Gyülekezeteink és templomaink

 • Fazakasvarsánd
 • Bácsfalu
 • Nagyvárad
 • Kolozsvár
 • Marosvásárhely
 • Kiskapus
 • Arad
 • Pürkerec
 • Vezércikk

  Nőegyleti kiránduláson a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus–Lutheránus Egyházközség

  A Sepsiszentgyörgyi Evangélikus–Lutheránus Egyházközség október 11-én nőegyleti kirándulást szervezett.

  Árpád-fej emlékmű leleplezési ünnepsége Brassóban

  Az Árpád-fej emlékmű leleplezési ünnepségére került sor vasárnap, október 15-én, a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházközség udvarán. Az eseményen mintegy 400 ember vett részt.

   

  A reformáció szele ma is fúj - Reformáció 500. ünnepség Szatmárnémetiben

  A Szatmárnémeti Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben idén immáron második alkalommal szerveztünk reformációs emléknapot A reformáció szele ma is fúj (1517–2017) címmel. Vasárnap, 2017. október 8.-án szép számmal egybegyűlt a helyi evangélikus közösség apraja-nagyja, a testvértelepülésről, Kölcséről (Magyarország) érkezett szintén lutheránus hívek egy csoportja, az unitárius testvérek, valamint megtiszteltek bennünket jelenlétükkel a város különböző református és római katolikus gyülekezeteiből érkezett hívek is. Kis imatermünk régóta volt ennyire zsúfolt, az ünneplő közösség száma meghaladta a 120-at.

  Evangélikus Egyházi Napok Brassóban - Fotóriport

  A brassói magyar és szász evangélikusok a reformáció 500. évfordulójának alkalmából Evangélikus Egyházi Napokat szerveztek.

   

  Vezető híreink

  Új esperes és egyházmegyei felügyelő áll a kolozsvári egyházmegye élén

  Fehér Attila főtanácsost és Magos György marosvásárhelyi felügyelőt választották meg a következő hat éves mandátumra a kolozsvári egyházmegye egyházközségi közgyűlései az esperesi és az egyházmegyei felügyelői tisztség betöltésére.

  Alábbiakban a Szavazatbontó Bizottság Értesítését közöljük.

  Megerősítették tisztségében Nt. Zelenák József esperest a brassói egyházmegye egyházközségi közgyűlései

  Újabb 6 éves mandátummal bízták meg a brassói egyházmegye egyházközségei Nt. Zelenák József esperest és Fülöp Károly egyházmegyei felügyelőt. Alábbiakban a Szavazatszámláló Bizottság Jegyzőkönyvi Kivonatát közöljük.

  Egyházmegyei Hittanverseny Krizbán

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház szervezésében hittanversenyt tartottak gyerekeknek március 25-én, a Krizbai Egyházközségben. Mintegy harminc gyermek, négy korosztályban (1-2., 3-4., 5-6. és 7-8.évfolyam) versengett egymással.  A 9 csapat Brassóból, Tatrangból, Krizbáról illetve Apácáról érkezett. Bencze Nimród főszervező lelkész köszöntötte a gyerekeket, majd a helyi templomban áhítattal kezdődött a nap. Bandi Márta halmágyi lévita lelkész hirdette az Igét. Gödri Alpár tatrangi lelkésznek köszönhetően gitárkísérettel énekeltünk dalokat. Ezután kezdetét vette a verseny. Két teremben, két órán keresztül kellett koncentrálniuk a fiataloknak. A csapatok lelkiismeretesen készültek fel a megmérettetésre, így nem teljesen használták ki a rendelkezésre álló időt.

  Március 15.-i emlékezés Krizbán

  Ünneplésünk Istentisztelettel vette kezdetét, melyen Bencze Nimród lelkész hirdette Isten igéjét. Prédikációjában kihangsúlyozta, hogy a krizbaiak számára nem csak emléknap a mai nap, hanem egy ünnepnap is egyben, mivel az elmúlt napokban sikerült megjavítatni a 201 éves toronyórát. Istennek hála, hosszú kihagyás után ismét mutatja a pontos időt, a krizbai embereknek, pont, mint annak idején 1848-ban, amikor elődeink harcba vonultak a szabadságért. Hálánk jeléül, megkoszorúztuk a mindenkori krizbai magyar hősök emlékére állítatott kopjafát, valamint Szemerjai Demeter Károly 1848-49-es honvédőrmester sírját.

  Petőfi nemzete - Március 15.-i emlékünnep Sepsiszentgyörgyön

  Március 15-e a legmagyarabb ünnepünk.Milyen jó,hogy van egy nap az évben, amikor fejet hajthatunk nemzetünk nagyjai előtt,azok az emberek előtt,akik mertek nagyot álmodni,akik harcoltak a szabadságért,sőt életüket áldozták a hazáért. Petőfi Sándor 1847-ben ezeket a sorokat vetette papirra:”Magyar  vagyok.Büszkén tekintek át/A múltnak tengerén,ahol szemem/Egekbe nyúló kősziklákat lát,/Nagy tetteidet,bajnok nemzetem.”Alig egy évvel később, 1848 márciusában a nemzet egy újabb,egekbe nyúló kősziklát emelt.

  Március 15.-e a nagykárolyi evangélikus templomban

  Első alkalommal lett megszervezve a március 15-ei ünnepség a teremi úti evangélikus templomban, ahol az ökumenikus vesperás istentisztelet keretén belül emlékezett meg a város magyarsága az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről. A házigazda lelkipásztor, Illyés Sándor ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy `48 emlékezete sokkal többet kell jelentsen puszta főhajtásnál. Az akkori tettek, az akkoriak bátorsága gyökér gyanánt szolgáltak az azóta eltelt időkben, volt hova visszanézni, volt miből erőt meríteni. A házigazda köszöntötte, különösképpen Nagykároly városának polgármesterét – Kovács Jenőt, Nt. Tolnay István meghívott esperes igehirdetőt – a Nagykároly – kertvárosi gyülekezet református lelkipásztorát, Ft. Ilyés Csaba – római kat. esperest – szolgálattevőt, a 151-es számú Gróf  Károlyi Gyula Cserkészcsapat tagjait, akik az istentisztelet ideje alatt díszörséget álltak, Nt. Geréb Miklós – irinyi ref. lelkipásztort, a nagykárolyi cserkészek vezetőjét, akinek közreműködésével közösen szervezték meg az istentiszteletet, Jónucz Alfonz zenetanárt és a Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont diákjait, akik éneklésükkel tették magasztosabbá az ünneplést.

  Oldalak

  További híreink

  Szeptember 19-én került sor Kiskapuson  az Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben arra az ünnepi eseményre, melynek keretén belül felavatták a pincegalériát. A parókia alatti pincehelyiség mindezidáig kihasználatlan volt, de évekkel ezelőtt Korodi Levente a gyülekezet akkori lelkipásztora és a presbitérium úgy érezte, hogy át kellene alakítani, felújítani, használható állapotba hozni, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Az ő kezdeményezését folytatta nagytiszteletű Fehér Attila a Kolozsvári Evangélikus Lutheránus Egyházmegye esperese, aki átvette a lekészi szolgálatot és ennek a már megkezdett tervnek a folytatását.

  Idén, már második alkalommal szerveztük meg a kolozsvári egyházközségben a Vakációs Bibliahetet. Ebben az évben annyi különbséggel, hogy az Alsóvárosi Református Gyülekezettel közösen tartottuk meg és a szervezés örömeiben és kihívásaiban is osztoztunk. Mivel jubileumi évben vagyunk, a téma adta magát és a gyerekhét programját Lackfi János Úton az Úr felé animációs forgatókönyve ihlette, mely Luther Római zarándoklatát írja le.

  A Brassói Evangélikus - Lutheránus Egyházközség adott otthont szeptember 9.-én a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségének.

   

  A magyar közösségek és a magyar iskolák helyzetére közösen kell megoldást találni, mert a jövőben a két ország egymásra lesz utalva – hangoztatta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton Brassóban, a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén.

  Több, mint 70 résztvevővel szeptember 6.-án elkezdődött a Romániai Evangélikus - Lutheránus Egyház által szervezett konfirmandus tábor Tatrangon. A tábor témája Mi az irány? melynek mottójául a szervezők a Mk 10,14b igehelyet választották: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket; mert ilyeneké az Isten országa.

  A tábori hangulatot ugyan képekkel nem lehet visszaadni, de megpróbálkozunk vele:

  Még több képért látogassa meg az EVIKE facebook oldalát

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS