Brassó

Zselyk

Mese Zselykről

„Hun vót, hun nem vót, vót egyszer egy nagy göder, ahun egy óriás szakatt, jáccódni, sárbú csinált játékaiva. Vót mindenféle játéka: lavai, nagy szarvú ökrei, szíp tarnácas házikói, telides teli emberekke s asszonyakka, köztek pedig mosolygó gyermekeikke, s olyan jó szerszámai is, amilyenek csak egy óriásnak lehettek.

Tatrang

A brassói egyházmegye második legnagyobb egyházközsége a brassói egyházközség után.

Barcaújfalu

A mondák szerint, eredetileg Komlós nevezetű falu állt Barcaújfalu határában, melyet felégettek az első tatárjárás idején, melyről fennmaradtak a "Faluhely" és "Tatárpatak" nevű helyek. (L.M. megjegyzése)[3]

1366-ban és 1404-ben Newdorf néven jelentkezik a forrásokban. 1414-ben és 1917-ben Újfalu formában fordul elő. (c.Suciu: Dicționar istoric) 1404-ben a falu lakatlan az előző századi tatárbetörések következtében.[3]

Székelyzsombor

Székelyzsombor evangélikus temploma a 13-14. században épült, de 1784-ban újjáépítették, ezért a templomból hiányoznak a kormeghatározó középkori stíluselemek.

A középkori eredetű templomot egy 1746-ban levő tűzvész után építik újra. Tornya 1907–1908-ban épül. Szárnyasoltára viszont 1540-1550 között készült és szárnyképein a reneszánsz és Dürer metszeteinek hatása jelentkezik. Ezt 1909 óta a kolozsvári  Erdélyi Múzeum őrzi. 

Krizba

Apáca

Apáca település Barót városától D-re, a Persányi-hegység lábánál, 480 m magasan, az itt É-ra kanyargó Olt bal partján, a Ny-ról jövő Malom-patak torkolatánál fekszik. A helységet 1460-ban "Apáczija" néven írják a források. 1519-ben Apácza, 1539-ben Villa Monialis formában fordult elő. A falu neve apácakolostorra utal, de erről egyetlen oklevél sem emlékezik meg. A község déli felében viszont a múlt század elején még magasan állottak azok a falmaradványok, amelyeken belül a kolostort sejtették.

Oldalak

Subscribe to RSS - Brassó