Igehirdetések, prédikációk

Az Úr eljövetele közel van

Keresztény testvérek! Haladunk az advetben, a várakozásban, az elmúlt vasárnap a szeretet gyakorlására, a sötétség elleni harcra hívta fel a mi figyelmünket Isten Igéje. A mai vasárnap központi üzenete Az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele. Ha ezt a mai felolvasott igerészt olvassuk, akkor tübbségünknek csak ennyi marad meg emlékezetében: Az Úr eljövetele közel van. Az evangéliumban felolvasott jelek is erre emlékeztetnek, ezt az érzést erősítik meg. És ez nem baj, ezt nem kell szégyellni, hogy elfelejtünk igéket, nem ragad meg szívünkben, hanem azt kell szégyellni, hogy nem nézünk utána, nem kérdezősködünk utána, nem foglalkozunk vele.

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Jak.5, 7-8

Alkalom: 

Advent II

Példázat a tíz szűzről

Keresztény testvérek. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjához érkeztünk, halottak vasárnapjának is nevezik, de helyesebb, ha örökélet vasárnapjaként jegyezzük meg. Az örökkévalóságra való felkészülés a mai vasárnap központi gondolata. Az év folyamán hallotunk Jézus példázataiból jónéhányat, a magvetőről, a tálentumokról, a kiásott kincsről, amik arra figyelmeztettek bennünket, hogy mit kell nekünk ma cselekednünk, vagyis olyan példázatok, amik a máról, a mostról beszélnek. Ez a mai annyiban különbözik a többitől, hogy arról beszél nekünk, hogy mi lesz akkor, akkor, majd, ha Jézus visszatér.

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Mt 25,1-13

Alkalom: 

Egyházi esztendő utolsó vasárnapja

Az utolsó ítéletről

Keresztény testvérek! Melyikünknek ne jutna eszébe az ige hallatán az, hogy amit a tévéhiradókban látunk, azok a megrázó események, terrortámadások, merényletek, előre kitervelt pusztító események nem valaminek a végét jelentik-e? Persze nem gondolunk mindjárt a világ végére, hanem Európa, a régi értékeket, stabilitást jelentő Európa végére, vagy legalább is az eddigi rend felbomlására, furcsa nem várt átalakulásra. Ilyen zaklatott lélekkel, bizonytalanságban érkeztünk ma ide. Ahelyett, hogy valami bíztatást kapnánk az igéből, ítéletről, félelmetes képekről olvasunk. Hol itt a vígasztaló Isten? Hol itt a békés Isten országáról szóló örömhír?

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

(Mt 25, 31-46)

Alkalom: 

Szentháromság Ünnepe utáni utolsó előtti vasárnap

Isten országa és az emberfia eljövetele

Keresztény testvérek! Isten országa eljöveteléről kérdezik Jézust a farizeusok és a tanítványok. Vannak emberek mindkét táborban, a Jézust nem uruknak vallók és a tanítványok táborában is akiket érdekel az Ő országának eljövetele. A világ nem Isten országát várja, vagy nem így beszél róla, hanem világ vége, globális társadalmi, szociális, politikai változások, a hívő ember pedig az Úr visszajöveteléről beszél. A kettő nem ugyanaz, bár hasonlónak tűnik, olykor összekeverik, összemossák a két fogalmat. A jeleket értelmezik. Interpretálják. Az eseményeket minősítik, de megfeledkeznek arról, honnan erednek ezek az események. A farizeusok szeretnék kiszámolni, prognosztizálni, felkészülni erre az eljövetelre, talán azért, hogy a megtérést halogassák. Akár csak a világ. Megszoktuk az előrejelzéseket, kiszámíthatóságot és úgy gondoljuk a vallás, az egyház, Isten, Krisztus, megtérés, megváltás, megszentelődés, ugyanolyan fogalmak, mint a világi fogalmaink, időjárás, áremelés, tőzsdeindex, amiket kiszámolni, előrejelezni lehet.

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Lk 17, 20-30

Alkalom: 

Harmadvég vasárnapja

Kérdés a házassági elválásról

Keresztény testvérek. Azon gondolkodtam az igeolvasáskor, hogy mit akar ma Isten nekünk mondani. Miért lett olyan fontos a válás kérdése? Hiszen a gyülekezet többsége házasságban él és nem elváltak közössége. Miért kell ezzel a kérdéssel vasárnap délelőtt foglalkozni és miért nem egy bibliaórán?

Szerző: 

Horváth Csaba

Alapige: 

Mk 10, 2-16

Alkalom: 

Szentháromság Ünnepe utáni 20. vasárnap

Oldalak