Gyülekezeteink és templomaink

 • Kolozsvár
 • Türkös
 • Marosvásárhely
 • Csíkszereda
 • Nagyvárad
 • Tatrang
 • Oltszakadát
 • Sepsiszentgyörgy
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök felhívása - „Kiáltó szó” - A 2018-as magyarországi parlamenti választások margójára

  Kedves erdélyi magyar evangélikus testvéreink!

  2018. április 8-án ismét élhetünk majd száz év után viszszakapott szavazati jogunkkal. Nem mi mondtunk le erről a jogról, erőszakkal vették el tőlünk. Ugyanígy erőszakkal szakítottak el az akkori Tiszai Evangélikus Egyházkerülettől is. A szerencsésebbek azok, akik akkor éppen „jó helyen laktak”, az idegenek által meghúzott határokon belül, vagy „a vizek folyását követve” áttelepedtek a leszakított részekről a Trianon utáni Magyarország területére, talán soha nem fogják megérteni, hogy mit jelenthet ez az állapot az itthon maradottaknak.

  Evangélikus Rádióműsor - Adorjáni Dezső Zoltán püspök húsvéti pásztorlevele

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Felhívás - Országgyűlési Választások 2018

  Kedves hívek! Tisztelt egyháztagok!
  Mint tudják, Magyarországon választások vannak, ahol mi, erdélyi magyarok is részt vehetünk. A levélszavazás már folyamatban van. Ha Önök rendelkeznek magyar állampolgársággal és regisztráltak a választásokra, akkor meg kellett kapniuk a szavazólapot. Ha még nem jött meg, hamarosan érkezik. Ha a Konzulátusra kérték, onnan kell átvenniük személyesen. 

  Evangélikus Rádióműsor - Koszta István lelkipásztor igehirdetése - március 25.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Vezető híreink

  Az özönvíz balladája

  Az özönvíz balladája

  Többször éreztem, hogy elkárhozom, s a pokolba jutok. A poklot, mint olyat, úgy képzeltem el, ahogy az egyszerű ember; néhány szurokkal teli üst, alattuk a tűz, a fekete szarvas patás ördögök pedig villával döfködik az embereket. Meglehetősen mulatságos kép, néhány kecskefejű, neptunvillás angyalból átoperált ördög bohóckodik egy hőerőműben. Kellemetlen érzés lehet a hiedelem szerint abban az üstben rotyogni, bár nekem személy szerint evvel kapcsolatban határozottan jóleső élményeim vannak.

  Kiüresedett szavak: Megváltó

  Kiüresedett szavak: Megváltó

  Megváltás, Megváltó.Sokszor halljuk a szót. Ismerős, különösen a húsvéti ünnepkörben gyakori. Olyannyira, hogy már fel sem tűnik. Teológiai szakkifejezés, igehírdetési klisé, bombasztikus kifejezés, hétköznapi életünktől idegen, életidegen szóvá üresedett. Felhevül-e a szívünk, amikor halljuk ezt a szót: Megváltó? Elindul-e bennünk akár gondolati szinten, akár érzelmi téren valami?

  Ökumenikus vespera Kolozsváron

  2013. február 12-én, kedden este 19 órától ökumenikus vesperát, esti zsoltáros istentiszteletre kerül sor a Lutheránus Püspökség Reményik Sándor Galériájában. A vesperán igét hirdet Balázs Attila, tordaszentlászlói református lelkipásztor. (Reményik S. Galéria: B-dul 21. Decembrie 1989./ Kossuth Lajos utca, 1)

  Dátum: 

  kedd, február 12, 2013 - 19:00 to 20:00

  Ünnepi leszerelkezés

  Ünnepi leszerelkezés

  Ünnepi leszerelkezésünkkor tartsuk meg a jászolbölcsőt a szívünkben kedves olvasók, ne dobjuk ki azt az odafigyelő szeretetet, amivel Jézus közelített az emberekhez. Neki mindig volt látása, érzéke, empátiája a szenvedők iránt és nem csak kiemelt ünnepnapokon volt Krisztus, hanem mindig barátja, társa, kísérője volt az embernek. Mert nem azért küldte Isten az ő Fiát erre a világra, hogy mi három napig ringatózzunk általa, hogy három napig meginduljon a szívünk és hirtelen átöleljük a különben elfelejtett nyomorultakat. Ezt nem 3, hanem 365 napig tenni és élni kell.

  Meghívó a "Barcasági Csángó estek” irodalmi, művelődési rendezvénysorozat első alkalmára

  A Bartalis János Keresztény Kulturális Egyesület és a Via Barcensis Egyesület szeretettel meghívja Önt, a „Barcasági Csángó estek” irodalmi, művelődési rendezvénysorozat első alkalmára. Az estélyre a Bácsfalusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség gyülekezeti termében kerül sor 2013. február 15-én, pénteken 19-órától.

  Az est témája: „Bálint András hagyatéka”

  Dátum: 

  péntek, február 15, 2013 - 19:00 to 20:30

  Adorjáni Dezső Zoltán a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház püspökének beszéde, Kató Béla az Erdélyi Református Egyház püspökévé szentelése alkalmából.

  A keresztyén ember, úton lévő ember, homo viator. Tudja, hogy léte, egész élete, legelső sorban lelki értelemben egy hosszú utazás. Folyamatos haladás a bűntől a szabadulás, a felszabadulás folyamatán át, a megérkezés pillanatáig, ami a teljességre jutás Istenben. De ez az örökkévaló zarándoklat, több mint egy vallásos, szakrális gyakorlat, - ez a mi életünk tükre, az élet teljességét átfogó mozdulat.

  Oldalak

  További híreink

  Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

  Tisztelt elöljárók, kedves vendégek!

  Mai ünnepünk tartalmát egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait idézve: „…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2 Kor 3:17).

  Keresztény testvérek! A mai bőjti vasárnapot úgy nevezik latin kifejezéssel, hogy „oculi” vasárnapja. A bevezető zsoltár a 25-ik 15-ik verse adja meg a mai alkalom alaphangját. A szemek égre emelése, a figyelem odairányítása. Ugyanakkor a szemek égre emelése jelenti a segítségvárás forrásának keresését, oltalomkeresést és biztonság utáni vágyakozást. Nem semmibe révedés, bámulás,vagy költői álomvilágban való ábrándozás, hanem céltudatos tekintet.Nem a világra tekintés, hanem kitekintés a világból, Isten örök világába. Isten népe az egyház nem egymást bámulja,vagy gyanakvó tekintettel fürkészi egymás bűneit méricskélvelve, kutatja tekintetével, hanem egy irányba néz.

  Teológiai és művészettörténeti ismertetéssel egybekötött, az animáció világát magyarázó filmes estet tartottak kedden a sepsiszentgyörgyi evangélikus egyházközség gyülekezeti termében a Luther Márton élete álló és mozgóképeken című rendezvény részeként. A Richly Zsolt grafikusművész, Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező által készített tizenkét részes, Luther Márton életét bemutató rajzfilmsorozat részletei mellett a közönség a film képanyagából készült tárlatot is megtekinthette.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS