Gyülekezeteink és templomaink

 • Kolozsvár
 • Türkös
 • Oltszakadát
 • Nagyvárad
 • Brassó
 • Kiskapus
 • Barcaújfalu
 • Csernátfalu
 • Vezércikk

  Nőegyleti kiránduláson a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus–Lutheránus Egyházközség

  A Sepsiszentgyörgyi Evangélikus–Lutheránus Egyházközség október 11-én nőegyleti kirándulást szervezett.

  Árpád-fej emlékmű leleplezési ünnepsége Brassóban

  Az Árpád-fej emlékmű leleplezési ünnepségére került sor vasárnap, október 15-én, a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházközség udvarán. Az eseményen mintegy 400 ember vett részt.

   

  A reformáció szele ma is fúj - Reformáció 500. ünnepség Szatmárnémetiben

  A Szatmárnémeti Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben idén immáron második alkalommal szerveztünk reformációs emléknapot A reformáció szele ma is fúj (1517–2017) címmel. Vasárnap, 2017. október 8.-án szép számmal egybegyűlt a helyi evangélikus közösség apraja-nagyja, a testvértelepülésről, Kölcséről (Magyarország) érkezett szintén lutheránus hívek egy csoportja, az unitárius testvérek, valamint megtiszteltek bennünket jelenlétükkel a város különböző református és római katolikus gyülekezeteiből érkezett hívek is. Kis imatermünk régóta volt ennyire zsúfolt, az ünneplő közösség száma meghaladta a 120-at.

  Evangélikus Egyházi Napok Brassóban - Fotóriport

  A brassói magyar és szász evangélikusok a reformáció 500. évfordulójának alkalmából Evangélikus Egyházi Napokat szerveztek.

   

  Vezető híreink

  Evangélikus igehirdetés a Bukaresti Rádióban - 2012 december 16

  Tóth Károly csíkszeredai evangélikus lelkész igehirdetését sugározta a Bukaresti Rádió 2012 december 16-án, Advent 3-ik vasárnapján. Szerkesztő: Benedek Csilla.

  Forrás: Bukaresti Rádió.

  És az övéi nem fogadták be...

  Nem csak azokról beszél az ige, akik nem fogadták be, hanem azokról is, akik befogadták. Akik befogadták, akik felismerték őt a hirdetett igében, akik felismerték őt a látható jegyekben, az úrvacsora kenyerében és borában, akik felismerték őt a szeretetszolgálat cselekvésében, azoknak Isten erőt ad a legcsodálatosabb ügyhöz, hogy egy ember megváltozzon. Felismerik és befogadják őt azok, akik betegágyon töltik a karácsonyt, akiknek nincs senkijük, akiknek az egyedüllét azt jelenti: egyedül Istennel.

  Szerző: 

  Horváth Csaba

  Alapige: 

  Jn 1,9-13

  Alkalom: 

  Karácsony másodnapja

  Hogy megkeresse, ami elveszett. - Horváth Csaba prédikációja Karácsony ünnepére

  Isten keres bennünket. Akkor is és azokat is, akik nem járnak templomba, vagy akkor is keres, hogy ha csak karácsonykor jössz el. Ugyanolyan fontos vagy számára, mert nem akarja, hogy végleg elvesszél, nem akarja, hogy elszakadj Tőle. Isten keres engem elveszett embert, aki belevesztem a világ sodrásába és már nem tudok, és nem is akarok kimászni onnan, keres engem, akit a napi gondok elvesztéssel fenyegetnek, engem, aki a betegségek fájdalmában elvesztem. Belátjuk-e, hogy Isten szeme előtt valamennyien elveszettek vagyunk? Jézus Krisztus azért született, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

  Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet - Horváth Csaba prédikációja Advent IV vasárnapjára

  Lehet, hogy ez a kinyújtott kéz akkor érinti meg lelkedet, amikor gyermekedet, unokádat hallod majd szavalni szenteste, hallod hogyan tesz bizonyságot a szabadítóról, Jézus Krisztusról, lehet ez a karácsonyi dal, melyen keresztül zörget a te szíveden. Akkor megérted, átérzed azt az örömet, akkor neked is érthető lesz, milyen szép , ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet. Nem pénzt hoz, nem fizetés, vagy nyugdíjemelést, nem fizeti ki helyettünk adóságainkat, nem varázsol terített asztalt a semmiből senkinek, hanem békességet hirdet.

  Az, aki a cselekedeteket véghezviszi... - Horváth Csaba prédikációja Advent III. vasárnapjára

  Az evangélium. A szegényeknek az evangélium hírdettetik. A világ csak tőlünk kaphatja meg, keresztényektől az evangéliumot. Minden egyebet megkaphat mástól, hatalmat, pénzt, sikert, de az evangéliumot csak tőlünk. A gyermekek karácsonyi szavalása vajon nem evangélium közlés-e? Az örömhír, örömüzenet továbbadása, hírül adása. Felkészülnek, gyakorolják azt, hogy az örömhírt, hogy Jézus eljött ebbe a világba továbbadják, beszéljenek róla. Bizonyságtevés. Ha elhallgatnak ezek a gyermekajkak, akkor nem cseng az evangélium.

  Zengő dallal emlékeztek a 130 éve született Kodály Zoltánra

  Advent harmadik vasárnapján több kórus dala is felcsendült a kolozsvári evangélikus-lutheránus templomban. A délelőtti istentiszteleten a Protestáns Teológiai Intézet kórusa lépett fel Benkő Timea lelkésznő és teológia tanár vezetésével. Az istentiszteletet idősek szeretetvendégsége követte, amelyet Adorjáni Tomaj zongorajátéka nyitott meg. Ezt követően ismét muzsika szóval telt meg Reményik Sándor „fehér temploma”. Az „Augustin Bena” Zeneiskola karácsonyi koncertjén közel ötven gyerek zenélt, énekelt.

  Oldalak

  További híreink

  Szeptember 19-én került sor Kiskapuson  az Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben arra az ünnepi eseményre, melynek keretén belül felavatták a pincegalériát. A parókia alatti pincehelyiség mindezidáig kihasználatlan volt, de évekkel ezelőtt Korodi Levente a gyülekezet akkori lelkipásztora és a presbitérium úgy érezte, hogy át kellene alakítani, felújítani, használható állapotba hozni, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Az ő kezdeményezését folytatta nagytiszteletű Fehér Attila a Kolozsvári Evangélikus Lutheránus Egyházmegye esperese, aki átvette a lekészi szolgálatot és ennek a már megkezdett tervnek a folytatását.

  Idén, már második alkalommal szerveztük meg a kolozsvári egyházközségben a Vakációs Bibliahetet. Ebben az évben annyi különbséggel, hogy az Alsóvárosi Református Gyülekezettel közösen tartottuk meg és a szervezés örömeiben és kihívásaiban is osztoztunk. Mivel jubileumi évben vagyunk, a téma adta magát és a gyerekhét programját Lackfi János Úton az Úr felé animációs forgatókönyve ihlette, mely Luther Római zarándoklatát írja le.

  A Brassói Evangélikus - Lutheránus Egyházközség adott otthont szeptember 9.-én a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségének.

   

  A magyar közösségek és a magyar iskolák helyzetére közösen kell megoldást találni, mert a jövőben a két ország egymásra lesz utalva – hangoztatta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton Brassóban, a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén.

  Több, mint 70 résztvevővel szeptember 6.-án elkezdődött a Romániai Evangélikus - Lutheránus Egyház által szervezett konfirmandus tábor Tatrangon. A tábor témája Mi az irány? melynek mottójául a szervezők a Mk 10,14b igehelyet választották: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket; mert ilyeneké az Isten országa.

  A tábori hangulatot ugyan képekkel nem lehet visszaadni, de megpróbálkozunk vele:

  Még több képért látogassa meg az EVIKE facebook oldalát

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS