Gyülekezeteink és templomaink

 • Hosszúfalu-felszeg
 • Brassó
 • Kiskapus
 • Zajzon
 • Arad
 • Pürkerec
 • Krizba
 • Székelyzsombor
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök ünnepi beszéde a 450 éves tordai országgyűlés emléknapján

  2Kor. 3,17.: Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.

  Gal 5,1: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

  Mai ünneplésünk tartalmát, lényegét egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait felidézve: „ahol az Úr lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17).

  A 450 éves erdélyi vallásszabadságot ünnepelték Tordán

  Nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg az 1568-as tordai országgyűlés és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulójáról január 13-án, Tordán az ország egyházi felekezeteinek képviselői, világi elöljárók, Erdély és a világ különböző pontjairól egyaránt érkezett hívek a Magyar Unitárius Egyház, valamint az erdélyi történelmi egyházak szervezésében. Az eseményen a felek a tolerancia, együtt gondolkodás és a közös, békés jövő építésének fontosságát hangsúlyozták, emellett előterjesztették, hogy Magyarország Országgyűlése, valamint Románia Parlamentje és az Európai Parlament méltassa a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjává.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József esperes újévi gondolatai

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József püspökhelyettes karácsonyi pásztorlevele

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.

  Vezető híreink

  Imaheti tudósítás Négyfaluból - naponkénti frissítéssel

  Nyolcadik nap

  Vasárnap, január 27-én d.u. 18-órakkor a csernátfalusi evangélikus templomban gyűltek össze a négyfalusi magyar történelmi egyházak hívei. Nt. Török László csernátfalusi evangélikus lelkipásztor a köszöntésben utalt arra, „hogy Szemerei János magyarországi evangélikus püspök írását olvasva felismerte, hogy itt Négyfaluban is ugyanaz valósult meg az imaórák által, mint Magyarországon. Példaként megemlítette a hasonlóságokat: közös imaheti füzetet adtunk ki, egymás énekeit tanultuk meg, egymás imádságait imádkoztuk.”

  Címkék:: 

  Ökumenikus imahét Nagyváradon

  A kommunista diktaturát követő években a váradi protestánsok illetve katolikusok bekapcsolódtak a keresztyénség egységéért való imádkozásba. A gyülekezetek szorgalmasan szervezték az imaheteket meghívván szolgálatra különböző felekezetek lelkészeit. Így a mi  evangélikus gyülekezetünkben is éves rendszerességgel fordultak meg református, római- és görög-katolikus, unitárius, néha baptista és görög-keleti lelkészek. Ezek az alkalmak azoknak, akik komolyan vették a célkitűzést, lehetőséget nyújtottak a meghitt testvéri együtlétre.

  Jézus elhívja Mátét

  Jézus az, aki meg meri érinteni a leprást, aki meggyógyulva távozik tőle, ő az, aki ezt a lelkileg megkeseredett, kiutált embert, beteget meggyógyítja, elhívja, maga mellé veszi, sőt egy asztalnál étkezik vele. Többen vannak, talán még az én számomra is van hely ennél az asztalnál, ahol Jézussal lehet lenni, ahol az ő szavára lehet figyelni, ahol Ő a középpont. Ahol bűnöket lehet letenni, ahol rég elfeledett, vagy elfeledettnek hitt mulasztásokat lehet letenni, ahol mindent jóvá lehet tenni. Még sok másik vámszedő is ott van. Ma úgy mondanánk: feketézők, vagy olyan iparosok, akiket teljesen lefoglal a hivatásuk, vagyis olyanok, akik egyáltalán nem voltak vallásosak. Igen. A bűnbocsánat elfogadása a Jézussal való közösségben történik.

  Szerző: 

  Horváth Csaba

  Alapige: 

  Mt 9,9-13

  Alkalom: 

  Hetvened vasárnapja

  Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért – díjazottak méltatása

  Amint azt már lapunkban olvashatták, első alkalommal osztották ki az RMDSZ által alapított Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjakat. A Sánta Csaba szobrász által készített kisplasztikával, Könczey Elemér grafikus tervezte oklevéllel és 10 ezer lejjel járó elismerést idén Székely Csaba marosvásárhelyi drámaíró, a Bányavirág, Bányavakság és Bányavíz című művek szerzője, Részegh Botond csíkszeredai képzőművész, az Új Kriterion Galéria vezetője, valamint Bocsárdi László rendező, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója kapta. A kitüntetéseket a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a kolozsvári Reményik Sándor Galériában szervezett január 22-i ünnepségen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök nyújtotta át a rendezvényen jelen lévő Részegh Botondnak és Székely Csabának. Bocsárdi László, aki munkája miatt nem tudott jelen lenni, a következő napokban kapja meg a díjat.

  Irodalom, képzőművészet és zene a Magyar Kultúra Napján Kolozsváron

  Képzőművészet, irodalom, zene és humor egyaránt helyet kapott a Magyar Kultúra Napja tiszteletére Kolozsváron tartott kétnapos ünnepség programjában, amelyet a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház szervezett, kultúránk alkotó jelenére és jövőjére fókuszálva. Az eseménysorozat helyszínéül a Reményik Sándor Galéria szolgált, ahol kiosztották az RMDSZ által alapított Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjakat is.

  Magyar Kultúra Napja Kolozsváron - díjátadóval, zenével, kiállítással

  Kétnapos programmal ünnepli a Magyar Kultúra Napját a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház a kolozsvári Reményik Sándor Galériában. Ma délután Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Concordia vonósnégyes előadásában Orbán György Öt madrigál című művét hallgathattuk meg. Ezután Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke adta át az Erdélyi Magyar Kultúráért díjakat.

  Oldalak

  További híreink

  Ünnepi advent harmadik vasárnapi istentiszteletet tartott a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség, melynek keretében Isten áldásában részesültek az elmúlt egyházi esztendőben megkeresztelt gyermekek, és fellépett egyházközségünk Cantate gyermekkórusa.

  Az istentiszteletet adventi vásár követte.

  Kolozsvár – A Kárpát-kanyarban együtt ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját lutheránusok és reformátusok, akik együtt zárták le az ünnepségsorozatot, és együtt tervezik a jövőt is. 2017. december 8–10-én Kolozsváron, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház központi templomában került sor a záróünnepségekre.

  Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök a Krisztusban való egységet, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke pedig a keresztyén emberek és a közösségek közötti közeledés fontosságát hangsúlyozta szombat este a kolozsvári belvárosi evangélikus templomban megtartott ünnepi rendezvényen, amellyel befejeződtek Kolozsváron a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos események.

  Járosi Andor kolozsvári evangélikus lelkész, embermentő születésének 120. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a budapesti Holokauszt Emlékközpontban kedden.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS