Gyülekezeteink és templomaink

 • Sepsiszentgyörgy
 • Kiskapus
 • Türkös
 • Marosvásárhely
 • Hosszúfalu-Alszeg
 • Arad
 • Kolozsvár
 • Zselyk
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök ünnepi beszéde - március 15 - Sepsiszentgyörgy

  Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

  Tisztelt elöljárók, kedves vendégek!

  Mai ünnepünk tartalmát egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait idézve: „…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2 Kor 3:17).

  Rajzfilm felnőtteknek is (Luther Márton élete)

  Teológiai és művészettörténeti ismertetéssel egybekötött, az animáció világát magyarázó filmes estet tartottak kedden a sepsiszentgyörgyi evangélikus egyházközség gyülekezeti termében a Luther Márton élete álló és mozgóképeken című rendezvény részeként. A Richly Zsolt grafikusművész, Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező által készített tizenkét részes, Luther Márton életét bemutató rajzfilmsorozat részletei mellett a közönség a film képanyagából készült tárlatot is megtekinthette.

  Evangélikus Rádióműsor - Zelenák József esperes igehirdetése - február 25.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Evangélikus Rádióműsor - Január 28.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Vezető híreink

  Beszélgetés a Cenk tövében - Egyenes beszéd

  Cenk alatti beszélgetések címmel kezdeményezett dialógust brassó megye magyar elöljárói és választóik közt Koszta István evangélikus lelkész. A brassói evangélikus egyház tanácstermében az egyenes beszéd szellemében zajlott le a több mint kétórás, számos közérdekű kérdést érintő eszmecsere. Farkas Anna RMDSZ-képviselő négyéves munkáját elemezte, sorjázva az eredményeket és bevalva a kudarcokat. Kovács Attila, az RMDSZ megyei elnöke, megyei tanácsos a helyhatósági választások nyomán kialakult helyzetet ismertette. Elmondta: hetven szavazat hiányzott, hogy a magyar képviselet a mérleg nyelvévé váljon. De így is sikerült együttműködési szerződést aláírni a megyevezetéssel.

  Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök karácsonyi üdvözlete

  A messzeség homályba burkolja a betlehemi csillag fényét? Halványabb lenne a reménységet adó üzenet? A csillag messze van, de az a megváltó üzenet, amelyet a csillag megvilágított egészen közel van hozzánk. A karácsony, a megtestesülés csodája arról szól, hogy Isten áttör és legyőz minden távolságot, fizikait és lelkit egyaránt. Nem a végességben nyüglődő ember nő végtelen magasságokig, hanem a végtelen Magasság költözik a végesség porhüvelyébe. Pál apostol azt mondja híres areopágoszi beszédében Istenről, hogy: “nincs messze egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”

  Hatodik alkalommal rendezték meg az adventi vásárt a kolozsvári evangélikus gyülekezetben

  Kolozsvár – Hatodik alkalommal rendezték meg az adventi vásárt a kolozsvári evangélikus gyülekezetben advent első vasárnapján, 2012. december 2-án. Az alkalom ünnepi istentisztelettel kezdődött, amelyen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Adorjáni Dezső, az Erdélyi Evangélikus Egyház püspöke, valamint Tóth Zoltán esperes-helyettes, a beszterce-zselyki gyülekezet lelkésze szolgált. Szöveg és fotó: Adámi Mária

  Járosi Andor Keresztyén Kultúrális Műhely

  A Járosi Andor Keresztyén Kultúrális Műhely és Sógor Csaba, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő szeretettel meghívja az EURÓPAI BESZÉLGETŐ ESTEK újabb rendezvényére.
   
  HOGYAN TOVÁBB EURÓPA?
  Csáky Pál, szlovákiai magyar EP-képviselő (EPP Képviselőcsoport, MKP) és Sógor Csaba, romániai magyar EP-képviselő (EPP Képviselőcsoport, RMDSZ) beszélgetnek Európa sorsáról. Az est házigazdája Adorjáni Dezső Zoltán püspök.

  Dátum: 

  péntek, október 14, 2016 - 18:00 to 20:00

  Zsinat megnyitó ünnepi istentisztelet és teológiai tudományos értekezlet

  Meghívó
  2016. április 14-én, csütörtökön 17 órától
  a Zsinat megnyitó ünnepi istentiszteletre
  és
  2016. április 15-én, pénteken 9 órától
  Teológiai Tudományos Értekezletre
  Helyszín: Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség temploma.

  Dátum: 

  csütörtök, április 14, 2016 - 17:00 to péntek, április 15, 2016 - 15:00

  Colloquia Familiaria – Meghitt Beszélgetések - kolozsvári evangélikusok találkozója

  A Coloquia Familiaria- Meghitt Beszélgetések  című gyülekezeti est abból az igényből született, hogy a kulturális rendezvények, kerekasztal-beszélgetések mellett legyen alkalom arra is, hogy gyülekezetünk  közössége erősödjék, összekovácsolódjék. Erre kiváló lehetőség, hogy ha a kolozsvári evangélikus családok különböző témákat boncolgatva ülnek le egymás mellé beszélgetni, egymást jobban megismerni. Célunk, kezdettől fogva az volt, hogy olyan témákról beszélgessünk, amelyek foglalkoztatnak, amelyekkel minden család szembesül, küzd. Reménységünk, hogy ezek a beszélgetések által egymáson segíthetünk, egymás hitét erősíthetjük, gyülekezetünk közösségét építhetjük.

  Dátum: 

  csütörtök, november 5, 2015 - 18:00 to 20:00

  Oldalak

  További híreink

  Fehér Attila, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház főtanácsosa, a Kolozsvári Egyházmegye esperese számolt be honlapunknak az evangélikus egyház 2018-ban megjelenő kiadványairól.

  2Kor. 3,17.: Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.

  Gal 5,1: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

  Mai ünneplésünk tartalmát, lényegét egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait felidézve: „ahol az Úr lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17).

  Nagyszabású ünnepségen emlékeztek meg az 1568-as tordai országgyűlés és a vallásszabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulójáról január 13-án, Tordán az ország egyházi felekezeteinek képviselői, világi elöljárók, Erdély és a világ különböző pontjairól egyaránt érkezett hívek a Magyar Unitárius Egyház, valamint az erdélyi történelmi egyházak szervezésében. Az eseményen a felek a tolerancia, együtt gondolkodás és a közös, békés jövő építésének fontosságát hangsúlyozták, emellett előterjesztették, hogy Magyarország Országgyűlése, valamint Románia Parlamentje és az Európai Parlament méltassa a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjává.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Keresztény testvérek. Az egyházi év egyetlen civil ünnepére gyültünk ma össze. Semmilyen egyházi eseményt nem ünneplünk ma. Akkor miért gyűltünk össze? Kérdezhetnénk. Azért, hogy bizonyságot tegyünk arról, Aki el fog jönni. Az Úr Jézus. Hogy készenlétben legyünk és maradjunk. Úgy, ahogyan azt a szolgáktól elvárják.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS