Igehirdetések, prédikációk

Az özvegyasszony két fillérje

Keresztény testvérek! A mai bőjti vasárnapot úgy nevezik latin kifejezéssel, hogy „oculi” vasárnapja. A bevezető zsoltár a 25-ik 15-ik verse adja meg a mai alkalom alaphangját. A szemek égre emelése, a figyelem odairányítása. Ugyanakkor a szemek égre emelése jelenti a segítségvárás forrásának keresését, oltalomkeresést és biztonság utáni vágyakozást. Nem semmibe révedés, bámulás,vagy költői álomvilágban való ábrándozás, hanem céltudatos tekintet.Nem a világra tekintés, hanem kitekintés a világból, Isten örök világába. Isten népe az egyház nem egymást bámulja,vagy gyanakvó tekintettel fürkészi egymás bűneit méricskélvelve, kutatja tekintetével, hanem egy irányba néz.

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Mk.12,41-44

Alkalom: 

Böjt 3. vasárnapja (Oculi)

Legyen derekatok felövezve...

Keresztény testvérek. Az egyházi év egyetlen civil ünnepére gyültünk ma össze. Semmilyen egyházi eseményt nem ünneplünk ma. Akkor miért gyűltünk össze? Kérdezhetnénk. Azért, hogy bizonyságot tegyünk arról, Aki el fog jönni. Az Úr Jézus. Hogy készenlétben legyünk és maradjunk. Úgy, ahogyan azt a szolgáktól elvárják.

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Lk 12,35-40

Alkalom: 

Óév este

A bűnbánat, mint az Úr útjának építőanyaga

Keresztény testvérek! A mai ige szokatlanul hosszú, talán első hallásra nem is marad meg emlékezetünkben, csak néhány jellegzetesebb mozzanat, ismerős mondat. Talán mindjárt az elején elkalandozott figyelmünk, mert az első versekben nevekről, nehezen kiejthető személyekről hallunk, mintha tévéhiradóból szólna. Igen. Az első versek a történelemre, a világtörténelemre irányítják figyelmünket, hogy megerősödjön a hitünk abban: mindaz, ami adventben, mindaz, ami karácsonkor történik nem mese, nem kitaláció, nem papi beszéd, hanem valóságosan megtörtént esemény, amit a világtörténelem is rögzített.

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Lk 3,1-14

Alkalom: 

Advent 3. vasárnapja

Az Úr eljövetele közel van

Keresztény testvérek! Haladunk az advetben, a várakozásban, az elmúlt vasárnap a szeretet gyakorlására, a sötétség elleni harcra hívta fel a mi figyelmünket Isten Igéje. A mai vasárnap központi üzenete Az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele. Ha ezt a mai felolvasott igerészt olvassuk, akkor tübbségünknek csak ennyi marad meg emlékezetében: Az Úr eljövetele közel van. Az evangéliumban felolvasott jelek is erre emlékeztetnek, ezt az érzést erősítik meg. És ez nem baj, ezt nem kell szégyellni, hogy elfelejtünk igéket, nem ragad meg szívünkben, hanem azt kell szégyellni, hogy nem nézünk utána, nem kérdezősködünk utána, nem foglalkozunk vele.

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Jak.5, 7-8

Alkalom: 

Advent II

Példázat a tíz szűzről

Keresztény testvérek. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjához érkeztünk, halottak vasárnapjának is nevezik, de helyesebb, ha örökélet vasárnapjaként jegyezzük meg. Az örökkévalóságra való felkészülés a mai vasárnap központi gondolata. Az év folyamán hallotunk Jézus példázataiból jónéhányat, a magvetőről, a tálentumokról, a kiásott kincsről, amik arra figyelmeztettek bennünket, hogy mit kell nekünk ma cselekednünk, vagyis olyan példázatok, amik a máról, a mostról beszélnek. Ez a mai annyiban különbözik a többitől, hogy arról beszél nekünk, hogy mi lesz akkor, akkor, majd, ha Jézus visszatér.

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Mt 25,1-13

Alkalom: 

Egyházi esztendő utolsó vasárnapja

Oldalak