Gyülekezeteink és templomaink

 • Türkös
 • Apáca
 • Arad
 • Fazakasvarsánd
 • Zselyk
 • Halmágy
 • Zajzon
 • Marosvásárhely
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök ünnepi beszéde a 450 éves tordai országgyűlés emléknapján

  2Kor. 3,17.: Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.

  Gal 5,1: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

  Mai ünneplésünk tartalmát, lényegét egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait felidézve: „ahol az Úr lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17).

  A 450 éves erdélyi vallásszabadságot ünnepelték Tordán

  Nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg az 1568-as tordai országgyűlés és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulójáról január 13-án, Tordán az ország egyházi felekezeteinek képviselői, világi elöljárók, Erdély és a világ különböző pontjairól egyaránt érkezett hívek a Magyar Unitárius Egyház, valamint az erdélyi történelmi egyházak szervezésében. Az eseményen a felek a tolerancia, együtt gondolkodás és a közös, békés jövő építésének fontosságát hangsúlyozták, emellett előterjesztették, hogy Magyarország Országgyűlése, valamint Románia Parlamentje és az Európai Parlament méltassa a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjává.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József esperes újévi gondolatai

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József püspökhelyettes karácsonyi pásztorlevele

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.

  Vezető híreink

  Ünnepi leszerelkezés

  Ünnepi leszerelkezés

  Ünnepi leszerelkezésünkkor tartsuk meg a jászolbölcsőt a szívünkben kedves olvasók, ne dobjuk ki azt az odafigyelő szeretetet, amivel Jézus közelített az emberekhez. Neki mindig volt látása, érzéke, empátiája a szenvedők iránt és nem csak kiemelt ünnepnapokon volt Krisztus, hanem mindig barátja, társa, kísérője volt az embernek. Mert nem azért küldte Isten az ő Fiát erre a világra, hogy mi három napig ringatózzunk általa, hogy három napig meginduljon a szívünk és hirtelen átöleljük a különben elfelejtett nyomorultakat. Ezt nem 3, hanem 365 napig tenni és élni kell.

  Meghívó a "Barcasági Csángó estek” irodalmi, művelődési rendezvénysorozat első alkalmára

  A Bartalis János Keresztény Kulturális Egyesület és a Via Barcensis Egyesület szeretettel meghívja Önt, a „Barcasági Csángó estek” irodalmi, művelődési rendezvénysorozat első alkalmára. Az estélyre a Bácsfalusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség gyülekezeti termében kerül sor 2013. február 15-én, pénteken 19-órától.

  Az est témája: „Bálint András hagyatéka”

  Dátum: 

  péntek, február 15, 2013 - 19:00 to 20:30

  Adorjáni Dezső Zoltán a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház püspökének beszéde, Kató Béla az Erdélyi Református Egyház püspökévé szentelése alkalmából.

  A keresztyén ember, úton lévő ember, homo viator. Tudja, hogy léte, egész élete, legelső sorban lelki értelemben egy hosszú utazás. Folyamatos haladás a bűntől a szabadulás, a felszabadulás folyamatán át, a megérkezés pillanatáig, ami a teljességre jutás Istenben. De ez az örökkévaló zarándoklat, több mint egy vallásos, szakrális gyakorlat, - ez a mi életünk tükre, az élet teljességét átfogó mozdulat.

  Taizé Ima Kolozsváron

  A kolozsvári Taizés csoport és a Collegium Lutheranicum szeretettel meghív 2013 február 5-én, kedden 19 órától tartandó TAIZÉ IMÁRA.

  Helyszín: Argay György gyülekezeti terem (1989 December 21 sugárút, 1. szám)

  Dátum: 

  kedd, február 5, 2013 - 19:00 to 20:00

  Beiktatták tisztségébe Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét

  Ünnepi istentiszteleten iktatták be pénteken tisztségébe Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület 46. püspökét a kolozsvári Farkas utcai református templomban. A ceremónia elején a hat évre megválasztott püspök és az egyház vezető tisztségviselői letették az egyházi esküt. Kató Bélát a Kárpát-medence református püspökei mellett a svájci, a hollandiai és németországi testvéregyházak vezetői és az erdélyi egyházmegyék esperesei áldották meg.

  Kolozsvári Intermezzó a Magyar Kultúra Napján

  Amikor 1823. január 22-én szatmárcsekei magányában Kölcsey Ferenc befejezte a Hymnus a magyar nép zivataros századaiból című, nyolc versszakos költeményét, mintha megsejtette volna annak örök érvényűségét. Azt a rendkívüli szerepet, amit az Erkel Ferenc által 1844-ben megzenésített sorok a magyar nép életében betöltöttek. A zivataros századok ugyanis folytatódtak, s rájuk gyógyírt éppen azok a csodálatos zenébe foglalt, a balsorsból erőt merítő közösség összefogására, a harmóniára buzdító sorok nyújtottak: a néphimnusz, amit még a legkeményebb diktatúra sem tudott eltörölni.

  Oldalak

  További híreink

  Ünnepi advent harmadik vasárnapi istentiszteletet tartott a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség, melynek keretében Isten áldásában részesültek az elmúlt egyházi esztendőben megkeresztelt gyermekek, és fellépett egyházközségünk Cantate gyermekkórusa.

  Az istentiszteletet adventi vásár követte.

  Kolozsvár – A Kárpát-kanyarban együtt ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját lutheránusok és reformátusok, akik együtt zárták le az ünnepségsorozatot, és együtt tervezik a jövőt is. 2017. december 8–10-én Kolozsváron, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház központi templomában került sor a záróünnepségekre.

  Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök a Krisztusban való egységet, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke pedig a keresztyén emberek és a közösségek közötti közeledés fontosságát hangsúlyozta szombat este a kolozsvári belvárosi evangélikus templomban megtartott ünnepi rendezvényen, amellyel befejeződtek Kolozsváron a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos események.

  Járosi Andor kolozsvári evangélikus lelkész, embermentő születésének 120. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a budapesti Holokauszt Emlékközpontban kedden.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS