Gyülekezeteink és templomaink

 • Türkös
 • Zajzon
 • Brassó
 • Székelyzsombor
 • Halmágy
 • Hosszúfalu-Alszeg
 • Nagylak
 • Bácsfalu
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök felhívása - „Kiáltó szó” - A 2018-as magyarországi parlamenti választások margójára

  Kedves erdélyi magyar evangélikus testvéreink!

  2018. április 8-án ismét élhetünk majd száz év után viszszakapott szavazati jogunkkal. Nem mi mondtunk le erről a jogról, erőszakkal vették el tőlünk. Ugyanígy erőszakkal szakítottak el az akkori Tiszai Evangélikus Egyházkerülettől is. A szerencsésebbek azok, akik akkor éppen „jó helyen laktak”, az idegenek által meghúzott határokon belül, vagy „a vizek folyását követve” áttelepedtek a leszakított részekről a Trianon utáni Magyarország területére, talán soha nem fogják megérteni, hogy mit jelenthet ez az állapot az itthon maradottaknak.

  Evangélikus Rádióműsor - Adorjáni Dezső Zoltán püspök húsvéti pásztorlevele

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Felhívás - Országgyűlési Választások 2018

  Kedves hívek! Tisztelt egyháztagok!
  Mint tudják, Magyarországon választások vannak, ahol mi, erdélyi magyarok is részt vehetünk. A levélszavazás már folyamatban van. Ha Önök rendelkeznek magyar állampolgársággal és regisztráltak a választásokra, akkor meg kellett kapniuk a szavazólapot. Ha még nem jött meg, hamarosan érkezik. Ha a Konzulátusra kérték, onnan kell átvenniük személyesen. 

  Evangélikus Rádióműsor - Koszta István lelkipásztor igehirdetése - március 25.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Vezető híreink

  Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért – díjazottak méltatása

  Amint azt már lapunkban olvashatták, első alkalommal osztották ki az RMDSZ által alapított Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjakat. A Sánta Csaba szobrász által készített kisplasztikával, Könczey Elemér grafikus tervezte oklevéllel és 10 ezer lejjel járó elismerést idén Székely Csaba marosvásárhelyi drámaíró, a Bányavirág, Bányavakság és Bányavíz című művek szerzője, Részegh Botond csíkszeredai képzőművész, az Új Kriterion Galéria vezetője, valamint Bocsárdi László rendező, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója kapta. A kitüntetéseket a Magyar Kultúra Napja tiszteletére a kolozsvári Reményik Sándor Galériában szervezett január 22-i ünnepségen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök nyújtotta át a rendezvényen jelen lévő Részegh Botondnak és Székely Csabának. Bocsárdi László, aki munkája miatt nem tudott jelen lenni, a következő napokban kapja meg a díjat.

  Irodalom, képzőművészet és zene a Magyar Kultúra Napján Kolozsváron

  Képzőművészet, irodalom, zene és humor egyaránt helyet kapott a Magyar Kultúra Napja tiszteletére Kolozsváron tartott kétnapos ünnepség programjában, amelyet a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház szervezett, kultúránk alkotó jelenére és jövőjére fókuszálva. Az eseménysorozat helyszínéül a Reményik Sándor Galéria szolgált, ahol kiosztották az RMDSZ által alapított Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjakat is.

  Magyar Kultúra Napja Kolozsváron - díjátadóval, zenével, kiállítással

  Kétnapos programmal ünnepli a Magyar Kultúra Napját a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház a kolozsvári Reményik Sándor Galériában. Ma délután Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Concordia vonósnégyes előadásában Orbán György Öt madrigál című művét hallgathattuk meg. Ezután Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke adta át az Erdélyi Magyar Kultúráért díjakat.

  Szerezd vissza a szívedet!

  A karácsonyi igehirdetésekben, de mondjuk úgy, az ünnepi igehirdetésekben mindig előfordul az, hogy „nem a teritett asztal, nem az ünnepi asztal teszi az ünnepet ünneppé, hanem a szivben van az igazi ünnep”, és ehez hasonló figyelmeztetések, melyeket mi is tudunk, csak éppen nem tudunk mit kezdeni velük. A szép papi mondatok, ünnepi figyelmeztetések többnyire a templomban maradnak. Miért? Hogyan hozzuk ki onnan őket?

  Járjatok a világosságban!

  Van számodra is hely ebben a világosságban. Még akkor is, ha nem hiszed, vagy nem akarod elhinni. Pál apostol sem akarta elhinni, üldözte az egyházat, Jézus tanítványait, ám egyszer csak az ő életében is felragyogott a világosság. Elfogadta a világosságot. Az új kezdet lehetőségét. Mi emberek nehezen bocsátunk meg nehezen adunk meg felebarátunknak második lehetőséget. Isten azonban nem ember. Amikor Isten szava felcsendül, akkor ott a lehetőség az új kezdetre. Ilyen felkínált lehetőséget nyújt a nyitott templom, a találkozások, a különböző együttlétek nagy és kis csoportokban, amíg nálatok van a fény. Addig higgyetek benne! Járjatok benne! Ne essetek vissza a sötétségbe! Sohasem volt nagyobb szüksége a világnak a szolgáló egyházra, mint most. Olyan közösségekre, akik a bűnbocsánat üzenetét tovább adják, akik maguk is meg tudnak bocsátani .

  Szerző: 

  Horváth Csaba

  Alapige: 

  Jn 12,34-36

  Alkalom: 

  Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap

  Jézus megdicsőülése

  Mózes és Illés jelenik meg ezen a csodálatos hegyen. Az egyik a törvényt jelenti, hiszen Mózes hozta le a tízparancsolatot a hegyről, Illés pedig a próféciát jelenti számunkra ma élő embereknek. Hiszen Isten Jézus Krisztust a törvényben ábrázolta ki és a próféták által jövendölte meg. A törvény, mint egy ösztöke kényszeríti oda az embert Istenhez, hiszen a lelkiismeret vádló szavával juttatja eszünkbe, hogy hol és mikor vétkeztünk Isten ellen. A próféciák által pedig Isten feltárja nekünk a szabadulás útját. Minden prófécia, minden próféta Jézusról beszél. Elmondja nekünk a szabadítás útját, beszél nekünk a szabadítóról.

  Szerző: 

  Horváth Csaba

  Alapige: 

  Mt.17,1-8

  Alkalom: 

  Vízkereszt ünnepe utáni vasárnap

  Oldalak

  További híreink

  Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

  Tisztelt elöljárók, kedves vendégek!

  Mai ünnepünk tartalmát egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait idézve: „…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2 Kor 3:17).

  Keresztény testvérek! A mai bőjti vasárnapot úgy nevezik latin kifejezéssel, hogy „oculi” vasárnapja. A bevezető zsoltár a 25-ik 15-ik verse adja meg a mai alkalom alaphangját. A szemek égre emelése, a figyelem odairányítása. Ugyanakkor a szemek égre emelése jelenti a segítségvárás forrásának keresését, oltalomkeresést és biztonság utáni vágyakozást. Nem semmibe révedés, bámulás,vagy költői álomvilágban való ábrándozás, hanem céltudatos tekintet.Nem a világra tekintés, hanem kitekintés a világból, Isten örök világába. Isten népe az egyház nem egymást bámulja,vagy gyanakvó tekintettel fürkészi egymás bűneit méricskélvelve, kutatja tekintetével, hanem egy irányba néz.

  Teológiai és művészettörténeti ismertetéssel egybekötött, az animáció világát magyarázó filmes estet tartottak kedden a sepsiszentgyörgyi evangélikus egyházközség gyülekezeti termében a Luther Márton élete álló és mozgóképeken című rendezvény részeként. A Richly Zsolt grafikusművész, Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező által készített tizenkét részes, Luther Márton életét bemutató rajzfilmsorozat részletei mellett a közönség a film képanyagából készült tárlatot is megtekinthette.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS