Gyülekezeteink és templomaink

 • Halmágy
 • Fazakasvarsánd
 • Brassó
 • Tatrang
 • Nagylak
 • Zajzon
 • Kolozsvár
 • Hosszúfalu-felszeg
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök ünnepi beszéde a 450 éves tordai országgyűlés emléknapján

  2Kor. 3,17.: Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.

  Gal 5,1: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

  Mai ünneplésünk tartalmát, lényegét egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait felidézve: „ahol az Úr lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17).

  A 450 éves erdélyi vallásszabadságot ünnepelték Tordán

  Nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg az 1568-as tordai országgyűlés és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulójáról január 13-án, Tordán az ország egyházi felekezeteinek képviselői, világi elöljárók, Erdély és a világ különböző pontjairól egyaránt érkezett hívek a Magyar Unitárius Egyház, valamint az erdélyi történelmi egyházak szervezésében. Az eseményen a felek a tolerancia, együtt gondolkodás és a közös, békés jövő építésének fontosságát hangsúlyozták, emellett előterjesztették, hogy Magyarország Országgyűlése, valamint Románia Parlamentje és az Európai Parlament méltassa a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjává.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József esperes újévi gondolatai

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József püspökhelyettes karácsonyi pásztorlevele

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.

  Vezető híreink

  Testvérgyülekezeti vasárnap Bácsfaluban

  A Bácsfalusi gyülekezet az 1989-es politikai változás után számos testvérgyülekezeti kapcsolatot alakított ki. A magyarországi, finnországi és norvégiai testvérgyülekezeti kapcsolat után 2010-től a grabowi (németországi) gyülekezettel lépett testvérgyülekezeti kapcsolatba. A két gyülekezet vezetősége 2012 szeptemberében találkozott Wittenbergben ahol, megállapodott a kapcsolat megerősítési tervének kidolgozásáról. A Bácsfalusi gyülekezet presbitériuma javaslatait a grabowi gyülekezet presbitériuma egy kétnapos presbiteri konferencia keretébe tárgyalta. Ennek következtében érkezett hozzánk az a javaslat, hogy február 24-én testvérgyülekezeti vasárnapot szervezzünk.

  Barcasági Csángó Est Bácsfaluban

  A Bartalis János Keresztény Kulturális Egyesület és a Via Barcensis Egyesület a barcasági csángóest sorozat keretében a Bácsfalusi Gyülekezet imatermében művelődési estet szervezett. Az est témája Bálint András hagyatéka volt. Az előadás keretében Dr. Kovács Lehel István egyetemi tanár, majd Hohbauer Gyula tanár méltatta Bálint András munkásságát.

  Mégis lehet, mert ez hitünk parancsa…

  Az utóbbi időben divattá vált nemcsak a vallásos jellegű zarándoklat, felvonulás, hanem a politikai jellegű menés-jövés is.

  Magasztos ember- és nemzetmentő felvonulásokról hallottam, olvastam az elmúlt időben: többek között éhségmenetről („hatalom-éhségmenet”-ről), békemenetről, diák-, haha-, gárda menetről, fáklyás felvonulásról, cigánymenetről, amely a békés tisztességes együttélésért, egy lopásmentes világért és a munka becsületéért szerveződtek.

  A bűnötökben haltok meg

  Jézus megszólal és elmondja, hogy én elmegyek és ti keresni fogtok engem, de bűneitekben haltok meg. Bizony, Jézus elmegy. Van alkalom, amíg lehet vele találkozni, meg lehet ragadni, de aztán elmegy. Van alkalom vele beszélni, de ha elszalasztottuk az alkalmat, már késő. Elmegyek, de ti oda nem jöhettek. Ezt nem értik. Tanakodnak, talán külföldre akar menni, vagy öngyilkos akar lenni? A zsidó gondolkodásban az öngyilkosság a különösen nagy bűnök csoportjába tartozott, ha valaki öngyilkos lett-gondolták ők, akkor biztos a pokolba jut- tehát oda nem mehetünk utána. Milyen eszetlenül tud gondolkodni a hitetlen ember. Még akkor is ha vallásos, mert lehet valaki vallásos, de ugyanakkor hitetlen is. Hiszen, akik körülállják, vallásos zsidók, de hitetlenek.

  Szerző: 

  Horváth Csaba

  Alapige: 

  Jn 8, 21-30

  Alkalom: 

  Bőjt 2-ik vasárnapja

  Az igazi hősök farsangja

  A Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben idén is megrendezésre került a batyus családos farsangi ünnepség, amely már évek óta hagyománnyá nőtte ki magát. Ebben az évben „Hősök és királyok: csillogás, bátorság, ügyesség, híresség” tematikája szolgált alapötletként a jelmezválasztásnál. Február 16-án, szombaton délután öt órakor érkeztek a szülők jelmezbe öltöztetett vallásórás gyerekeikkel, akik nagy izgalommal várták a farsangi buli kezdetét.

  Címkék:: 

  Farsangi népszokások Fazekasvarsándon. A „Maszkázásról” kicsit másképpen is.

  A farsangi időszakban Fazekasvarsándon évtizedek óta furcsa maszkokba öltözött fiatalok csoportja zavarja el a telet. Már abban az esetben, ha volt tél. Régebben a rekruták feladata, kiváltsága volt, hogy maszkások lehettek.Mára már, amikor a rekruták fogalma is érvényét vesztette, kicsit lazább az előírás.

  Címkék:: 

  Oldalak

  További híreink

  Ünnepi advent harmadik vasárnapi istentiszteletet tartott a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség, melynek keretében Isten áldásában részesültek az elmúlt egyházi esztendőben megkeresztelt gyermekek, és fellépett egyházközségünk Cantate gyermekkórusa.

  Az istentiszteletet adventi vásár követte.

  Kolozsvár – A Kárpát-kanyarban együtt ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját lutheránusok és reformátusok, akik együtt zárták le az ünnepségsorozatot, és együtt tervezik a jövőt is. 2017. december 8–10-én Kolozsváron, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház központi templomában került sor a záróünnepségekre.

  Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök a Krisztusban való egységet, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke pedig a keresztyén emberek és a közösségek közötti közeledés fontosságát hangsúlyozta szombat este a kolozsvári belvárosi evangélikus templomban megtartott ünnepi rendezvényen, amellyel befejeződtek Kolozsváron a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos események.

  Járosi Andor kolozsvári evangélikus lelkész, embermentő születésének 120. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a budapesti Holokauszt Emlékközpontban kedden.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS