Gyülekezeteink és templomaink

 • Bácsfalu
 • Türkös
 • Csíkszereda
 • Marosvásárhely
 • Halmágy
 • Csernátfalu
 • Zajzon
 • Kolozsvár
 • Vezércikk

  Adorjáni Dezső Zoltán püspök felhívása - „Kiáltó szó” - A 2018-as magyarországi parlamenti választások margójára

  Kedves erdélyi magyar evangélikus testvéreink!

  2018. április 8-án ismét élhetünk majd száz év után viszszakapott szavazati jogunkkal. Nem mi mondtunk le erről a jogról, erőszakkal vették el tőlünk. Ugyanígy erőszakkal szakítottak el az akkori Tiszai Evangélikus Egyházkerülettől is. A szerencsésebbek azok, akik akkor éppen „jó helyen laktak”, az idegenek által meghúzott határokon belül, vagy „a vizek folyását követve” áttelepedtek a leszakított részekről a Trianon utáni Magyarország területére, talán soha nem fogják megérteni, hogy mit jelenthet ez az állapot az itthon maradottaknak.

  Evangélikus Rádióműsor - Adorjáni Dezső Zoltán püspök húsvéti pásztorlevele

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Felhívás - Országgyűlési Választások 2018

  Kedves hívek! Tisztelt egyháztagok!
  Mint tudják, Magyarországon választások vannak, ahol mi, erdélyi magyarok is részt vehetünk. A levélszavazás már folyamatban van. Ha Önök rendelkeznek magyar állampolgársággal és regisztráltak a választásokra, akkor meg kellett kapniuk a szavazólapot. Ha még nem jött meg, hamarosan érkezik. Ha a Konzulátusra kérték, onnan kell átvenniük személyesen. 

  Evangélikus Rádióműsor - Koszta István lelkipásztor igehirdetése - március 25.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Vezető híreink

  Zengő dallal emlékeztek a 130 éve született Kodály Zoltánra

  Advent harmadik vasárnapján több kórus dala is felcsendült a kolozsvári evangélikus-lutheránus templomban. A délelőtti istentiszteleten a Protestáns Teológiai Intézet kórusa lépett fel Benkő Timea lelkésznő és teológia tanár vezetésével. Az istentiszteletet idősek szeretetvendégsége követte, amelyet Adorjáni Tomaj zongorajátéka nyitott meg. Ezt követően ismét muzsika szóval telt meg Reményik Sándor „fehér temploma”. Az „Augustin Bena” Zeneiskola karácsonyi koncertjén közel ötven gyerek zenélt, énekelt.

  A nyitott ajtó - Horváth Csaba prédikációja Advent II. vasárnapjára

  Mit jelent a nyitott ajtó? Szabad bemenetel az Atyához. Az az édesanya, aki beteg gyermekével rohan az orvoshoz. Elég egy-két percet késni, az orvos elment. A gyermek lázas, nehéz, a megrémült édesanya nem tudja merre induljon, csúnya idő van, sötétedik, sietségében minden iratát, pénztárcáját otthon hagyta. Átérezzük, mit jelent egy zárt ajtó előtt állni. Vagy egy nagyon fontos ügyet kell elintézni, s bár délelőtt van, aki segíthetne, aki el tudná intézni éppen házon kívül van. Keserű tapasztalatok. Szeretnénk bejutni, de nem tudunk. Ezzel szemben Jézus a nyitott ajtót adja nekünk. Érezzük, miért erőforrás? Milyen az, amikor imádságainkra van felelet,amikor a bajokban Isten átsegít, kitartást ad a kísértésekben, a félelmekben bátorító igét?

  Beszélgetés a Cenk tövében - Egyenes beszéd

  Cenk alatti beszélgetések címmel kezdeményezett dialógust brassó megye magyar elöljárói és választóik közt Koszta István evangélikus lelkész. A brassói evangélikus egyház tanácstermében az egyenes beszéd szellemében zajlott le a több mint kétórás, számos közérdekű kérdést érintő eszmecsere. Farkas Anna RMDSZ-képviselő négyéves munkáját elemezte, sorjázva az eredményeket és bevalva a kudarcokat. Kovács Attila, az RMDSZ megyei elnöke, megyei tanácsos a helyhatósági választások nyomán kialakult helyzetet ismertette. Elmondta: hetven szavazat hiányzott, hogy a magyar képviselet a mérleg nyelvévé váljon. De így is sikerült együttműködési szerződést aláírni a megyevezetéssel.

  Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök karácsonyi üdvözlete

  A messzeség homályba burkolja a betlehemi csillag fényét? Halványabb lenne a reménységet adó üzenet? A csillag messze van, de az a megváltó üzenet, amelyet a csillag megvilágított egészen közel van hozzánk. A karácsony, a megtestesülés csodája arról szól, hogy Isten áttör és legyőz minden távolságot, fizikait és lelkit egyaránt. Nem a végességben nyüglődő ember nő végtelen magasságokig, hanem a végtelen Magasság költözik a végesség porhüvelyébe. Pál apostol azt mondja híres areopágoszi beszédében Istenről, hogy: “nincs messze egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.”

  Hatodik alkalommal rendezték meg az adventi vásárt a kolozsvári evangélikus gyülekezetben

  Kolozsvár – Hatodik alkalommal rendezték meg az adventi vásárt a kolozsvári evangélikus gyülekezetben advent első vasárnapján, 2012. december 2-án. Az alkalom ünnepi istentisztelettel kezdődött, amelyen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Adorjáni Dezső, az Erdélyi Evangélikus Egyház püspöke, valamint Tóth Zoltán esperes-helyettes, a beszterce-zselyki gyülekezet lelkésze szolgált. Szöveg és fotó: Adámi Mária

  Járosi Andor Keresztyén Kultúrális Műhely

  A Járosi Andor Keresztyén Kultúrális Műhely és Sógor Csaba, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő szeretettel meghívja az EURÓPAI BESZÉLGETŐ ESTEK újabb rendezvényére.
   
  HOGYAN TOVÁBB EURÓPA?
  Csáky Pál, szlovákiai magyar EP-képviselő (EPP Képviselőcsoport, MKP) és Sógor Csaba, romániai magyar EP-képviselő (EPP Képviselőcsoport, RMDSZ) beszélgetnek Európa sorsáról. Az est házigazdája Adorjáni Dezső Zoltán püspök.

  Dátum: 

  péntek, október 14, 2016 - 18:00 to 20:00

  Oldalak

  További híreink

  Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

  Tisztelt elöljárók, kedves vendégek!

  Mai ünnepünk tartalmát egyetlen bibliai mottóval foglalhatnám össze, Pál apostol szavait idézve: „…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2 Kor 3:17).

  Keresztény testvérek! A mai bőjti vasárnapot úgy nevezik latin kifejezéssel, hogy „oculi” vasárnapja. A bevezető zsoltár a 25-ik 15-ik verse adja meg a mai alkalom alaphangját. A szemek égre emelése, a figyelem odairányítása. Ugyanakkor a szemek égre emelése jelenti a segítségvárás forrásának keresését, oltalomkeresést és biztonság utáni vágyakozást. Nem semmibe révedés, bámulás,vagy költői álomvilágban való ábrándozás, hanem céltudatos tekintet.Nem a világra tekintés, hanem kitekintés a világból, Isten örök világába. Isten népe az egyház nem egymást bámulja,vagy gyanakvó tekintettel fürkészi egymás bűneit méricskélvelve, kutatja tekintetével, hanem egy irányba néz.

  Teológiai és művészettörténeti ismertetéssel egybekötött, az animáció világát magyarázó filmes estet tartottak kedden a sepsiszentgyörgyi evangélikus egyházközség gyülekezeti termében a Luther Márton élete álló és mozgóképeken című rendezvény részeként. A Richly Zsolt grafikusművész, Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező által készített tizenkét részes, Luther Márton életét bemutató rajzfilmsorozat részletei mellett a közönség a film képanyagából készült tárlatot is megtekinthette.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Minden hónap utolsó vasárnapján reggel 9 órától evangélikus rádióműsor hallgatható a Sláger Rádióban, az FM 105.9 frekvencián Brassó és Kovászna megyében. Más településeken online hallgatható a Sláger Rádió honlapján.
  A felvétel a következő linken érhető el: Evangélikus Rádióműsor.

  Portálunk a Facebookon

   
   

  Támogató

  A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház programjait a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a  Bethlen Gábor Alap támogatja.

  Subscribe to evangelikus.net RSS