Gyülekezeteink és templomaink

 • Nagylak
 • Oltszakadát
 • Tatrang
 • Marosvásárhely
 • Zselyk
 • Halmágy
 • Krizba
 • Nagyvárad
 • Vezércikk

  Tanévzáró gyülekezeti napot tartottak Kolozsváron

  Június 18.-án tanévzáró gyülekezeti napot tartottunk. A felnőttek a templomban hallgatták Isten igéjét, a gyerekek pedig külön gyerekistentiszteleten ismerkedtek meg a Lélek gyümölcseivel és készítettek a szülőknek és nagyszülőknek Lélek gyümölcs salátát. Az istentisztelet után a gyerekek a gyülekezeti teremben várták a nagyokat megterített asztallal és két énekkel.Köszönjük az együttlétet. Érleljen bennünk az Úr sok-sok lelki gyümölcsöt az előttünk álló nyáron. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Galata 5, 22-23)

  Meghívó a református egyházzal közös ünnepi zsinatra

  A Romániai Református Egyház Zsinati Elnöksége és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Elnöksége szeretettel és tisztelettel meghívja egyházaink közös ünnepi zsinatára, amelyet 2017. július 4.-én tartunk Kolozsváron. A Reformáció 500. emlékévében nagy öröm számunkra, hogy 440 év után újra együtt tartunk zsinatot Erdélyben, melynek keretében közös nyilatkozattal is megerősítjük a református és evangélikus egyházak közti kapcsolatot, ugyanakkor együtt adunk hálát az elmúlt 500 esztendőért.

  VI. Szórványnap - Ami összetartozik, az össze fog nőni

  Hagyománnyá vált a Szórványnap Brassóban. Évről évre találkoznak a barcasági csángók és a közelebbi, valamint távolabbi kisvárosok, falvak evangélikusai, hogy leltárt készítsenek, terveket szőjenek a megmaradásért.A VI. Szórványnap rendkívüli módon az Európa keleti határkövének, az erdélyi reformáció sarkkövének számító Fekete templomban kezdődött, ahol a szász evangélikus egyház lelkésze, Christian Plajer köszöntötte a nagy számban megjelent magyar híveket, majd Koszta István magyar evangélikus lekész köszöntése hangzott el.

  Kárpát-medencei evangélikus lelkészek konferenciája – Több mint 240 lelkész gyűlt össze Balatonszárszón

  A Soli Deo Gloria Református Konferenciaközpont adott otthont 2017. június 6. és 8. között, a reformáció ötszázadik emlékévében, az evangélikus lelkészkonferenciának. A magyarországi lelkészeken kívül az egész Kárpát-medencéből, sőt még azon is túlról érkeztek lelkészek.

  Vezető híreink

  "Itt állok, másként nem tehetek." - Luther szobrot avattak Érköbölkúton

  Szokványosnak tűnő októberi hétvégén hívogattak a harangok az érköbölkúti dombok között megbúvó ősi templomba. A helybeliek és az idelátogatók azonban tudták, hogy a szombaton beharangozott istentisztelet ünnepet rejteget. A magát egyik írásában félig tréfásan, félig komolyan Isten udvari bolondjának titulált lelkésznek, Luther Mártonnak emlékére állítottak szobrot az érmelléki településen. Az esemény ötletgazdája a maga is evangélikus Rákóczi Lajos irodalom tanár és helytörténész kezdeményezésére állított egész alakos szobor mindezidáig egyedülálló az erdélyi tájakon. 

  Simion Hegyi Margit festménykiállításának megnyitójára került sor Kolozsváron

  Október 25-én, egyházközségünk Reményik Sándor Galériájában Simion Hegyi Margit festménykiállításának megnyitójára került sor. A festményeket szemlélve a 145. zsoltár szavai jutottak eszembe. A megörökített virágok, tájképek, a vászonra festett természet nem csak Margit tehetségét dicséri, hanem magát Istent, aki ilyen csodálatosan, pompásan, változatosan megalkotta a körülöttünk levő világot.

  Megemlékezés Kolozsváron: képesek volnánk ma arra, amire 60 éve?

  Aki 1956-ról gondolkodik, beszél, az elsősorban a mának kérdéseire, tusakodásaira keresi a válaszokat – hangzott el az 1956-os magyar forradalom hatvanadik évfordulóján Kolozsváron szervezett megemlékezésen. A Kolozsvár Társaság és az Kolozs megyei RMDSZ szervezte esemény a sétatéri 1956-os emlékműnél zajlott, a nap folyamán ugyanakkor számos helyszínen emlékeztek a 60 évvel korábbi eseményekre. A sétatéri megemlékezésen Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke, valamint a Római Katolikus Egyház képviseletében Veres Stelian segédlelkész szólalt fel.

  Meghívó a sepsiszentgyörgyön sorra kerülő Reformációi Ünnepségre

  A Brassói Evangélikus Egyházmegye elnöksége tisztelettel meghívja az egyházkerületünk elnökségét és vezetőségét, egyházmegyénk tisztségviselőit, a kolozsvári és nagylaki egyházmegyék elnökségét, lelkészeit, az egyházközségek tagjait, közéleti személyiségeket, valamennyi érdeklődő testvérünket a sorra kerülő Reformációi ünnepségünkre, melyet október 30.-án 18:00 órai kezdettel tartunk a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség templomában.

  Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntője az érköbölkúti Luther-szobor avató ünnepségre

  Tisztelt ünneplő, emlékező gyülekezet!

  Nem szokványos, hogy református gyülekezetek, templomok Luther-szobrot avatnak. Luther az evangélikusoké, Kálvin a reformátusoké, gondolják sokan. Azonban az az igazság, hogy mi evangélikusok nem sajátíthatjuk ki Luthert úgy, ahogyan a reformátusok sem sajátíthatják ki Kálvint. Hisz minden reformátorunk eszköz volt Isten kezében, lámpás, hogy az elburjánzott rituálék, elfajult vallásos megkötések útvesztőjéből kivezessék koruk embereit és visszavezessék őket Istenhez.

  "Egy barát aki megváltoztatta világot" - Luther Márton szoboravatási ünnep Érköbölkúton

  Luther Márton halálának 470. évfordulója és a közelgő Reformáció Ünnepe alkalmából 2016. október 29.-én, szombaton 11,00 órától szoboravatással egybekötött ünnepségre kerül sor a Érköbölkút-i Református templomban.

  Az ünnepség tervezett programja:

  11,00 - a székelyhídi kórus szolgálata

  11,05 - igehirdetés, igét hirdet Dr. Blázy Árpád evangélikus lelkész, Budapest

  Oldalak

  További híreink

  Evangélikus hagyomány szerint május második vasárnapja anyák napja. Ennek a napnak a lényege, felhívni figyelmünket: tisztelni kell az anyaságot. Ma a XXI. században, amikor a nyugati hatásnak engedve egyre inkább az a tendencia áramlik Partium, Bánság, Erdély vidékeire is, hogy Ne vállaljunk gyereket, mert az csak nyűg, éljünk szabadon, bontakozzunk ki, csináljunk karriert. Tartsunk házi kedvencet: szoba görényt, házban kiscicát, aranyos kutyuskát, de gyereket ne, mert az sokba kerül, azzal sok a gond. Anyák napja arra figyelmeztet a Szentírás fényében: Nem Szégyen Az Anyaság! Mit mond Isten a teremtés hajnalán az első emberpárnak, mi az ő feladatuk többek között: „szaporodjatok és sokasodjatok”, nem pedig azt, hogy „keressétek fel a nőgyógyászt, és minden születendő gyerek életét oltásátok ki”. Nem könnyű gyereket vállalni, nem egyszerű felnevelni, nem mindig előnyös – ha ilyen számítgató típusúak vagyunk, de Isten egyik legcsodálatosabb áldása. Az Egyháznak hangosan kiáltania kell: az anyaság méltóság és tisztesség, Isten akarata. Kiáltani kell, amíg nem lesz túl késő.

  Fehér Attila lelkész lett a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kolozsvári egyházmegyéjének új esperese. Saját feladatköréről és a Brassó megyei Tatrangon tartott Jubileumi Közgyűlésről számolt be, mely alkalommal beiktatták a három egyházmegyére oszló evangélikus egyház új espereseit.  következik. Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=mhLQGj86Erk&feature=youtu.be (Erdélyi Figyelő)

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház április 27-29 között tartotta Jubileumi Közgyűlését Tatrangon. A közgyűlésre a küldötteken kívül számos vendég, meghívott és érdeklődő érkezett. A nyitó alkalom mintegy 400 személy vett részt. Az ünnepi istentiszteletén Adorjáni Dezső Zoltán püspök prédikációjában tudatosította a résztvevőkben, hogy a reformáció és az egyház középpontjában nem emberek állnak, hanem Jézus Krisztus az egyedüli alap.

  Két fiatal tett bizonyságot Virágvasárnap a konfirmációi ünnep alkalmával a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközségben arról, hogy Isten egyházának tagjai kívánnak lenni , név szerint Varga Evelin és Mátyás Géza. Mindkettejük életére Isten gazdag áldását kívánjuk.

  A helyi szokás szerint a magyar közösség számára minden esztendőben közös ünnepséget szervez, körforgó szerint váltakozva az evangélikus, a református, a katolikus és az unitárius egyházközség. Idén a halmágyi és fogarasi evangélikus egyházközségek feladata volt az ünnepség megszervezése és előkészítése. Délután fél 6-kor még napsütésben gyülekezhettek össze a város és a környék magyarjai az unitárius templomhoz, ahol rövid köszöntés után Szabó Gábor, a helyi RMDSZ elnöke megkoszorúzta Vida Dániel honvédőrnagy emléktábláját és rövid megemlékezéssel tisztelgett a bátrak előtt.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS