Gyülekezeteink és templomaink

 • Nagyvárad
 • Türkös
 • Tatrang
 • Kiskapus
 • Zselyk
 • Székelyzsombor
 • Halmágy
 • Brassó
 • Vezércikk

  Luther, Bánffy, Dávid és mi

  Tartalmas volt a III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó csütörtöki napja is. A szervezők erre a napra is rendkívül érdekes, építő rendezvények egész sorozatát tervezték meg.

  Tisztaszoba, szórványhelyzet és hitharc

  A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó második napján Wass Albert – Kard és kasza nyomában címmel Balázs-Bécsi Attila művészettörténész, a Téka Alapítvány Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett elnöke tartott előadást a népszerű író-költő szülőfalujában, Válaszúton az első átbeszélgetett éjszaka után kissé fáradtan ébredő, de érdeklődő táborozóknak.

  Életre választva

  A III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó második napját Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkészének nyitó áhitata indította.

  Kezdetét vette a III. Középpont Ifjúsági Találkozó

  Elkezdődött a III. Középpont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó. Idén több mint 300 fiatal érkezett Válaszútra Erdély és Magyarország különböző térségeiből.

  A szervezők Mózes ötödik könyvéből választották az idei mottót: „...én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is; válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” (5 Mózes 30, 15.19b) A tábor jeligéje és fő témája is innen származik: Válaszd az életet!

  Vezető híreink

  Simion Hegyi Margit festménykiállításának megnyitójára került sor Kolozsváron

  Október 25-én, egyházközségünk Reményik Sándor Galériájában Simion Hegyi Margit festménykiállításának megnyitójára került sor. A festményeket szemlélve a 145. zsoltár szavai jutottak eszembe. A megörökített virágok, tájképek, a vászonra festett természet nem csak Margit tehetségét dicséri, hanem magát Istent, aki ilyen csodálatosan, pompásan, változatosan megalkotta a körülöttünk levő világot.

  Megemlékezés Kolozsváron: képesek volnánk ma arra, amire 60 éve?

  Aki 1956-ról gondolkodik, beszél, az elsősorban a mának kérdéseire, tusakodásaira keresi a válaszokat – hangzott el az 1956-os magyar forradalom hatvanadik évfordulóján Kolozsváron szervezett megemlékezésen. A Kolozsvár Társaság és az Kolozs megyei RMDSZ szervezte esemény a sétatéri 1956-os emlékműnél zajlott, a nap folyamán ugyanakkor számos helyszínen emlékeztek a 60 évvel korábbi eseményekre. A sétatéri megemlékezésen Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke, valamint a Római Katolikus Egyház képviseletében Veres Stelian segédlelkész szólalt fel.

  Meghívó a sepsiszentgyörgyön sorra kerülő Reformációi Ünnepségre

  A Brassói Evangélikus Egyházmegye elnöksége tisztelettel meghívja az egyházkerületünk elnökségét és vezetőségét, egyházmegyénk tisztségviselőit, a kolozsvári és nagylaki egyházmegyék elnökségét, lelkészeit, az egyházközségek tagjait, közéleti személyiségeket, valamennyi érdeklődő testvérünket a sorra kerülő Reformációi ünnepségünkre, melyet október 30.-án 18:00 órai kezdettel tartunk a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség templomában.

  Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntője az érköbölkúti Luther-szobor avató ünnepségre

  Tisztelt ünneplő, emlékező gyülekezet!

  Nem szokványos, hogy református gyülekezetek, templomok Luther-szobrot avatnak. Luther az evangélikusoké, Kálvin a reformátusoké, gondolják sokan. Azonban az az igazság, hogy mi evangélikusok nem sajátíthatjuk ki Luthert úgy, ahogyan a reformátusok sem sajátíthatják ki Kálvint. Hisz minden reformátorunk eszköz volt Isten kezében, lámpás, hogy az elburjánzott rituálék, elfajult vallásos megkötések útvesztőjéből kivezessék koruk embereit és visszavezessék őket Istenhez.

  "Egy barát aki megváltoztatta világot" - Luther Márton szoboravatási ünnep Érköbölkúton

  Luther Márton halálának 470. évfordulója és a közelgő Reformáció Ünnepe alkalmából 2016. október 29.-én, szombaton 11,00 órától szoboravatással egybekötött ünnepségre kerül sor a Érköbölkút-i Református templomban.

  Az ünnepség tervezett programja:

  11,00 - a székelyhídi kórus szolgálata

  11,05 - igehirdetés, igét hirdet Dr. Blázy Árpád evangélikus lelkész, Budapest

  „Mindig új élet lesz a vérből” - 1956-os megemlékezés Nagykárolyban

   „Mennyből az angyal – menj sietve/Az üszkös fagyos Budapestre./ Oda, ahol az orosz tankok/ Között hallgatnak a harangok”Kocsis Anett, cserkész, a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Gimnázium diákja szavalta el tegnap Márai Sándor versét, az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. A Teremi úti evangélikus templom volt az ünnepi esemény helyszíne, melyre igen sokan érkeztek, hogy részt vegyenek azon az ökumenikus vesperán, amin Illyés Sándor evangélikus lelkész, Vadas Krisztián görögkatolikus parókus és Erdős Csaba kaplonyi református lelkipásztor szólt a jelenlévőkhöz.

  Oldalak

  További híreink

  446 év után először tartott közös ünnepi zsinatot a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében július 4-én. A jubileumi ülésen elfogadott nyilatkozatban hálát adnak az elmúlt 500 évért, felvállalják a reformátorok örökségét, kiállnak a Szentháromságba vetett hitük mellett, elkötelezik magukat a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az egyházi oktatási intézmények további fenntartása mellett, fogadalmat tesznek egymás segítésére, valamint az evangélium tiszta hirdetésére és Isten igéjének őszinte és feltétlen továbbadására és terjesztésére.

  Július 1-jén gyülekezetünk vendége Marosán Csaba kolozsvári színművész volt.

  A formabontó előadás során a fiatal színművész hitelesen idézte fel Luther alakját és adott hangot a protestantizmus elindítójának a Szent­írásra alapozott, máig példaértékű véleményének az élet minden területéről, az emberi kapcsolatokról, az Isten-em­ber közötti szövetségről, a párbeszéd szükségességéről, a hithez való ragaszkodásról, a pénzről, a párkapcsolatok­ról, családról és gyermekne­velésről, az erényességről, irgalmasságról és bűnbocsánatról.

   

  Több mint 40 gyermek vett részt a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség által szervezett Vakációs Bibliahéten.

  A vidám hangulatot képekkel nem lehet ugyan visszaadni, de megpróbálkozunk vele. További képekért látogassa meg egyházközségünk facebook oldalát: https://www.facebook.com/sszelek/

   

  Lassan, de biztosan közeledik a jelentkezési határidő a KÖZ-ÉP-PONT Ifjúsági Találkozóra, aki még eddig nem tette meg, még van 7 napja rá. Addig is kedvcsinálónak mutatjuk a plakátot és az EVIKE - Evangélikus Ifjúsági Keresztyén Egyesület vadontúj logóját, ha ezt látjátok valahol, biztosra tudhatjátok, valami vagány dolog készül. Megosztani tessék!

  Megjelent az Evangélikus Harangszó 2017. nyári száma, amelyet honlapunkon is elolvashat digitális formátumban a következő linken: Evangelikus Harangszó.

  A tartalomból: "Főnix vagy por és hamu?!" - Adorjáni Dezső Zoltán püspök vezércikke, Bemutatkoznak az egyházmegyék régi/új esperesei, Hírek és tudosítások egyházunk életéből, "Összenő, ami összetartozik" - Ambrus Attila írása a VI. Szórványnapról, Konfirmációs és anyák napi ünnepségek körképei, Fehér Attila püspöki tanácsos beszámolója a Lutheránus Világszövetség idei nagygyűléséről, Benkő Tímea teológiai tanár tanulmánya és még sok már érdekes írás és tudósítás. 

  A nyomtatott lapot egyházközségeink iratterjesztéseinél lehet megvásárolni.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS