Gyülekezeteink és templomaink

 • Hosszúfalu-felszeg
 • Bácsfalu
 • Tatrang
 • Nagylak
 • Fazakasvarsánd
 • Oltszakadát
 • Brassó
 • Hosszúfalu-Alszeg
 • Vezércikk

  Luther, Bánffy, Dávid és mi

  Tartalmas volt a III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó csütörtöki napja is. A szervezők erre a napra is rendkívül érdekes, építő rendezvények egész sorozatát tervezték meg.

  Tisztaszoba, szórványhelyzet és hitharc

  A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó második napján Wass Albert – Kard és kasza nyomában címmel Balázs-Bécsi Attila művészettörténész, a Téka Alapítvány Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett elnöke tartott előadást a népszerű író-költő szülőfalujában, Válaszúton az első átbeszélgetett éjszaka után kissé fáradtan ébredő, de érdeklődő táborozóknak.

  Életre választva

  A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó második napját Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkészének nyitó áhitata indította.

  Kezdetét vette a III. Középpont Ifjúsági Találkozó

  Elkezdődött a III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó. Idén több mint 300 fiatal érkezett Válaszútra Erdély és Magyarország különböző térségeiből.

  A szervezők Mózes ötödik könyvéből választották az idei mottót: „...én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is; válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” (5 Mózes 30, 15.19b) A tábor jeligéje és fő témája is innen származik: Válaszd az életet!

  Vezető híreink

  Új esperes és egyházmegyei felügyelő áll a kolozsvári egyházmegye élén

  Fehér Attila főtanácsost és Magos György marosvásárhelyi felügyelőt választották meg a következő hat éves mandátumra a kolozsvári egyházmegye egyházközségi közgyűlései az esperesi és az egyházmegyei felügyelői tisztség betöltésére.

  Alábbiakban a Szavazatbontó Bizottság Értesítését közöljük.

  Megerősítették tisztségében Nt. Zelenák József esperest a brassói egyházmegye egyházközségi közgyűlései

  Újabb 6 éves mandátummal bízták meg a brassói egyházmegye egyházközségei Nt. Zelenák József esperest és Fülöp Károly egyházmegyei felügyelőt. Alábbiakban a Szavazatszámláló Bizottság Jegyzőkönyvi Kivonatát közöljük.

  Egyházmegyei Hittanverseny Krizbán

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház szervezésében hittanversenyt tartottak gyerekeknek március 25-én, a Krizbai Egyházközségben. Mintegy harminc gyermek, négy korosztályban (1-2., 3-4., 5-6. és 7-8.évfolyam) versengett egymással.  A 9 csapat Brassóból, Tatrangból, Krizbáról illetve Apácáról érkezett. Bencze Nimród főszervező lelkész köszöntötte a gyerekeket, majd a helyi templomban áhítattal kezdődött a nap. Bandi Márta halmágyi lévita lelkész hirdette az Igét. Gödri Alpár tatrangi lelkésznek köszönhetően gitárkísérettel énekeltünk dalokat. Ezután kezdetét vette a verseny. Két teremben, két órán keresztül kellett koncentrálniuk a fiataloknak. A csapatok lelkiismeretesen készültek fel a megmérettetésre, így nem teljesen használták ki a rendelkezésre álló időt.

  Március 15.-i emlékezés Krizbán

  Ünneplésünk Istentisztelettel vette kezdetét, melyen Bencze Nimród lelkész hirdette Isten igéjét. Prédikációjában kihangsúlyozta, hogy a krizbaiak számára nem csak emléknap a mai nap, hanem egy ünnepnap is egyben, mivel az elmúlt napokban sikerült megjavítatni a 201 éves toronyórát. Istennek hála, hosszú kihagyás után ismét mutatja a pontos időt, a krizbai embereknek, pont, mint annak idején 1848-ban, amikor elődeink harcba vonultak a szabadságért. Hálánk jeléül, megkoszorúztuk a mindenkori krizbai magyar hősök emlékére állítatott kopjafát, valamint Szemerjai Demeter Károly 1848-49-es honvédőrmester sírját.

  Petőfi nemzete - Március 15.-i emlékünnep Sepsiszentgyörgyön

  Március 15-e a legmagyarabb ünnepünk.Milyen jó,hogy van egy nap az évben, amikor fejet hajthatunk nemzetünk nagyjai előtt,azok az emberek előtt,akik mertek nagyot álmodni,akik harcoltak a szabadságért,sőt életüket áldozták a hazáért. Petőfi Sándor 1847-ben ezeket a sorokat vetette papirra:”Magyar  vagyok.Büszkén tekintek át/A múltnak tengerén,ahol szemem/Egekbe nyúló kősziklákat lát,/Nagy tetteidet,bajnok nemzetem.”Alig egy évvel később, 1848 márciusában a nemzet egy újabb,egekbe nyúló kősziklát emelt.

  Március 15.-e a nagykárolyi evangélikus templomban

  Első alkalommal lett megszervezve a március 15-ei ünnepség a teremi úti evangélikus templomban, ahol az ökumenikus vesperás istentisztelet keretén belül emlékezett meg a város magyarsága az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről. A házigazda lelkipásztor, Illyés Sándor ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy `48 emlékezete sokkal többet kell jelentsen puszta főhajtásnál. Az akkori tettek, az akkoriak bátorsága gyökér gyanánt szolgáltak az azóta eltelt időkben, volt hova visszanézni, volt miből erőt meríteni. A házigazda köszöntötte, különösképpen Nagykároly városának polgármesterét – Kovács Jenőt, Nt. Tolnay István meghívott esperes igehirdetőt – a Nagykároly – kertvárosi gyülekezet református lelkipásztorát, Ft. Ilyés Csaba – római kat. esperest – szolgálattevőt, a 151-es számú Gróf  Károlyi Gyula Cserkészcsapat tagjait, akik az istentisztelet ideje alatt díszörséget álltak, Nt. Geréb Miklós – irinyi ref. lelkipásztort, a nagykárolyi cserkészek vezetőjét, akinek közreműködésével közösen szervezték meg az istentiszteletet, Jónucz Alfonz zenetanárt és a Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont diákjait, akik éneklésükkel tették magasztosabbá az ünneplést.

  Oldalak

  További híreink

  446 év után először tartott közös ünnepi zsinatot a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében július 4-én. A jubileumi ülésen elfogadott nyilatkozatban hálát adnak az elmúlt 500 évért, felvállalják a reformátorok örökségét, kiállnak a Szentháromságba vetett hitük mellett, elkötelezik magukat a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az egyházi oktatási intézmények további fenntartása mellett, fogadalmat tesznek egymás segítésére, valamint az evangélium tiszta hirdetésére és Isten igéjének őszinte és feltétlen továbbadására és terjesztésére.

  Július 1-jén gyülekezetünk vendége Marosán Csaba kolozsvári színművész volt.

  A formabontó előadás során a fiatal színművész hitelesen idézte fel Luther alakját és adott hangot a protestantizmus elindítójának a Szent­írásra alapozott, máig példaértékű véleményének az élet minden területéről, az emberi kapcsolatokról, az Isten-em­ber közötti szövetségről, a párbeszéd szükségességéről, a hithez való ragaszkodásról, a pénzről, a párkapcsolatok­ról, családról és gyermekne­velésről, az erényességről, irgalmasságról és bűnbocsánatról.

   

  Több mint 40 gyermek vett részt a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség által szervezett Vakációs Bibliahéten.

  A vidám hangulatot képekkel nem lehet ugyan visszaadni, de megpróbálkozunk vele. További képekért látogassa meg egyházközségünk facebook oldalát: https://www.facebook.com/sszelek/

   

  Lassan, de biztosan közeledik a jelentkezési határidő a KÖZ-ÉP-PONT Ifjúsági Találkozóra, aki még eddig nem tette meg, még van 7 napja rá. Addig is kedvcsinálónak mutatjuk a plakátot és az EVIKE - Evangélikus Ifjúsági Keresztyén Egyesület vadontúj logóját, ha ezt látjátok valahol, biztosra tudhatjátok, valami vagány dolog készül. Megosztani tessék!

  Megjelent az Evangélikus Harangszó 2017. nyári száma, amelyet honlapunkon is elolvashat digitális formátumban a következő linken: Evangelikus Harangszó.

  A tartalomból: "Főnix vagy por és hamu?!" - Adorjáni Dezső Zoltán püspök vezércikke, Bemutatkoznak az egyházmegyék régi/új esperesei, Hírek és tudosítások egyházunk életéből, "Összenő, ami összetartozik" - Ambrus Attila írása a VI. Szórványnapról, Konfirmációs és anyák napi ünnepségek körképei, Fehér Attila püspöki tanácsos beszámolója a Lutheránus Világszövetség idei nagygyűléséről, Benkő Tímea teológiai tanár tanulmánya és még sok már érdekes írás és tudósítás. 

  A nyomtatott lapot egyházközségeink iratterjesztéseinél lehet megvásárolni.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS