Gyülekezeteink és templomaink

 • Nagylak
 • Barcaújfalu
 • Fazakasvarsánd
 • Zajzon
 • Pürkerec
 • Csernátfalu
 • Nagyvárad
 • Tatrang
 • Vezércikk

  Luther, Bánffy, Dávid és mi

  Tartalmas volt a III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó csütörtöki napja is. A szervezők erre a napra is rendkívül érdekes, építő rendezvények egész sorozatát tervezték meg.

  Tisztaszoba, szórványhelyzet és hitharc

  A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó második napján Wass Albert – Kard és kasza nyomában címmel Balázs-Bécsi Attila művészettörténész, a Téka Alapítvány Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett elnöke tartott előadást a népszerű író-költő szülőfalujában, Válaszúton az első átbeszélgetett éjszaka után kissé fáradtan ébredő, de érdeklődő táborozóknak.

  Életre választva

  A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó második napját Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkészének nyitó áhitata indította.

  Kezdetét vette a III. Középpont Ifjúsági Találkozó

  Elkezdődött a III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó. Idén több mint 300 fiatal érkezett Válaszútra Erdély és Magyarország különböző térségeiből.

  A szervezők Mózes ötödik könyvéből választották az idei mottót: „...én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is; válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” (5 Mózes 30, 15.19b) A tábor jeligéje és fő témája is innen származik: Válaszd az életet!

  Vezető híreink

  Jövőnkről, Kolozsváron az RMDSZ parlamenti képviselőjelöltjeivel

  Bevallása szerint élete legsötétebb négy évét zárja László Attila. Az orvos végzettségű Kolozs megyei szenátor nem csak politikusi minőségében, hanem a gyógyászatban jártas szakemberként is meg van győződve: a román parlament tele van őrültekkel. Hasonlóan megrázóak bukaresti tapasztalatai Hegedüs Csillának is, aki 2014-ben néhány hónapig kulturális miniszter, majd három hétig miniszterelnök-helyettes volt a Ponta-kormányban. Csoma Botond városi tanácsos, a Kolozs megyei képviselőjelölt-lista biztos befutója helyi tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Legutóbb az Apáczai-líceum művészeti osztálya körüli botrány alkalmával volt alkalma tapasztalni a román intézményvezetők cinizmusát, amikor magyar érdekekről volt szó. Abban viszont, úgy tűnik, mindhárman egyet értettek: ebből a „diliházból” nem szabad kimaradni.

  „Kötelességünk megemlékezni, emléküket hűségesen ápolni”

  Történelmi eseménynek lehettünk részesei szombaton Kolozsváron a Házsongárdi temetőben. Az evangélikus sírkertben hetvenkét év után sikerült emlékművet állítani a városból 1944 októberében a Szovjetunióba ártatlanul elhurcolt 5000 magyar civil férfinak. A Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kezdeményezésére mostanra sikerült kiteljesíteni az elképzelést, amelynek ötlete 2014-ben született meg, de akkor megfelelő anyagi háttér hiányában „csupán” egy emléktáblát sikerült elhelyezni az evangélikus temető gondnoki épületére. Mind az emléktábla, mind az emlékmű Gergely Zoltán szobrászművész alkotása, s méltó kifejezője annak a tiszteletnek, amelyet a meghurcoltak megérdemelnek. A péntek délután hivatalosan megnyílt ünnepség másnap az avató után tudományos konferenciával folytatódott, ahol az 1944. őszi eseményeket elemezték a témát kutatók.

  Adventi ünnepség és sokadalom lesz Kolozsváron

  Vasárnap, november 27-én, délelőtt 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet Bencze Nimród krizbai lelkipásztor. Az istentisztelet ideje alatt a gyerekeknek a pürkereci egyházközség lelkésze és munkatársai gyerekfoglalkozást tartanak a Reményik Sándor Galériában. Ebben az évben sem marad el az istentiszteletet követő adventi sokadalom és vásár, melyben gyülekezetünk vallásórás gyerekei, ifjúsági csoportja, nőszövetsége, gyülekezeti tagjai, valamint vendégeink, a cserkészek és más meghívott kézművesek által készített karácsonyi díszek, ajándékok kavalkádja várja az érdeklődőket, valamint, hogy se éhesek, se szomjasak ne maradjunk, lesz még zsíros kenyér, székelykáposzta, forralt bor, tea és kávé.

  Emlékműavató és konferencia a Kolozsvárról 1944 októberében elhurcolt 5000 magyar férfi tiszteletére

  Emlékműavatásra és konferenciára kerül sor 2016. november 18.-19. között Kolozsváron, amelynek során a szervezők - a Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága valamint a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Püspöki Hivatala - megemlékeznek arról az 5000 magyar férfiról, akit 1944 októberében a Szovjetunióba hurcoltak.

  A hit és a nemzet szabadsága – Ifjúsági Nap Pürkereczen

  Az idei tanév első Ifjúsági Napjának a pürkereczi egyházközség adott otthont október 29.-én. Mintegy 40, zömében hétfalusi és brassói fiatal regisztrált a rendezvényre, amelyet az október 23.-i és 31.-i napok emlékezetének szenteltek a szervezők. Az 1956-os forradalomra emlékeztek és annak mai üzenetét járták körül a résztvevők, amikor a Szabadság, szerelem című filmet nézték meg együtt, amelyhez Koszta István, brassói lelkész tartott felvezetőt. Ezt követően Reformációi akadályversenyen vettek részt a csoportokba beosztott fiatalok, amely során Luther portrét rajzoltak, általános műveltségi és egyéb, izgalmas témájú tesztlapokat töltve ki mérték fel saját és csoportjuk tudását, erejét.

  "Itt állok, másként nem tehetek." - Luther szobrot avattak Érköbölkúton

  Szokványosnak tűnő októberi hétvégén hívogattak a harangok az érköbölkúti dombok között megbúvó ősi templomba. A helybeliek és az idelátogatók azonban tudták, hogy a szombaton beharangozott istentisztelet ünnepet rejteget. A magát egyik írásában félig tréfásan, félig komolyan Isten udvari bolondjának titulált lelkésznek, Luther Mártonnak emlékére állítottak szobrot az érmelléki településen. Az esemény ötletgazdája a maga is evangélikus Rákóczi Lajos irodalom tanár és helytörténész kezdeményezésére állított egész alakos szobor mindezidáig egyedülálló az erdélyi tájakon. 

  Oldalak

  További híreink

  446 év után először tartott közös ünnepi zsinatot a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében július 4-én. A jubileumi ülésen elfogadott nyilatkozatban hálát adnak az elmúlt 500 évért, felvállalják a reformátorok örökségét, kiállnak a Szentháromságba vetett hitük mellett, elkötelezik magukat a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az egyházi oktatási intézmények további fenntartása mellett, fogadalmat tesznek egymás segítésére, valamint az evangélium tiszta hirdetésére és Isten igéjének őszinte és feltétlen továbbadására és terjesztésére.

  Július 1-jén gyülekezetünk vendége Marosán Csaba kolozsvári színművész volt.

  A formabontó előadás során a fiatal színművész hitelesen idézte fel Luther alakját és adott hangot a protestantizmus elindítójának a Szent­írásra alapozott, máig példaértékű véleményének az élet minden területéről, az emberi kapcsolatokról, az Isten-em­ber közötti szövetségről, a párbeszéd szükségességéről, a hithez való ragaszkodásról, a pénzről, a párkapcsolatok­ról, családról és gyermekne­velésről, az erényességről, irgalmasságról és bűnbocsánatról.

   

  Több mint 40 gyermek vett részt a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség által szervezett Vakációs Bibliahéten.

  A vidám hangulatot képekkel nem lehet ugyan visszaadni, de megpróbálkozunk vele. További képekért látogassa meg egyházközségünk facebook oldalát: https://www.facebook.com/sszelek/

   

  Lassan, de biztosan közeledik a jelentkezési határidő a KÖZ-ÉP-PONT Ifjúsági Találkozóra, aki még eddig nem tette meg, még van 7 napja rá. Addig is kedvcsinálónak mutatjuk a plakátot és az EVIKE - Evangélikus Ifjúsági Keresztyén Egyesület vadontúj logóját, ha ezt látjátok valahol, biztosra tudhatjátok, valami vagány dolog készül. Megosztani tessék!

  Megjelent az Evangélikus Harangszó 2017. nyári száma, amelyet honlapunkon is elolvashat digitális formátumban a következő linken: Evangelikus Harangszó.

  A tartalomból: "Főnix vagy por és hamu?!" - Adorjáni Dezső Zoltán püspök vezércikke, Bemutatkoznak az egyházmegyék régi/új esperesei, Hírek és tudosítások egyházunk életéből, "Összenő, ami összetartozik" - Ambrus Attila írása a VI. Szórványnapról, Konfirmációs és anyák napi ünnepségek körképei, Fehér Attila püspöki tanácsos beszámolója a Lutheránus Világszövetség idei nagygyűléséről, Benkő Tímea teológiai tanár tanulmánya és még sok már érdekes írás és tudósítás. 

  A nyomtatott lapot egyházközségeink iratterjesztéseinél lehet megvásárolni.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS