Gyülekezeteink és templomaink

 • Brassó
 • Pürkerec
 • Krizba
 • Apáca
 • Székelyzsombor
 • Sepsiszentgyörgy
 • Kolozsvár
 • Halmágy
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök felhívása - „Kiáltó szó” - A 2018-as magyarországi parlamenti választások margójára

  Kedves erdélyi magyar evangélikus testvéreink!

  2018. április 8-án ismét élhetünk majd száz év után viszszakapott szavazati jogunkkal. Nem mi mondtunk le erről a jogról, erőszakkal vették el tőlünk. Ugyanígy erőszakkal szakítottak el az akkori Tiszai Evangélikus Egyházkerülettől is. A szerencsésebbek azok, akik akkor éppen „jó helyen laktak”, az idegenek által meghúzott határokon belül, vagy „a vizek folyását követve” áttelepedtek a leszakított részekről a Trianon utáni Magyarország területére, talán soha nem fogják megérteni, hogy mit jelenthet ez az állapot az itthon maradottaknak.

  Evangélikus Rádióműsor - Adorjáni Dezső Zoltán püspök húsvéti pásztorlevele

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Felhívás - Országgyűlési Választások 2018

  Kedves hívek! Tisztelt egyháztagok!
  Mint tudják, Magyarországon választások vannak, ahol mi, erdélyi magyarok is részt vehetünk. A levélszavazás már folyamatban van. Ha Önök rendelkeznek magyar állampolgársággal és regisztráltak a választásokra, akkor meg kellett kapniuk a szavazólapot. Ha még nem jött meg, hamarosan érkezik. Ha a Konzulátusra kérték, onnan kell átvenniük személyesen. 

  Evangélikus Rádióműsor - Koszta István lelkipásztor igehirdetése - március 25.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Vezető híreink

  Mit tegyünk? - Igehirdetés Böjt 5., Judica vasárnapjára

  Keresték Jézust. (56.vers) Az evangélium legszebb mondata lenne, ha ez lelki értelemben volna keresés. De nem a lelkiekért keresték Jézust, hanem, hogy elfogják. Beszéltek róla az ünnepen a zsidók húsvétján. Jézusról beszélünk-e húsvétkor, vagy a pirostojásról, a sonkáról, a locsolkodásról, a süteményekről? Indít bennünket Isten Igéje válaszadásra? Jézus másként cselekszik, mint ahogy az emberek elvárják. Az elfogatási parancs negyven napja ki volt adva. Negyven napig keresték. Így szólt a parancs: elfogni! Ez mai igénk utolsó szava is. Elfogni, elutasítani. Az Isten Fiát elfogni, nem megfogni, megragadni akarták. Nekünk húsvétra készülő embereknek pedig, buzdítás ez a szó, hogy mi ne elfogni, kirekeszteni akarjuk az Isten Fiát az ő beszédét, hanem megragadni. Most még van idő hogy megragadjuk őt. Ragaszkodjuk már itt ebben a földi életben hozzá, hogy majd a halálunk után is nála lehessünk!

  Szerző: 

  Horváth Csaba

  Alapige: 

  Jn 11,47-57

  Alkalom: 

  Judica vasárnapja

  Március 15-i megemlékezés Fazekasvarsándon

  Fazekasvarsándon ma 13 órakor került sor a március 15-i megemlékezésre, melyet a Fazekasvarsándi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség imatermében megrendezett ünnepi műsorral kezdtek. Horváth Csaba evangélikus lelkész igei áhitattal erősítette a helyi magyarság öntudatát. Kihangsúlyozta, hogy a forradalom és szabadságharc nagy alakjai: Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Görgey Artúr evangélikusok voltak. A protestáns egyházak örömmel fogadták a szabadságharc kitörésének hírét, Haubner Máté dunántúli evangélikus püspök körlevélben hívta fel a lelkészek és egyháztagok figyelmét arra, hogy nyugadt lelkiismerettel vegyenek részt a haza fegyveres védelmében. Ezek a kiváló protestáns egyházvezetők a szabadságharc leverése után börtönbüntetést, vagy halált szenvedtek nemzeti öntudatukért.

  Március 15-re emlékezünk Bácsfaluban

  Március 17-én d.e. 11-órától ünnepi istentiszteletet tartunk Bácsfaluban. Az istentisztelet keretében megemlékezünk az 1848-1849-es szabadságharcról, forradalomról.

  Az emlékünnepély keretében Rab Sándor történész Petőfiről, a forradalmárról tart képes előadást. Az előadás keretében Petőfi verseket szavalnak gyülekezetünk ifjai.

  Az emlékünnepség keretében énekkel szolgál a négyfalusi Polifónia kórus, Solyom Tamás X. osztályos diák pedig orgonán játszik klasszikus darabokat.

  Az ünnepség keretében megkoszorozzuk a templomkertben a hősök emlékére felállított emlékművet.

  Dátum: 

  vasárnap, március 17, 2013 - 11:00 to 12:00

  „ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK ÚJ ÉNEKET!” - III. Barcasági Vallásos Vers- és Énekmondó Találkozó

  A Brassói Evangélikus Lutheránus Egyházközség, az Evangélikus - Lutheránus Püspökség, a Bartalis János Keresztény Kulturális Egyesület, a brassói katolikus, református és unitárius egyházközségek és barcasági pedagógusok harmadik alkalommal szerveznek vallásos vers- és énekmondó versenyt. A nem hivatásos versmondók számára meghirdetett versenyre történelmi egyházaink vallásos lelkületű tagjai nevezhetnek be. Korhatár 14-19 év (VII- XII. osztály). A verseny szervezőbizottsága: Dr. Bencze Mihály matematikus,  Fülöp Károly irodalomtanár, Koszta István evangélikus lelkész.

  Dátum: 

  szombat, április 27, 2013 - 10:00 to vasárnap, április 28, 2013 - 12:00

  Zarándoklat a forráshoz - ifjúsági istentisztelet Kolozsváron

  A Collegium Lutheranicum, evangélikus egyetemi közösség tavaszi félévét idén március 7-én, csütörtökön este ifjúsági istentisztelet nyitotta meg, melynek a Reményik Sándor Galéria adott otthont. Az egyben böjti istentisztelet témája a forráshoz vezető zarándoklat volt. A sikeres új félév- és Isten közelsége iránti vágy indította el a fiatalokat azon a zarándokúton, melynek végső célja az örök élet vizét adó Jézus Krisztus.

  2013. március 15-i ünnepi beszéd - Adorjáni Dezső Zoltán püspök

  Mert összeköt minket nemcsak a teremtés rendjében kapott emberi tényező, a nyelv, a kultúra, a vérség, a közös történelem, egy ünnep, de összeköt minket a felfele tekintő hit, amely összekötő kapocs ég és föld között amelynek megélése közösségünk előtt mérhetetlen távlatokat és lehetőségeket nyit meg. Amikor sokan, sokfélékként de mégis együtt leülünk a nagy közös asztalhoz, emlékezni, hálát adni, Isten kegyelmében, szeretetében gyönyörködni, akkor ott a szó legszebb értelmében Isten tisztelet van. Így lett mai ünneplésünk is több, értékesebb, mélyebb, mint egy emelkedett emlékezet, egy politikai manifesztum, így lett Isten jelenléte által istentisztelet. Isten valóságos jelenlétében áldott ünnepi pillanat.

  Oldalak

  További híreink

  Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

  Tisztelt elöljárók, kedves vendégek!

  Mai ünnepünk tartalmát egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait idézve: „…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2 Kor 3:17).

  Keresztény testvérek! A mai bőjti vasárnapot úgy nevezik latin kifejezéssel, hogy „oculi” vasárnapja. A bevezető zsoltár a 25-ik 15-ik verse adja meg a mai alkalom alaphangját. A szemek égre emelése, a figyelem odairányítása. Ugyanakkor a szemek égre emelése jelenti a segítségvárás forrásának keresését, oltalomkeresést és biztonság utáni vágyakozást. Nem semmibe révedés, bámulás,vagy költői álomvilágban való ábrándozás, hanem céltudatos tekintet.Nem a világra tekintés, hanem kitekintés a világból, Isten örök világába. Isten népe az egyház nem egymást bámulja,vagy gyanakvó tekintettel fürkészi egymás bűneit méricskélvelve, kutatja tekintetével, hanem egy irányba néz.

  Teológiai és művészettörténeti ismertetéssel egybekötött, az animáció világát magyarázó filmes estet tartottak kedden a sepsiszentgyörgyi evangélikus egyházközség gyülekezeti termében a Luther Márton élete álló és mozgóképeken című rendezvény részeként. A Richly Zsolt grafikusművész, Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező által készített tizenkét részes, Luther Márton életét bemutató rajzfilmsorozat részletei mellett a közönség a film képanyagából készült tárlatot is megtekinthette.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS