Gyülekezeteink és templomaink

 • Csíkszereda
 • Székelyzsombor
 • Tatrang
 • Oltszakadát
 • Apáca
 • Marosvásárhely
 • Zajzon
 • Hosszúfalu-felszeg
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök ünnepi beszéde a 450 éves tordai országgyűlés emléknapján

  2Kor. 3,17.: Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.

  Gal 5,1: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

  Mai ünneplésünk tartalmát, lényegét egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait felidézve: „ahol az Úr lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17).

  A 450 éves erdélyi vallásszabadságot ünnepelték Tordán

  Nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg az 1568-as tordai országgyűlés és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulójáról január 13-án, Tordán az ország egyházi felekezeteinek képviselői, világi elöljárók, Erdély és a világ különböző pontjairól egyaránt érkezett hívek a Magyar Unitárius Egyház, valamint az erdélyi történelmi egyházak szervezésében. Az eseményen a felek a tolerancia, együtt gondolkodás és a közös, békés jövő építésének fontosságát hangsúlyozták, emellett előterjesztették, hogy Magyarország Országgyűlése, valamint Románia Parlamentje és az Európai Parlament méltassa a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjává.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József esperes újévi gondolatai

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József püspökhelyettes karácsonyi pásztorlevele

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.

  Vezető híreink

  Hogy megkeresse, ami elveszett. - Horváth Csaba prédikációja Karácsony ünnepére

  Isten keres bennünket. Akkor is és azokat is, akik nem járnak templomba, vagy akkor is keres, hogy ha csak karácsonykor jössz el. Ugyanolyan fontos vagy számára, mert nem akarja, hogy végleg elvesszél, nem akarja, hogy elszakadj Tőle. Isten keres engem elveszett embert, aki belevesztem a világ sodrásába és már nem tudok, és nem is akarok kimászni onnan, keres engem, akit a napi gondok elvesztéssel fenyegetnek, engem, aki a betegségek fájdalmában elvesztem. Belátjuk-e, hogy Isten szeme előtt valamennyien elveszettek vagyunk? Jézus Krisztus azért született, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

  Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet - Horváth Csaba prédikációja Advent IV vasárnapjára

  Lehet, hogy ez a kinyújtott kéz akkor érinti meg lelkedet, amikor gyermekedet, unokádat hallod majd szavalni szenteste, hallod hogyan tesz bizonyságot a szabadítóról, Jézus Krisztusról, lehet ez a karácsonyi dal, melyen keresztül zörget a te szíveden. Akkor megérted, átérzed azt az örömet, akkor neked is érthető lesz, milyen szép , ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet. Nem pénzt hoz, nem fizetés, vagy nyugdíjemelést, nem fizeti ki helyettünk adóságainkat, nem varázsol terített asztalt a semmiből senkinek, hanem békességet hirdet.

  Az, aki a cselekedeteket véghezviszi... - Horváth Csaba prédikációja Advent III. vasárnapjára

  Az evangélium. A szegényeknek az evangélium hírdettetik. A világ csak tőlünk kaphatja meg, keresztényektől az evangéliumot. Minden egyebet megkaphat mástól, hatalmat, pénzt, sikert, de az evangéliumot csak tőlünk. A gyermekek karácsonyi szavalása vajon nem evangélium közlés-e? Az örömhír, örömüzenet továbbadása, hírül adása. Felkészülnek, gyakorolják azt, hogy az örömhírt, hogy Jézus eljött ebbe a világba továbbadják, beszéljenek róla. Bizonyságtevés. Ha elhallgatnak ezek a gyermekajkak, akkor nem cseng az evangélium.

  Zengő dallal emlékeztek a 130 éve született Kodály Zoltánra

  Advent harmadik vasárnapján több kórus dala is felcsendült a kolozsvári evangélikus-lutheránus templomban. A délelőtti istentiszteleten a Protestáns Teológiai Intézet kórusa lépett fel Benkő Timea lelkésznő és teológia tanár vezetésével. Az istentiszteletet idősek szeretetvendégsége követte, amelyet Adorjáni Tomaj zongorajátéka nyitott meg. Ezt követően ismét muzsika szóval telt meg Reményik Sándor „fehér temploma”. Az „Augustin Bena” Zeneiskola karácsonyi koncertjén közel ötven gyerek zenélt, énekelt.

  A nyitott ajtó - Horváth Csaba prédikációja Advent II. vasárnapjára

  Mit jelent a nyitott ajtó? Szabad bemenetel az Atyához. Az az édesanya, aki beteg gyermekével rohan az orvoshoz. Elég egy-két percet késni, az orvos elment. A gyermek lázas, nehéz, a megrémült édesanya nem tudja merre induljon, csúnya idő van, sötétedik, sietségében minden iratát, pénztárcáját otthon hagyta. Átérezzük, mit jelent egy zárt ajtó előtt állni. Vagy egy nagyon fontos ügyet kell elintézni, s bár délelőtt van, aki segíthetne, aki el tudná intézni éppen házon kívül van. Keserű tapasztalatok. Szeretnénk bejutni, de nem tudunk. Ezzel szemben Jézus a nyitott ajtót adja nekünk. Érezzük, miért erőforrás? Milyen az, amikor imádságainkra van felelet,amikor a bajokban Isten átsegít, kitartást ad a kísértésekben, a félelmekben bátorító igét?

  Beszélgetés a Cenk tövében - Egyenes beszéd

  Cenk alatti beszélgetések címmel kezdeményezett dialógust brassó megye magyar elöljárói és választóik közt Koszta István evangélikus lelkész. A brassói evangélikus egyház tanácstermében az egyenes beszéd szellemében zajlott le a több mint kétórás, számos közérdekű kérdést érintő eszmecsere. Farkas Anna RMDSZ-képviselő négyéves munkáját elemezte, sorjázva az eredményeket és bevalva a kudarcokat. Kovács Attila, az RMDSZ megyei elnöke, megyei tanácsos a helyhatósági választások nyomán kialakult helyzetet ismertette. Elmondta: hetven szavazat hiányzott, hogy a magyar képviselet a mérleg nyelvévé váljon. De így is sikerült együttműködési szerződést aláírni a megyevezetéssel.

  Oldalak

  További híreink

  Ünnepi advent harmadik vasárnapi istentiszteletet tartott a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus - Lutheránus Egyházközség, melynek keretében Isten áldásában részesültek az elmúlt egyházi esztendőben megkeresztelt gyermekek, és fellépett egyházközségünk Cantate gyermekkórusa.

  Az istentiszteletet adventi vásár követte.

  Kolozsvár – A Kárpát-kanyarban együtt ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját lutheránusok és reformátusok, akik együtt zárták le az ünnepségsorozatot, és együtt tervezik a jövőt is. 2017. december 8–10-én Kolozsváron, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház központi templomában került sor a záróünnepségekre.

  Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök a Krisztusban való egységet, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke pedig a keresztyén emberek és a közösségek közötti közeledés fontosságát hangsúlyozta szombat este a kolozsvári belvárosi evangélikus templomban megtartott ünnepi rendezvényen, amellyel befejeződtek Kolozsváron a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos események.

  Járosi Andor kolozsvári evangélikus lelkész, embermentő születésének 120. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a budapesti Holokauszt Emlékközpontban kedden.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS