Gyülekezeteink és templomaink

 • Csíkszereda
 • Csernátfalu
 • Fazakasvarsánd
 • Zselyk
 • Barcaújfalu
 • Nagylak
 • Türkös
 • Kiskapus
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök ünnepi beszéde a 450 éves tordai országgyűlés emléknapján

  2Kor. 3,17.: Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.

  Gal 5,1: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

  Mai ünneplésünk tartalmát, lényegét egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait felidézve: „ahol az Úr lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17).

  A 450 éves erdélyi vallásszabadságot ünnepelték Tordán

  Nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg az 1568-as tordai országgyűlés és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulójáról január 13-án, Tordán az ország egyházi felekezeteinek képviselői, világi elöljárók, Erdély és a világ különböző pontjairól egyaránt érkezett hívek a Magyar Unitárius Egyház, valamint az erdélyi történelmi egyházak szervezésében. Az eseményen a felek a tolerancia, együtt gondolkodás és a közös, békés jövő építésének fontosságát hangsúlyozták, emellett előterjesztették, hogy Magyarország Országgyűlése, valamint Románia Parlamentje és az Európai Parlament méltassa a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjává.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József esperes újévi gondolatai

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József püspökhelyettes karácsonyi pásztorlevele

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.

  Vezető híreink

  Szerezd vissza a szívedet!

  A karácsonyi igehirdetésekben, de mondjuk úgy, az ünnepi igehirdetésekben mindig előfordul az, hogy „nem a teritett asztal, nem az ünnepi asztal teszi az ünnepet ünneppé, hanem a szivben van az igazi ünnep”, és ehez hasonló figyelmeztetések, melyeket mi is tudunk, csak éppen nem tudunk mit kezdeni velük. A szép papi mondatok, ünnepi figyelmeztetések többnyire a templomban maradnak. Miért? Hogyan hozzuk ki onnan őket?

  Járjatok a világosságban!

  Van számodra is hely ebben a világosságban. Még akkor is, ha nem hiszed, vagy nem akarod elhinni. Pál apostol sem akarta elhinni, üldözte az egyházat, Jézus tanítványait, ám egyszer csak az ő életében is felragyogott a világosság. Elfogadta a világosságot. Az új kezdet lehetőségét. Mi emberek nehezen bocsátunk meg nehezen adunk meg felebarátunknak második lehetőséget. Isten azonban nem ember. Amikor Isten szava felcsendül, akkor ott a lehetőség az új kezdetre. Ilyen felkínált lehetőséget nyújt a nyitott templom, a találkozások, a különböző együttlétek nagy és kis csoportokban, amíg nálatok van a fény. Addig higgyetek benne! Járjatok benne! Ne essetek vissza a sötétségbe! Sohasem volt nagyobb szüksége a világnak a szolgáló egyházra, mint most. Olyan közösségekre, akik a bűnbocsánat üzenetét tovább adják, akik maguk is meg tudnak bocsátani .

  Szerző: 

  Horváth Csaba

  Alapige: 

  Jn 12,34-36

  Alkalom: 

  Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap

  Jézus megdicsőülése

  Mózes és Illés jelenik meg ezen a csodálatos hegyen. Az egyik a törvényt jelenti, hiszen Mózes hozta le a tízparancsolatot a hegyről, Illés pedig a próféciát jelenti számunkra ma élő embereknek. Hiszen Isten Jézus Krisztust a törvényben ábrázolta ki és a próféták által jövendölte meg. A törvény, mint egy ösztöke kényszeríti oda az embert Istenhez, hiszen a lelkiismeret vádló szavával juttatja eszünkbe, hogy hol és mikor vétkeztünk Isten ellen. A próféciák által pedig Isten feltárja nekünk a szabadulás útját. Minden prófécia, minden próféta Jézusról beszél. Elmondja nekünk a szabadítás útját, beszél nekünk a szabadítóról.

  Szerző: 

  Horváth Csaba

  Alapige: 

  Mt.17,1-8

  Alkalom: 

  Vízkereszt ünnepe utáni vasárnap

  Hipoterápia egy mosolyért

  Ha beszámolómat azzal kezdeném, hogy a „Hipoterápia egy mosolyért” című pályázat sikerrel zárult le október 30-án amellyel a pályáztatót szeretném meggyőzni arról, hogy  támogatásra a megadott célt a megtervezett kereteken belül tökéletesen szolgálta, több mint valószínű, hogy ez már egy megszokott kliséként hatna önökre.Viszont mielőtt az alkalmak és a résztvevők száraz adatairól számolnék be, szeretnék önökkel megosztani egy pár gondolatot.

  Meghívó a magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvényekre - Kolozsvár

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház szeretettel meghívja

  a magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvényekre.

  Dátum: 

  kedd, január 22, 2013 - 18:00 to szerda, január 23, 2013 - 20:00

  Evangélikus igehirdetés a Bukaresti Rádióban - 2013 január 13

  Csabay Árpád evangélikus lelkész igehirdetését sugározta a Bukaresti Rádió 2013 január 13-án. Szerkesztő: Benedek Csilla.

  Oldalak

  További híreink

  Ünnepi advent harmadik vasárnapi istentiszteletet tartott a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség, melynek keretében Isten áldásában részesültek az elmúlt egyházi esztendőben megkeresztelt gyermekek, és fellépett egyházközségünk Cantate gyermekkórusa.

  Az istentiszteletet adventi vásár követte.

  Kolozsvár – A Kárpát-kanyarban együtt ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját lutheránusok és reformátusok, akik együtt zárták le az ünnepségsorozatot, és együtt tervezik a jövőt is. 2017. december 8–10-én Kolozsváron, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház központi templomában került sor a záróünnepségekre.

  Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök a Krisztusban való egységet, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke pedig a keresztyén emberek és a közösségek közötti közeledés fontosságát hangsúlyozta szombat este a kolozsvári belvárosi evangélikus templomban megtartott ünnepi rendezvényen, amellyel befejeződtek Kolozsváron a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos események.

  Járosi Andor kolozsvári evangélikus lelkész, embermentő születésének 120. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a budapesti Holokauszt Emlékközpontban kedden.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS