Gyülekezeteink és templomaink

 • Nagylak
 • Zajzon
 • Krizba
 • Halmágy
 • Fazakasvarsánd
 • Bácsfalu
 • Brassó
 • Pürkerec
 • Vezércikk

  (Re)formált lelkészértekezlet Sztánán

  A Kolozsvári Evangélikus Lutheránus Egyházmegye lelkészei 2017. november 7-8. között a kalotaszegi Sztánán tartották a kétnapos csapatépítő és közösséget (re)formáló őszi lelkészértekezletet. Az összejövetel célja a Reformáció jubileumának 500-ik emlékévében szervezett ünnepségek, rendezvények beszámolója és azok kiértékelése.

  Evangélikus-református közös reformációi ünnep Segesváron

  Közösen ünnepelték meg Segesváron a magyar reformátusok, evangélikusok és a szász evangélikusok a reformáció ünnepét. November 5-én fáklyákkal vonultak végig a református templomtól a várban található evangélikus templomig, ahol Reinhard Guib szász evangélikus püspök hirdette az igét, ünnepi beszédett mondott Ft. Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök és Ft. Kató Béla református püspök, majd közös úrvacsorára került sor.

   

   

  Vezető híreink

  Az, aki a cselekedeteket véghezviszi... - Horváth Csaba prédikációja Advent III. vasárnapjára

  Az evangélium. A szegényeknek az evangélium hírdettetik. A világ csak tőlünk kaphatja meg, keresztényektől az evangéliumot. Minden egyebet megkaphat mástól, hatalmat, pénzt, sikert, de az evangéliumot csak tőlünk. A gyermekek karácsonyi szavalása vajon nem evangélium közlés-e? Az örömhír, örömüzenet továbbadása, hírül adása. Felkészülnek, gyakorolják azt, hogy az örömhírt, hogy Jézus eljött ebbe a világba továbbadják, beszéljenek róla. Bizonyságtevés. Ha elhallgatnak ezek a gyermekajkak, akkor nem cseng az evangélium.

  Zengő dallal emlékeztek a 130 éve született Kodály Zoltánra

  Advent harmadik vasárnapján több kórus dala is felcsendült a kolozsvári evangélikus-lutheránus templomban. A délelőtti istentiszteleten a Protestáns Teológiai Intézet kórusa lépett fel Benkő Timea lelkésznő és teológia tanár vezetésével. Az istentiszteletet idősek szeretetvendégsége követte, amelyet Adorjáni Tomaj zongorajátéka nyitott meg. Ezt követően ismét muzsika szóval telt meg Reményik Sándor „fehér temploma”. Az „Augustin Bena” Zeneiskola karácsonyi koncertjén közel ötven gyerek zenélt, énekelt.

  A nyitott ajtó - Horváth Csaba prédikációja Advent II. vasárnapjára

  Mit jelent a nyitott ajtó? Szabad bemenetel az Atyához. Az az édesanya, aki beteg gyermekével rohan az orvoshoz. Elég egy-két percet késni, az orvos elment. A gyermek lázas, nehéz, a megrémült édesanya nem tudja merre induljon, csúnya idő van, sötétedik, sietségében minden iratát, pénztárcáját otthon hagyta. Átérezzük, mit jelent egy zárt ajtó előtt állni. Vagy egy nagyon fontos ügyet kell elintézni, s bár délelőtt van, aki segíthetne, aki el tudná intézni éppen házon kívül van. Keserű tapasztalatok. Szeretnénk bejutni, de nem tudunk. Ezzel szemben Jézus a nyitott ajtót adja nekünk. Érezzük, miért erőforrás? Milyen az, amikor imádságainkra van felelet,amikor a bajokban Isten átsegít, kitartást ad a kísértésekben, a félelmekben bátorító igét?

  Beszélgetés a Cenk tövében - Egyenes beszéd

  Cenk alatti beszélgetések címmel kezdeményezett dialógust brassó megye magyar elöljárói és választóik közt Koszta István evangélikus lelkész. A brassói evangélikus egyház tanácstermében az egyenes beszéd szellemében zajlott le a több mint kétórás, számos közérdekű kérdést érintő eszmecsere. Farkas Anna RMDSZ-képviselő négyéves munkáját elemezte, sorjázva az eredményeket és bevalva a kudarcokat. Kovács Attila, az RMDSZ megyei elnöke, megyei tanácsos a helyhatósági választások nyomán kialakult helyzetet ismertette. Elmondta: hetven szavazat hiányzott, hogy a magyar képviselet a mérleg nyelvévé váljon. De így is sikerült együttműködési szerződést aláírni a megyevezetéssel.

  Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök karácsonyi üdvözlete

  A messzeség homályba burkolja a betlehemi csillag fényét? Halványabb lenne a reménységet adó üzenet? A csillag messze van, de az a megváltó üzenet, amelyet a csillag megvilágított egészen közel van hozzánk. A karácsony, a megtestesülés csodája arról szól, hogy Isten áttör és legyőz minden távolságot, fizikait és lelkit egyaránt. Nem a végességben nyüglődő ember nő végtelen magasságokig, hanem a végtelen Magasság költözik a végesség porhüvelyébe. Pál apostol azt mondja híres areopágoszi beszédében Istenről, hogy: “nincs messze egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”

  Hatodik alkalommal rendezték meg az adventi vásárt a kolozsvári evangélikus gyülekezetben

  Kolozsvár – Hatodik alkalommal rendezték meg az adventi vásárt a kolozsvári evangélikus gyülekezetben advent első vasárnapján, 2012. december 2-án. Az alkalom ünnepi istentisztelettel kezdődött, amelyen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Adorjáni Dezső, az Erdélyi Evangélikus Egyház püspöke, valamint Tóth Zoltán esperes-helyettes, a beszterce-zselyki gyülekezet lelkésze szolgált. Szöveg és fotó: Adámi Mária

  Oldalak

  További híreink

  Október 28-án, szombaton Csernátfalu adott otthont a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházmegye által szervezett reformációi ünnepségnek. A Barcaság minden szegletéből, de Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és Székelyudvarhelyről is összesereglett, több mint háromszáz lelket számláló gyülekezetben a református, unitárius és katolikus hívők is jelen voltak, és így a reformáció 500. évfordulójának megünneplése nem nélkülözte az ökumené szellemiségét sem.

  2017 október 5-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Reformáció 500 emlékbizottság szervezésében, a Magyar Parlament Felsőházi termében reformációi emlékülésre került sor, amelyen közéleti személyiségek, politikus tudósok, művészek szólaltak meg előadás, vagy személyes vallomás formájában.

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházat Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Fejér Olivér püspöki titkár képviselte.

  2017 október 31-én a Reformáció napján került sor a reformáció 500. jubileumi emlékévének központi ünnepségére a Papp László Budapest Sportarénában.

  Eseménydús reformációi hét áll a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség elmúlt napjai mögött. A négy sepsiszentgyörgyi református egyházközséggel közösen ökumenikus reformációi hetet szervezett.

  A reformáció ötszáz éve elkezdődött, a következő ötszáz év most kezdődik, és ezért személyesen mindenki tehet a szolgálatával, hitével, szeretetével, az Istentől nyert bűnbocsánattal – hangsúlyozta igehirdetésében Incze Zsolt, a Sepsi Református Egyházmegye esperese tegnap a reformáció ötszáz évének tiszteletére tartott, a sepsiszentgyörgyi imahetet záró rendezvényen a Sepsi Arénában. Közel ezerötszáz résztvevő jelenlétében emlékeztek meg a Luther Márton által elindított folyamatról, amely jelenleg is tart, és arra kötelez, hogy higgyünk Istenben, legyünk hűek nemzetünkhöz és éljünk szeretetben embertársainkkal.
   

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS