Gyülekezeteink és templomaink

 • Fazakasvarsánd
 • Bácsfalu
 • Barcaújfalu
 • Zselyk
 • Krizba
 • Apáca
 • Türkös
 • Nagyvárad
 • Vezércikk

  Tanévzáró gyülekezeti napot tartottak Kolozsváron

  Június 18.-án tanévzáró gyülekezeti napot tartottunk. A felnőttek a templomban hallgatták Isten igéjét, a gyerekek pedig külön gyerekistentiszteleten ismerkedtek meg a Lélek gyümölcseivel és készítettek a szülőknek és nagyszülőknek Lélek gyümölcs salátát. Az istentisztelet után a gyerekek a gyülekezeti teremben várták a nagyokat megterített asztallal és két énekkel.Köszönjük az együttlétet. Érleljen bennünk az Úr sok-sok lelki gyümölcsöt az előttünk álló nyáron. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Galata 5, 22-23)

  Meghívó a református egyházzal közös ünnepi zsinatra

  A Romániai Református Egyház Zsinati Elnöksége és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Elnöksége szeretettel és tisztelettel meghívja egyházaink közös ünnepi zsinatára, amelyet 2017. július 4.-én tartunk Kolozsváron. A Reformáció 500. emlékévében nagy öröm számunkra, hogy 440 év után újra együtt tartunk zsinatot Erdélyben, melynek keretében közös nyilatkozattal is megerősítjük a református és evangélikus egyházak közti kapcsolatot, ugyanakkor együtt adunk hálát az elmúlt 500 esztendőért.

  VI. Szórványnap - Ami összetartozik, az össze fog nőni

  Hagyománnyá vált a Szórványnap Brassóban. Évről évre találkoznak a barcasági csángók és a közelebbi, valamint távolabbi kisvárosok, falvak evangélikusai, hogy leltárt készítsenek, terveket szőjenek a megmaradásért.A VI. Szórványnap rendkívüli módon az Európa keleti határkövének, az erdélyi reformáció sarkkövének számító Fekete templomban kezdődött, ahol a szász evangélikus egyház lelkésze, Christian Plajer köszöntötte a nagy számban megjelent magyar híveket, majd Koszta István magyar evangélikus lekész köszöntése hangzott el.

  Kárpát-medencei evangélikus lelkészek konferenciája – Több mint 240 lelkész gyűlt össze Balatonszárszón

  A Soli Deo Gloria Református Konferenciaközpont adott otthont 2017. június 6. és 8. között, a reformáció ötszázadik emlékévében, az evangélikus lelkészkonferenciának. A magyarországi lelkészeken kívül az egész Kárpát-medencéből, sőt még azon is túlról érkeztek lelkészek.

  Vezető híreink

  Tájékoztató egyházközségi presbitérium és tisztségviselők választásával kapcsolatosan

  Ahogyan a 2016. április 25-én kiküldött, az Egyházkerületi Presbitérium 5 sz. Határozatában is jeleztük, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Egyházkerületi Presbitériuma Egyházunk Kánonja és Jogszabályai 168. § (b) pontja értelmében a 2016. április. 01-én Brassóban tartott gyűlésén elrendelte az egyházközségi presbitériumok és tisztségviselők megválasztását melynek dátumát 2016. október 16-ra tűzte ki.

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Püspöki Hivatalának felhívása

  Október 2-án, a történelemben először, a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok is részt vehetnek egy anyaországi népszavazáson. A referendum tétje nemcsak nemzetünk, de Európa jövője szempontjából is kiemelt jelentőségű, meghaladva a napi és a pártpolitika szűkebb szempontjait. 

  Kisebbségi egyházunk történelmi tapasztalatai, a megmaradásért napjainkban is folytatott küzdelmünk különösen érzékennyé tesznek minket a migráns-válság kezelésének olyan témáira, amelyek között az etnikai és a felekezeti viszonyok irányított, sőt erőszakos megváltoztatásának a veszélye is felmerül.

  REABILITAREA BISERICII EVANGHELICE LUTHERANE DIN CLUJ NAPOCA PROPUS SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL POR 5.1

   

  REABILITAREA BISERICII EVANGHELICE LUTHERANE DIN CLUJ NAPOCA PROPUS SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL POR 5.1

   

  Biserica Evanghelică Lutherană din România – Parohia Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 1, CUI RO4485723 va iniția în anul curent depunerea unui proiect privind reabilitarea obiectului monument istoric, Biserica Evanghelică-Lutherană din Cluj-Napoca, intitulat „Restaurare Biserica Episcopală Lutherană”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

  Erények és értékek - Vakációs bibliahét Szatmáron

  A vakációs bibliahét megszervezésére július 14-16. között első alkalommal került sor a Szatmárnémeti Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben, mely tartalmas időtöltésre adott lehetőséget a gyerekeknek a nyár közepén. Erényekről és értékekől tanulhattak, úgy mint a szorgalomról, az engedelmességről és a becsületességről. A csütörtöktől szombatig tartó foglalkozások velejét 3 bibliai történet képezte, kiegészülve az aranymondásokkal, az énekekkel és a napi barkácsmunkával és természetesen az elmaradhatatlan játékokkal. A többszöri ismetelgetésnek köszönhetően a gyerekek könnyen elsajátították a történeteket és az aranymondásokat. Könnyen megszerették a keresztyén gyerekdalokat is, hiszen Fóris Beáta kántorasszonyunknak köszönhetően gitárhang kísérte az éneklést, ami a muzikális fülecskéknek nagyon imponált.

  Országos Evangélikus Ifjúsági Tábor, Krizba

  Az idei év július 20-24-e között gyülekezett össze a Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyház ifjúságának egy része a krizbai parókia udvarán felállított sátortáborba, hogy egy pár napot együtt töltve ismerkedjenek meg jobban egymással és az őket idevezérlő Istennel. A zömében brassói és barcasági fiatalok, valamint a táborvezetők és önkéntesek, szám szerint mintegy 80-an, öt napon keresztül vállalva az együttlakás nehézségeit tapasztalták meg újból azt, ami minden ilyen jellegű tábor felejthetetlen emléke: a közös éneklések, imádságok, beszélgetések és nemegyszer késő éjszakába nyúló beszélgetések, melyek átalakítják, átformálják lelkünket, jobb emberekké tesznek minket, akiket összeköt a közösen eltöltött pár nap emléke.

  Országos Evangélikus Ifjúsági Tábor Krizba - fotóriport

  Több mint 80 résztvevővel július 20.-án elkezdődött az Országos Evangélikus Ifjúsági Tábor Krizbán. Az ifjakat a szervezők számos érdekes programmal várták.

  Oldalak

  További híreink

  Evangélikus hagyomány szerint május második vasárnapja anyák napja. Ennek a napnak a lényege, felhívni figyelmünket: tisztelni kell az anyaságot. Ma a XXI. században, amikor a nyugati hatásnak engedve egyre inkább az a tendencia áramlik Partium, Bánság, Erdély vidékeire is, hogy Ne vállaljunk gyereket, mert az csak nyűg, éljünk szabadon, bontakozzunk ki, csináljunk karriert. Tartsunk házi kedvencet: szoba görényt, házban kiscicát, aranyos kutyuskát, de gyereket ne, mert az sokba kerül, azzal sok a gond. Anyák napja arra figyelmeztet a Szentírás fényében: Nem Szégyen Az Anyaság! Mit mond Isten a teremtés hajnalán az első emberpárnak, mi az ő feladatuk többek között: „szaporodjatok és sokasodjatok”, nem pedig azt, hogy „keressétek fel a nőgyógyászt, és minden születendő gyerek életét oltásátok ki”. Nem könnyű gyereket vállalni, nem egyszerű felnevelni, nem mindig előnyös – ha ilyen számítgató típusúak vagyunk, de Isten egyik legcsodálatosabb áldása. Az Egyháznak hangosan kiáltania kell: az anyaság méltóság és tisztesség, Isten akarata. Kiáltani kell, amíg nem lesz túl késő.

  Fehér Attila lelkész lett a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kolozsvári egyházmegyéjének új esperese. Saját feladatköréről és a Brassó megyei Tatrangon tartott Jubileumi Közgyűlésről számolt be, mely alkalommal beiktatták a három egyházmegyére oszló evangélikus egyház új espereseit.  következik. Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=mhLQGj86Erk&feature=youtu.be (Erdélyi Figyelő)

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház április 27-29 között tartotta Jubileumi Közgyűlését Tatrangon. A közgyűlésre a küldötteken kívül számos vendég, meghívott és érdeklődő érkezett. A nyitó alkalom mintegy 400 személy vett részt. Az ünnepi istentiszteletén Adorjáni Dezső Zoltán püspök prédikációjában tudatosította a résztvevőkben, hogy a reformáció és az egyház középpontjában nem emberek állnak, hanem Jézus Krisztus az egyedüli alap.

  Két fiatal tett bizonyságot Virágvasárnap a konfirmációi ünnep alkalmával a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközségben arról, hogy Isten egyházának tagjai kívánnak lenni , név szerint Varga Evelin és Mátyás Géza. Mindkettejük életére Isten gazdag áldását kívánjuk.

  A helyi szokás szerint a magyar közösség számára minden esztendőben közös ünnepséget szervez, körforgó szerint váltakozva az evangélikus, a református, a katolikus és az unitárius egyházközség. Idén a halmágyi és fogarasi evangélikus egyházközségek feladata volt az ünnepség megszervezése és előkészítése. Délután fél 6-kor még napsütésben gyülekezhettek össze a város és a környék magyarjai az unitárius templomhoz, ahol rövid köszöntés után Szabó Gábor, a helyi RMDSZ elnöke megkoszorúzta Vida Dániel honvédőrnagy emléktábláját és rövid megemlékezéssel tisztelgett a bátrak előtt.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS