Gyülekezeteink és templomaink

 • Türkös
 • Bácsfalu
 • Csernátfalu
 • Tatrang
 • Kiskapus
 • Nagylak
 • Oltszakadát
 • Zajzon
 • Vezércikk

  Tanévzáró gyülekezeti napot tartottak Kolozsváron

  Június 18.-án tanévzáró gyülekezeti napot tartottunk. A felnőttek a templomban hallgatták Isten igéjét, a gyerekek pedig külön gyerekistentiszteleten ismerkedtek meg a Lélek gyümölcseivel és készítettek a szülőknek és nagyszülőknek Lélek gyümölcs salátát. Az istentisztelet után a gyerekek a gyülekezeti teremben várták a nagyokat megterített asztallal és két énekkel.Köszönjük az együttlétet. Érleljen bennünk az Úr sok-sok lelki gyümölcsöt az előttünk álló nyáron. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Galata 5, 22-23)

  Meghívó a református egyházzal közös ünnepi zsinatra

  A Romániai Református Egyház Zsinati Elnöksége és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Elnöksége szeretettel és tisztelettel meghívja egyházaink közös ünnepi zsinatára, amelyet 2017. július 4.-én tartunk Kolozsváron. A Reformáció 500. emlékévében nagy öröm számunkra, hogy 440 év után újra együtt tartunk zsinatot Erdélyben, melynek keretében közös nyilatkozattal is megerősítjük a református és evangélikus egyházak közti kapcsolatot, ugyanakkor együtt adunk hálát az elmúlt 500 esztendőért.

  VI. Szórványnap - Ami összetartozik, az össze fog nőni

  Hagyománnyá vált a Szórványnap Brassóban. Évről évre találkoznak a barcasági csángók és a közelebbi, valamint távolabbi kisvárosok, falvak evangélikusai, hogy leltárt készítsenek, terveket szőjenek a megmaradásért.A VI. Szórványnap rendkívüli módon az Európa keleti határkövének, az erdélyi reformáció sarkkövének számító Fekete templomban kezdődött, ahol a szász evangélikus egyház lelkésze, Christian Plajer köszöntötte a nagy számban megjelent magyar híveket, majd Koszta István magyar evangélikus lekész köszöntése hangzott el.

  Kárpát-medencei evangélikus lelkészek konferenciája – Több mint 240 lelkész gyűlt össze Balatonszárszón

  A Soli Deo Gloria Református Konferenciaközpont adott otthont 2017. június 6. és 8. között, a reformáció ötszázadik emlékévében, az evangélikus lelkészkonferenciának. A magyarországi lelkészeken kívül az egész Kárpát-medencéből, sőt még azon is túlról érkeztek lelkészek.

  Vezető híreink

  „Mindig új élet lesz a vérből” - 1956-os megemlékezés Nagykárolyban

   „Mennyből az angyal – menj sietve/Az üszkös fagyos Budapestre./ Oda, ahol az orosz tankok/ Között hallgatnak a harangok”Kocsis Anett, cserkész, a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Gimnázium diákja szavalta el tegnap Márai Sándor versét, az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. A Teremi úti evangélikus templom volt az ünnepi esemény helyszíne, melyre igen sokan érkeztek, hogy részt vegyenek azon az ökumenikus vesperán, amin Illyés Sándor evangélikus lelkész, Vadas Krisztián görögkatolikus parókus és Erdős Csaba kaplonyi református lelkipásztor szólt a jelenlévőkhöz.

  Temesvárra kirándult a kolozsvári gyülekezet egy csoportja

  Erős vár a mi Istenünk! Október 7-én, kora reggel egy lelkes kolozsvári csapat ezzel a jelszóval indult útnak Temesvár irányába, történelmi felfedezőútra. Első állomásunk a nemrég felújított nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium volt, amelynek egyik véndiákja velünk utazott és személyesebbé tette találkozásunkat az alma materrel. Utunk ezután  Vajdahunyad várához vezetett, amely mindenkit elkápráztatott. A tornyok, a belső udvar, a kilátás, a trónterem, a kút és a legendája, a mozaik kiállítás... csak ámultunk és bámultunk. A harmadik várat, magas Déva várát a hazafele vezető utunkon látogattuk meg. A modern technológia lehetővé tette, hogy felettébb hamar (három perc alatt) és nem sok fáradalommal megmásszuk a hegyet, ugyanis igénybe vettük a felvonó szolgáltatását.

  Európa jövőjéről értekezett Sógor Csaba és Csáky Pál Kolozsváron

  Az átalakulóban lévő Európáról, a megbicsaklott európai multikulturalizmusról, a migrációs nyomás okairól és következményeiről, valamint a Brexit hatásairól is értekeztek Sógor Csaba és Csáky Pál európai parlamenti képviselők a Hogyan tovább Európa? című közéleti beszélgetés során Kolozsváron.  A felvidéki EP-képviselő Sógor Csaba meghívására érkezett a kincses városba, az Európai Beszélgető Estek újabb, október 14-i rendezvényére. Az RMDSZ-es EP-képviselő, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspökkel és a Járosi Andor Keresztény Kulturális Műhellyel együttműködésben évek óta szervez olyan közéleti beszélgetéseket, ahol európai politikusokkal nyílik lehetőség a találkozásra, aktuális uniós kérdések megvitatására. 

  Mile Lajos kolozsvári főkonzul Bácsfaluban

   

  Október az a hónap, amikor a magyar történelem nevezetes eseményeire szoktunk emlékezni. Október 6-án, a 13 Aradi vértanura, 23-án pedig az 56-os magyarországi szabadságharcra, forradalom hőseire. Ezen ünnepségek, emlékezések kapcsán a bácsfalusi gyülekezet és a Borcsa Mihály Keresztyén Kulturális Egyesület olyan rendezvényeket szervez, amely a szabadságharcok és forradalmak üzenetét hozzák közelebb a mai ember számára. Nagy öröm volt számunkra, hogy ez évben is rendezvényünk, megemlékezésünk alkalmával kiemelkedő vendég jelenlétének örvendezhettünk. Öröm volt számunkra, hogy Mile Lajos kolozsvári főkonzul ellátogatott Négyfaluba, ahol a történelmi egyházak képviselőivel való találkozása során, megismerkedhetett a Négyfalusi magyar közösséggel, a közösség örömeivel és gondjaival.

  Lélekhangoló baba-mama-papa klub

  A Szatmárnémeti Evangélikus-Lutheránus Egyházközség ad otthont már több mint két éve a Csicsergők Baba-Mama Klubnak, melynek létrehozója Fóris Beáta, az egyházközség volt kántora. Havi rendszerességgel, vagyis minden hónap első csütörtökén tartjuk alkalmainkat és minden találkozásnak külön tematikája van. A legutóbbi néhány alkalmon fogorvos beszélt a gyerekek szájhigéniájáról, majd szoptatási tanácsadót láttunk vendégül, járt nálunk gyerekorvos is, az óvodai beszoktatásról mesélt gyülekezetünk óvonője, valamint a legutóbbi alkalmon egészségügyi asszisztens az elsősegélyről beszélt.

  Játszóházi tevékenység - a sepsiszentgyörgyi "Bartimeus" Játszóház bemutatása

  Kilenc éve kezdtük el a munkát a fogyatékkal élő gyermekek körében. Az Sepsiszentgyörgyi Evangélikus Egyház támogatásával működő csoport a „Bartimeus Játszóház” nevet viseli. Célunk a kicsikkel, óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel való foglalkozás, a korai fejlesztés, ezen belül a zene, a mozgás, gyógytorna, az úszás, a lovaglás, a beszéd-terápia fejlesztése. Emellett sokat játszunk, tanulunk és dolgozunk, szórakozunk és kirándulunk. A foglalkozásokat heti rendszerességgel tartjuk, az erre a célra kialakított Központban. A városból, vidékről, a környező településekről, valamint Brassóból és Bodoláról is járnak be gyermekek a délutáni foglalkozásokra. Huszonnyolc gyerekkel tudunk hetente foglalkozni.

  Oldalak

  További híreink

  Evangélikus hagyomány szerint május második vasárnapja anyák napja. Ennek a napnak a lényege, felhívni figyelmünket: tisztelni kell az anyaságot. Ma a XXI. században, amikor a nyugati hatásnak engedve egyre inkább az a tendencia áramlik Partium, Bánság, Erdély vidékeire is, hogy Ne vállaljunk gyereket, mert az csak nyűg, éljünk szabadon, bontakozzunk ki, csináljunk karriert. Tartsunk házi kedvencet: szoba görényt, házban kiscicát, aranyos kutyuskát, de gyereket ne, mert az sokba kerül, azzal sok a gond. Anyák napja arra figyelmeztet a Szentírás fényében: Nem Szégyen Az Anyaság! Mit mond Isten a teremtés hajnalán az első emberpárnak, mi az ő feladatuk többek között: „szaporodjatok és sokasodjatok”, nem pedig azt, hogy „keressétek fel a nőgyógyászt, és minden születendő gyerek életét oltásátok ki”. Nem könnyű gyereket vállalni, nem egyszerű felnevelni, nem mindig előnyös – ha ilyen számítgató típusúak vagyunk, de Isten egyik legcsodálatosabb áldása. Az Egyháznak hangosan kiáltania kell: az anyaság méltóság és tisztesség, Isten akarata. Kiáltani kell, amíg nem lesz túl késő.

  Fehér Attila lelkész lett a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kolozsvári egyházmegyéjének új esperese. Saját feladatköréről és a Brassó megyei Tatrangon tartott Jubileumi Közgyűlésről számolt be, mely alkalommal beiktatták a három egyházmegyére oszló evangélikus egyház új espereseit.  következik. Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=mhLQGj86Erk&feature=youtu.be (Erdélyi Figyelő)

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház április 27-29 között tartotta Jubileumi Közgyűlését Tatrangon. A közgyűlésre a küldötteken kívül számos vendég, meghívott és érdeklődő érkezett. A nyitó alkalom mintegy 400 személy vett részt. Az ünnepi istentiszteletén Adorjáni Dezső Zoltán püspök prédikációjában tudatosította a résztvevőkben, hogy a reformáció és az egyház középpontjában nem emberek állnak, hanem Jézus Krisztus az egyedüli alap.

  Két fiatal tett bizonyságot Virágvasárnap a konfirmációi ünnep alkalmával a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközségben arról, hogy Isten egyházának tagjai kívánnak lenni , név szerint Varga Evelin és Mátyás Géza. Mindkettejük életére Isten gazdag áldását kívánjuk.

  A helyi szokás szerint a magyar közösség számára minden esztendőben közös ünnepséget szervez, körforgó szerint váltakozva az evangélikus, a református, a katolikus és az unitárius egyházközség. Idén a halmágyi és fogarasi evangélikus egyházközségek feladata volt az ünnepség megszervezése és előkészítése. Délután fél 6-kor még napsütésben gyülekezhettek össze a város és a környék magyarjai az unitárius templomhoz, ahol rövid köszöntés után Szabó Gábor, a helyi RMDSZ elnöke megkoszorúzta Vida Dániel honvédőrnagy emléktábláját és rövid megemlékezéssel tisztelgett a bátrak előtt.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS