Gyülekezeteink és templomaink

 • Csíkszereda
 • Krizba
 • Kolozsvár
 • Zajzon
 • Nagyvárad
 • Zselyk
 • Apáca
 • Hosszúfalu-felszeg
 • Vezércikk

  Tanévzáró gyülekezeti napot tartottak Kolozsváron

  Június 18.-án tanévzáró gyülekezeti napot tartottunk. A felnőttek a templomban hallgatták Isten igéjét, a gyerekek pedig külön gyerekistentiszteleten ismerkedtek meg a Lélek gyümölcseivel és készítettek a szülőknek és nagyszülőknek Lélek gyümölcs salátát. Az istentisztelet után a gyerekek a gyülekezeti teremben várták a nagyokat megterített asztallal és két énekkel.Köszönjük az együttlétet. Érleljen bennünk az Úr sok-sok lelki gyümölcsöt az előttünk álló nyáron. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Galata 5, 22-23)

  Meghívó a református egyházzal közös ünnepi zsinatra

  A Romániai Református Egyház Zsinati Elnöksége és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Elnöksége szeretettel és tisztelettel meghívja egyházaink közös ünnepi zsinatára, amelyet 2017. július 4.-én tartunk Kolozsváron. A Reformáció 500. emlékévében nagy öröm számunkra, hogy 440 év után újra együtt tartunk zsinatot Erdélyben, melynek keretében közös nyilatkozattal is megerősítjük a református és evangélikus egyházak közti kapcsolatot, ugyanakkor együtt adunk hálát az elmúlt 500 esztendőért.

  VI. Szórványnap - Ami összetartozik, az össze fog nőni

  Hagyománnyá vált a Szórványnap Brassóban. Évről évre találkoznak a barcasági csángók és a közelebbi, valamint távolabbi kisvárosok, falvak evangélikusai, hogy leltárt készítsenek, terveket szőjenek a megmaradásért.A VI. Szórványnap rendkívüli módon az Európa keleti határkövének, az erdélyi reformáció sarkkövének számító Fekete templomban kezdődött, ahol a szász evangélikus egyház lelkésze, Christian Plajer köszöntötte a nagy számban megjelent magyar híveket, majd Koszta István magyar evangélikus lekész köszöntése hangzott el.

  Kárpát-medencei evangélikus lelkészek konferenciája – Több mint 240 lelkész gyűlt össze Balatonszárszón

  A Soli Deo Gloria Református Konferenciaközpont adott otthont 2017. június 6. és 8. között, a reformáció ötszázadik emlékévében, az evangélikus lelkészkonferenciának. A magyarországi lelkészeken kívül az egész Kárpát-medencéből, sőt még azon is túlról érkeztek lelkészek.

  Vezető híreink

  A feltámadó Jézusra tekint a reformáció és a húsvét is - Adorjáni Dezső Zoltán püspök húsvéti köszöntő gondolatai

  Az idei húsvét különlegessége, hogy még egy ünneppel ötvöződik: a protestánsok idén a reformáció 500 éves jubileumára is emlékeznek. A reformáció és a húsvét üzenetének lényege tulajdonképpen ugyanaz – írja húsvéti pásztorlevelében Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus püspök. „Lelki szemeink előtt megjelenik a kereszten megfeszített Jézus képe, aki elhordozza a világ bűneit, de ahol ott van már a feltámadásnak is az ígérete” – mondta az M1-en az ünnep alkalmából a püspök.

  Új esperes és egyházmegyei felügyelő áll a kolozsvári egyházmegye élén

  Fehér Attila főtanácsost és Magos György marosvásárhelyi felügyelőt választották meg a következő hat éves mandátumra a kolozsvári egyházmegye egyházközségi közgyűlései az esperesi és az egyházmegyei felügyelői tisztség betöltésére.

  Alábbiakban a Szavazatbontó Bizottság Értesítését közöljük.

  Megerősítették tisztségében Nt. Zelenák József esperest a brassói egyházmegye egyházközségi közgyűlései

  Újabb 6 éves mandátummal bízták meg a brassói egyházmegye egyházközségei Nt. Zelenák József esperest és Fülöp Károly egyházmegyei felügyelőt. Alábbiakban a Szavazatszámláló Bizottság Jegyzőkönyvi Kivonatát közöljük.

  Egyházmegyei Hittanverseny Krizbán

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház szervezésében hittanversenyt tartottak gyerekeknek március 25-én, a Krizbai Egyházközségben. Mintegy harminc gyermek, négy korosztályban (1-2., 3-4., 5-6. és 7-8.évfolyam) versengett egymással.  A 9 csapat Brassóból, Tatrangból, Krizbáról illetve Apácáról érkezett. Bencze Nimród főszervező lelkész köszöntötte a gyerekeket, majd a helyi templomban áhítattal kezdődött a nap. Bandi Márta halmágyi lévita lelkész hirdette az Igét. Gödri Alpár tatrangi lelkésznek köszönhetően gitárkísérettel énekeltünk dalokat. Ezután kezdetét vette a verseny. Két teremben, két órán keresztül kellett koncentrálniuk a fiataloknak. A csapatok lelkiismeretesen készültek fel a megmérettetésre, így nem teljesen használták ki a rendelkezésre álló időt.

  Március 15.-i emlékezés Krizbán

  Ünneplésünk Istentisztelettel vette kezdetét, melyen Bencze Nimród lelkész hirdette Isten igéjét. Prédikációjában kihangsúlyozta, hogy a krizbaiak számára nem csak emléknap a mai nap, hanem egy ünnepnap is egyben, mivel az elmúlt napokban sikerült megjavítatni a 201 éves toronyórát. Istennek hála, hosszú kihagyás után ismét mutatja a pontos időt, a krizbai embereknek, pont, mint annak idején 1848-ban, amikor elődeink harcba vonultak a szabadságért. Hálánk jeléül, megkoszorúztuk a mindenkori krizbai magyar hősök emlékére állítatott kopjafát, valamint Szemerjai Demeter Károly 1848-49-es honvédőrmester sírját.

  Petőfi nemzete - Március 15.-i emlékünnep Sepsiszentgyörgyön

  Március 15-e a legmagyarabb ünnepünk.Milyen jó,hogy van egy nap az évben, amikor fejet hajthatunk nemzetünk nagyjai előtt,azok az emberek előtt,akik mertek nagyot álmodni,akik harcoltak a szabadságért,sőt életüket áldozták a hazáért. Petőfi Sándor 1847-ben ezeket a sorokat vetette papirra:”Magyar  vagyok.Büszkén tekintek át/A múltnak tengerén,ahol szemem/Egekbe nyúló kősziklákat lát,/Nagy tetteidet,bajnok nemzetem.”Alig egy évvel később, 1848 márciusában a nemzet egy újabb,egekbe nyúló kősziklát emelt.

  Oldalak

  További híreink

  Evangélikus hagyomány szerint május második vasárnapja anyák napja. Ennek a napnak a lényege, felhívni figyelmünket: tisztelni kell az anyaságot. Ma a XXI. században, amikor a nyugati hatásnak engedve egyre inkább az a tendencia áramlik Partium, Bánság, Erdély vidékeire is, hogy Ne vállaljunk gyereket, mert az csak nyűg, éljünk szabadon, bontakozzunk ki, csináljunk karriert. Tartsunk házi kedvencet: szoba görényt, házban kiscicát, aranyos kutyuskát, de gyereket ne, mert az sokba kerül, azzal sok a gond. Anyák napja arra figyelmeztet a Szentírás fényében: Nem Szégyen Az Anyaság! Mit mond Isten a teremtés hajnalán az első emberpárnak, mi az ő feladatuk többek között: „szaporodjatok és sokasodjatok”, nem pedig azt, hogy „keressétek fel a nőgyógyászt, és minden születendő gyerek életét oltásátok ki”. Nem könnyű gyereket vállalni, nem egyszerű felnevelni, nem mindig előnyös – ha ilyen számítgató típusúak vagyunk, de Isten egyik legcsodálatosabb áldása. Az Egyháznak hangosan kiáltania kell: az anyaság méltóság és tisztesség, Isten akarata. Kiáltani kell, amíg nem lesz túl késő.

  Fehér Attila lelkész lett a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kolozsvári egyházmegyéjének új esperese. Saját feladatköréről és a Brassó megyei Tatrangon tartott Jubileumi Közgyűlésről számolt be, mely alkalommal beiktatták a három egyházmegyére oszló evangélikus egyház új espereseit.  következik. Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=mhLQGj86Erk&feature=youtu.be (Erdélyi Figyelő)

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház április 27-29 között tartotta Jubileumi Közgyűlését Tatrangon. A közgyűlésre a küldötteken kívül számos vendég, meghívott és érdeklődő érkezett. A nyitó alkalom mintegy 400 személy vett részt. Az ünnepi istentiszteletén Adorjáni Dezső Zoltán püspök prédikációjában tudatosította a résztvevőkben, hogy a reformáció és az egyház középpontjában nem emberek állnak, hanem Jézus Krisztus az egyedüli alap.

  Két fiatal tett bizonyságot Virágvasárnap a konfirmációi ünnep alkalmával a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközségben arról, hogy Isten egyházának tagjai kívánnak lenni , név szerint Varga Evelin és Mátyás Géza. Mindkettejük életére Isten gazdag áldását kívánjuk.

  A helyi szokás szerint a magyar közösség számára minden esztendőben közös ünnepséget szervez, körforgó szerint váltakozva az evangélikus, a református, a katolikus és az unitárius egyházközség. Idén a halmágyi és fogarasi evangélikus egyházközségek feladata volt az ünnepség megszervezése és előkészítése. Délután fél 6-kor még napsütésben gyülekezhettek össze a város és a környék magyarjai az unitárius templomhoz, ahol rövid köszöntés után Szabó Gábor, a helyi RMDSZ elnöke megkoszorúzta Vida Dániel honvédőrnagy emléktábláját és rövid megemlékezéssel tisztelgett a bátrak előtt.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS