Egyházunk 2018-ban megjelenő kiadványai – interjú Fehér Attila főtanácsos – esperes úrral

Fehér Attila, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház főtanácsosa, a Kolozsvári Egyházmegye esperese számolt be honlapunknak az evangélikus egyház 2018-ban megjelenő kiadványairól.

Végh Nimród: Boldog új évet! Nagy lendülettel és célokkal kezdte egyházunk az új évet könyvkiadások tekintetében is. Beszámolna arról, hogy milyen kiadványai lesznek egyházunknak a 2018-as évben?

Fehér Attila: Istentől megáldott boldog új évet kívánok én is. Valóban így van, a célhoz már közel is állunk, hiszen egyházunk már két kiadványt elő készített kiadásra.

Az egyik egy 2016-ban elkezdett és a tavalyi év folyamán majdnem befejezett képes album. A képes albumnak szerves része egy Adorjáni Dezső Zoltán püspök úr által írt egyháztörténeti összefoglaló tanulmány, melyet a Dr. Poszet Szilárd egyetemi tanár által készített térképek díszítik. A képes album továbbá tartalmaz egy általam írt templomtörténeti és részben művésztörténeti tanulmányt is. Az album címe: Evangélikus – lutheránus templomaink.

A másik kiadvány Dr. Csendes László egyetemi tanár, bukaresti felügyelőnk értékes egyháztörténeti munkája, mely egyházunk közelmúltját tárja elénk, a második világháború utáni kommunista rendszert, Argay György püspökségének korát, amikor egyházunk léte, identitása volt a tét. A kiadvány címe: Egy kevésbé misztikus egyház?!

VN: Mi a különlegessége ezen kiadványoknak?

FA: Az Evangélikus – lutheránus templomaink című album közelebb hozza egyházunk történelmét és értékeit a mai olvasóhoz. Tekintettel arra, hogy erdélyi evangélikus egyházunkban több nyelven is tartunk istentiszteletet és egyházközségeink többféle nemzetiségűek, az album szövegezése 5 nyelven van megírva: magyar, szlovák, német, román és angol. Az album kiadása azért is óriási jelentőségű, mert egyházunknak még nincsen ehhez hasonló kiadványa, tehát hiánypótló kiadvány az ötnyelvű album.

Az Egy kevésbé misztikus egyház?! című kiadványunk azért különös, mert nemcsak egyházunk hányattatásáról és a hitében szorongatott evangélikus közösségről olvashatunk, hanem megtaláljuk benne a szerző teológiai, filozófiai, művészeti és pszichológiai eszmefuttatását. Fontos számunkra, hogy mutassuk be elődeink korát a fiatalabb generációk számára is.

VN: Az interjú elején említetted, hogy közel álltok a célhoz. Mégis mennyire?

Jelen pillanatban az album nyomdakész állapotban van, sikerült a tördelési, szerkesztési, képtisztítási munkálatokat elvégezni, de sajnos forráshiány miatt a nyomtatást nem tudtuk elvégezni. 2018-ban megírt pályázatok segítségével remélhetőleg elegendő forráshoz jutunk, annak érdekében, hogy e rendkívül fontos albumot kiadjuk. Nagyon nehéz volt beszerezni a megfelelő információkat. Ugyanakkor a nagy távolságok, és a drónos repüléshez való engedélyek is nagyon megnehezítették a munkálatok előrehaladását.

Végül, ami pedig végképp nagy nehézséget okozott, az a nyomdai költség, hiszen egy ilyen album, ahol jó minőségű papírra és festékre van szükség, annak költsége sokkal magasabb, mint egy hagyományos könyvé.

Az Egy kevésbé misztikus egyház?! is nyomdakész állapotban van. Jelen kötetre sikerült a 2017-es év végén forrást szerezni, így a könyv 2018 tavaszán napfényt lát nyomtatott formában.

VN: Hány példányt terveztek nyomtatni a könyvekből?

FA: A több mint 200 – 250 oldalas albumot remélhetőleg nagy sok ember fogja kézhez venni, számszerűen 800 – 1000 példányban tervezzük kinyomtatni, így akik az első nyomtatásból élvezhetik a könyvet, azok száma ezer fölötti, de az utólagos nyomtatásokkal több ezer emberhez is eljut az album.

Az egyháztörténeti feldolgozást pedig 1000 példányban adjuk ki. Célunk, hogy minél több személyhez eljusson, és ismerjék meg e rendkívül értékes szaktörténeti monográfiát, egyházunk kommunizmus ideje alatt megélt, kompromisszumos helyzetét.

VN: Kiknek a segítségével valósulhatnak meg ezen kiadások?

FA: A szerzők és egyházunk munkatársainak fáradtságot nem kímélő munkája mellett, szeretném megköszönni a Bethlen Gábor Alap - Miniszterelnökségnek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma keretében működő Reformáció Emlékbizottságnak, a Nordkirche-nek és az RMDSz-Communitas Alapítványnak a támogatást.

VN: Köszönöm a beszámolót, remélem, hogy legközelebbi beszélgetésünk során kezünkbe foghatjuk a könyveket. Isten áldja meg az Önök munkáját!

FA: Köszönöm a lehetőséget. Remélem én is, hogy minél hamarabb a célhoz érünk, és kezünkbe foghatjuk a kész példányokat.