélkül minden bizonnyal nem sokat ért volna a Polgármesteri Hivatal, és személyesen Virgil Popa polgármester támogatása, az egyházmegye gyülekezeteinek és lelkészeinek erkölcsi és anyagi hozzájárulása. Ő viszont, igazi lutheri konoksággal, „nem tehetett másképp”, hanem irigylésre méltó következetességgel, határozottsággal telefonált, kilincselt, egyezkedett, alkudozott, és főleg utazott Négyfalu, Bákó, Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely között azért, hogy a reformáció kezdetének 500. évfordulóján Négyfalu, a Barcaság és egész Erdély egy ilyen „kézzelfogható” evangélikus emlékhellyel gazdagodhasson. Köszönet érte.

Az ünnepi istentiszteletet követő szoboravatón beszédet mondott Kajcsa László ötletgazda, Bunaventura Constantin szobrász, Adorjáni Dezső Zoltán püspök, Virgil Popa polgármester, Géczi Gellérd városi tanácsos és Fülöp Károly egyházmegyei felügyelő. A beszédek között a Gyerkó András tanár úr vezette Polifónia kórus szolgált, és a George Moroianu valamint a Zajzoni Rab István Középiskola diákjai szavaltak. Ezután került sor a Luther mellszobor Adorjáni Dezső Zoltán püspök úr és Virgil Popa polgármester úr általi leleplezésére, majd a püspök úr megáldotta az emlékművet.

    

Hála legyen a reformáció Urának, a minden kegyelem Istenének, hogy – akárcsak 500 évvel ezelőtt – most is embereket használt fel arra, hogy kegyelmét, megtartó jóságát, akár egy szoborállítás révén is, hirdesse gyermekeinek. Egyedül övé a dicsőség. Soli Deo gloria.

Szöveg: Török László

Fotó: Girás István